Kodavimo teorijos kursas  Paskaitos

Pirma dalis
Antra dalis

Egzamino klausimai     1. Įvadas 
1. Klaidas randantys ir taisantys kodai
1.1 Bendrosios sąvokos 1.2 Tobulieji ir ekvivalentieji kodai 1.3 Pagrindinė kodavimo problema 1.4 Kodai su kontroliniu simboliu (ISBN, EAN,...) 1.5 Hadamardo matricos ir kodai 2. Tiesiniai kodai
2.1 Kodavimas tiesiniais kodais 2.2 Tiesinių kodų dekodavimas sindromais ir lyderiais 2.3 Hammingo kodai 2.4 Naujų kodų sudarymo būdai 2.5 Kodo žodžių svorių pasiskirstymas 2.6 Maksimalaus atstumo tiesiniai kodai 2.7 Golay kodai 2.8 Reedo-Mullerio kodai 3. Cikliniai kodai
3.1 Baigtiniai kūnai ir daugianariai 3.2 Polinominiai kodai 3.3 Cikliniai kodai 3.4 Bose-Chaudhuri-Hockenghemo (BCH) kodai 3.5 BCH kodų dekodavimas 3.6 Reedo-Solomono kodai
4. Sąsūkų kodai
4.1 Sąsūkų kodų konstrukcija 4.2 Sąsūkų kodų dekodavimas Viterbi algoritmu Literatūra
  • Lint van J., H. Introduction to Coding Theory, Springer, 1982.
  • Roman S. Coding and Information Theory, Springer, 1992.
  • Stakėnas V. Informacijos kodavimas, Vilniaus universiteto leidykla, 1996.


  Pratybos

 1 pratybos
Užduotys
 2 pratybos
Užduotys
 3 pratybos
Užduotys
 4 pratybos
Užduotys
 5 pratybos
Užduotys
 6 pratybos
Užduotys
 7 pratybos
Užduotys
 8 pratybos
Užduotys
 9 pratybos
Užduotys
 10 pratybos
Užduotys
 11 pratybos
Užduotys etc.
 12 pratybos
Užduotys etc.
 13 pratybos
Užduotys


 Įrankiai pratyboms
1 pratyboms
2 pratyboms
3 pratyboms
4 pratyboms
5 pratyboms
6 pratyboms
7 pratyboms
8 pratyboms
9 pratyboms
10 pratyboms
13 pratyboms