VU MIF absolventai

Duomenis apie absolventus surinko Vita Verikaitė

VU Matematikos fakulteto 1989 metų absolventai
XLIII laida

Absolventai

Svetlana Anufrejonok

Studijų programa: Matematika

Audronė Balčiūnaitė

Studijų programa: Matematika

Natalija Barkova

Studijų programa: Matematika

Valdas Bartusevičius

Diplominis darbas: Moksleivio sociologinės anketos statistikinė analizė
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. D. Krapavickaitė
Studijų programa: Matematika

Rasa Bazaraitė

Studijų programa: Matematika

Liudmila Beganskaja

Studijų programa: Matematika

Vilija Belekevičiūtė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Daivutė Bitinaitė

Diplominis darbas: Uždavinių vaidmuo matematikos mokymo procese
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. A. Nagelė
Studijų programa: Matematika

Arkadij Bekerman

Diplominis darbas: L-funkcijos vidurkio įvertis
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. A. Laurinčikas
Studijų programa: Matematika

Jelena Bezvodickaja

Studijų programa: Matematika

Jolanta Bobina

Diplominis darbas: 19 a. pabaigos ir 20 a. pradžios užsienio mokyklos ir pedagogikos vertinimas N.K. Krupskajos darbuose
Mokslinis vadovas: Ped. m. kand. S. Valatkienė
Studijų programa: Matematika

Jelena Borunova

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Ginta Bružaitė

Diplominis darbas: Kreivių brėžimas polinėje koordinačių sistemoje. Parametrizuotų kreivių brėžimas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. E. Misevičius
Studijų programa: Matematika

Irena Čebruk

Studijų programa: Matematika

Jelena Dmitrovič

Studijų programa: Matematika

Alina Dzisevič

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Virginija Džiovalienė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Lina Gečiūtė

Diplominis darbas: 33 statistinės programos mikro ESM „DVK-2“
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. R. Lapinskas
Studijų programa: Matematika

Galina Godliauskaitė

Studijų programa: Matematika

Kristina Grušnis

Studijų programa: Matematika

Olga Ivanova

Studijų programa: Matematika

Žana Jakevičienė

Diplominis darbas: Individualaus metodo problema A. S. Makarenko pedagoginėje teorijoje
Mokslinis vadovas: Ped. m. kand. S. Valatkienė
Studijų programa: Matematika

Laimutė Jančioraitė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Rasita Juodkazienė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Antanas Juškeliūnas

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Violeta Karalienė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Kazimier Karpič

Studijų programa: Matematika

Vilija Kazlauskienė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Liusė Kirkliauskaitė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Aušra Kubiliūtė

Studijų programa: Matematika

Irina Kuldoš

Studijų programa: Matematika

Rima Labanauskaitė

Studijų programa: Matematika

Danguolė Daina Lašienė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Ana Lazutkienė

Studijų programa: Matematika

Asta Leskauskaitė

Studijų programa: Matematika

Jolanta Linkevičiūtė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Daiva Lisauskaitė

Studijų programa: Matematika

Rūta Litvinaitė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Jelena Loban

Diplominis darbas: Moksleivių estetinio aktyvumo formavimo problema
Mokslinis vadovas: Ped. m. kand. S. Valatkienė
Studijų programa: Matematika

Rita Mackelo

Diplominis darbas: Kūrybinė pedagoginė veikla 5-6 klasių matematikos pamokose
Mokslinis vadovas: Ped. m. kand. S. Valatkienė
Studijų programa: Matematika

Margarita Maniušienė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Ligita Markūnienė

Studijų programa: Matematika

Rūta Mažeikaitė

Diplominis darbas: Šieno džiūvimo matematinis tiesinis modelis. Tiesinis optimalus planas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. F. Mišeikis
Studijų programa: Matematika

Skaidrė Mendelienė

Studijų programa: Matematika

Tatjana Michalevič

Diplominis darbas: Užklasinis matematikos mokytojo darbas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. E. Neniškytė
Studijų programa: Matematika

Zita Mickevičienė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Loreta Mikėnienė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Rita Mikučauskienė

Studijų programa: Matematika

Daiva Norkutė

Studijų programa: Matematika

Nijolė Norvaišienė

Studijų programa: Matematika

Angelė Paltanavičienė

Diplominis darbas: Pavyzdys tolydžios funkcijos, kurios Furjė eilutės stačiakampės dalinės sumos diverguoja bet kuriame taške
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. A. Bastys
Studijų programa: Matematika

Jonas Paulauskas

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Vladimiras Pergamentnikas

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Artūras Petravičius

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Daiva Petrulytė

Diplominis darbas: Apie modifikuotas Nevanlinos charakteristikas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. prof. V. Kabaila
Studijų programa: Matematika

Teresė Preidžienė

Diplominis darbas: Elektrodinio proceso skaitinis eksperimentas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. F. Ivanauskas
Studijų programa: Matematika

Tatjana Rybakova

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Laimutė Rimšaitė

Studijų programa: Matematika

Artūras Rutkauskas

Diplominis darbas: Nešo pusiausvyros viename laiko momento parinkimo lošime
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. D. Sūdžiūtė
Studijų programa: Matematika

Irena Safonova

Studijų programa: Matematika

Halina Sakalauskaitė

Diplominis darbas: Vienos tiesinio programavimo metodų klasės analizė
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. A. Apynis
Studijų programa: Matematika

Žana Sirotkina

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Lina Smilgaitytė

Studijų programa: Matematika

Jūratė Steponavičiūtė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Dmitrij Svistelnikov

Diplominis darbas: Kartotinio denginio uždavinys ir jo sprendimo algoritmas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. G.S. Plisnevič
Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Saulius Šaltenis

Diplominis darbas: Netiesinės diferencialinės lygties su mažu parametru skaitiniai sprendimo metodai
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. M. Sapagovas
Studijų programa: Matematika

Vida Šeštokienė

Diplominis darbas: Šieno džiūvimo matematinis tiesinis modelis. D-optimalus planas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. F. Mišeikis
Studijų programa: Matematika

Edita Šilinienė

Diplominis darbas: Vyresniųjų moksleivių charakterio nukrypimai ir jų šalinimo galimybės
Mokslinis vadovas: Ped. m. kand. doc. V. Aramavičiūtė
Studijų programa: Matematika

Aušrelė Šimaliūnaitė

Studijų programa: Matematika

Stanislava Štenger

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Dijana Švaikevič

Studijų programa: Matematika

Lilija Tvorogal

Diplominis darbas: Inversijos apibendrinimas matricoms
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. M. Maknys
Studijų programa: Matematika

Veronika Uzielienė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Jolita Vežytė

Studijų programa: Matematika

Lionė Vilimienė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Diana Vogulis

Studijų programa: Matematika

Irena Voicinovič

Studijų programa: Matematika

Irena Vonsovič

Studijų programa: Matematika

Edita Zaleskaitė

Studijų programa: Matematika

Aurelija Žalienė

Studijų programa: Matematika

Alma Žymančienė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Vincas Žmuidzinavičius

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Daiva Žvaliauskaitė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Raimundas Abromavičius

Diplominis darbas: Skysčių užterštumo nustatymas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. prof. A.-J. Bikelis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Aušra Armakavičiūtė

Diplominis darbas: Tiesinių lygčių sistemų su bendrojo tipo matrica sprendimo statistinis modeliavimas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. R. Uždavinys
Studijų programa: Taikomoji matematika

Jaunius Rimtautas Atkočiūnas

Diplominis darbas: Automatizuota mitybos duomenų anketinės apskaitos statistinio apdorojimo sistema
Mokslinis vadovas: R. Vaicekauskas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Daiva Balčiūnaitienė

Diplominis darbas: Elektroninės lentelės SUPERCALC analogo realizavimas
Mokslinis vadovas: J. Skendelis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Rasa Bartkutė

Diplominis darbas: Automatizuotas egzaminavimo testas „PASCAL 2“
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. V. Tumasonis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Regina Bartoševič

Diplominis darbas: Statistinio modeliavimo superpozicijos metodo optimizavimo uždaviniai
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. R. Uždavinys
Studijų programa: Taikomoji matematika

Jelena Baukis

Diplominis darbas: Rudeninės paukščių migracijos dėsningumų tyrimas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. F. Ivanauskas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Vlada Bromberg

Diplominis darbas: Lietuvos paslaugų pramonės pelno apskaita
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. P. Vaitkus
Studijų programa: Taikomoji matematika

Rima Buchova

Diplominis darbas: Prietaiso, nustatančio skysčio priemaišų parametrus, veikimo modeliavimas
Mokslinis vadovas: A. Matkevičius
Studijų programa: Taikomoji matematika

Ramunė Bulovaitė

Diplominis darbas: Didelių masyvų panaudojiomas FORTRAN SM sistemoje
Mokslinis vadovas: A. Kutka
Studijų programa: Taikomoji matematika

Asta Buizinaitė

Diplominis darbas: Veibulo ir lognormalaus pasiskirstymų parametrų paprastų įverčių sudarymas ir jų efektyvumo analizė
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. V. Bagdonavičius
Studijų programa: Taikomoji matematika

Laima Čikotaitė

Diplominis darbas: Šredingerio tipo netiesinių nestacionarių lygčių skaitinis sprendimas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. F. Ivanauskas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Onutė Daukaitė

Diplominis darbas: Servisinių programų rinkinys grafinės informacijos spausdinimui
Mokslinis vadovas: V. Mickevičius
Studijų programa: Taikomoji matematika

Egidijus Dudėnas

Diplominis darbas: Personalinių kompiuterių instrumentinės priemonės ekonominiams uždaviniams spręsti
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. G. Zlatkus
Studijų programa: Taikomoji matematika

Natalija Fainštein

Diplominis darbas: Diferencialinių lygčių su nelokaline sąlyga kraštinių uždavinių skaitinio sprendimo metodai
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. M. Sapagovas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Regina Garpuškinienė

Diplominis darbas: Galvaninių linijų karkaso projektavimo automatizavimo sistema
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. V. Čyras
Studijų programa: Taikomoji matematika

Danutė Gavrilovienė

Diplominis darbas: Lietuvos TSR upių nuotėkio tyrimas, panaudojant tiesinio trendo modelį
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. A. Juozapavičius
Studijų programa: Taikomoji matematika

Ariadna Gerybaitė

Diplominis darbas: Paketinio darbo režimo organizavimas operacinėje sistemoje OS RV
Mokslinis vadovas: A. Ramanauskas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Saulius Girskis

Diplominis darbas: Programinis loginių uždavinių sprendimas ir teiginių algebros elementų aprašymas, naudojant formalizuotą kalbą
Mokslinis vadovas: Doc. A. Šukys
Studijų programa: Taikomoji matematika

Rūta Glemžienė

Diplominis darbas: Objektinių modulių disasembliavimas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. S. Dapkūnas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Lina Ignatavičiūtė

Diplominis darbas: Duomenų paruošimas paketiniam režimui OS RV sistemoje
Mokslinis vadovas: A. Ramanauskas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Alma Indrelytė

Diplominis darbas: Kalbos signalų segmentavimas, remiantis aukštesnės ir žemesnės eilės nulių kirtimais
Mokslinis vadovas: Techn. m. kand. doc. V. Undzėnas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Tatjana Ivanova

Diplominis darbas: Kalendorinio gamybos planavimo uždavinių sprendinių aibės statistinių savybių tyrimas
Mokslinis vadovas: Doc. A. Šukys
Studijų programa: Taikomoji matematika

Natalja Jakovenceva

Diplominis darbas: Mokomasis sistemos PPP IMOUP ES tyrimas
Mokslinis vadovas: Doc. A. Šukys
Studijų programa: Taikomoji matematika

Arvydas Jokimaitis

Diplominis darbas: Hidrosistemų jautrumas užterštumui
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. prof. A.-J. Bikelis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Laima Juodviršytė

Diplominis darbas: Programinė-instrumentinė kros-sistema, skirta mokomųjų programų kūrimui
Mokslinis vadovas: R. Ališauskas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Rita Kavaliauskaitė

Diplominis darbas: Gamybos planavimas ir apskaita „Bangos“ susivienijimo ceche
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. V. Nekrašas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Rimantas Kazakevičius

Diplominis darbas: Normatyvinės informacijos duomenų bazės automatizavimo procesas
Mokslinis vadovas: J. Semenčiuk
Studijų programa: Taikomoji matematika

Irena Keršytė

Diplominis darbas: Žuvinto rezervato duomenų masyvo apdorojimas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. A. Juozapavičius
Studijų programa: Taikomoji matematika

Arijus Ketlėrius

Diplominis darbas: Ekspertinės sistemos Paskalio kalba modelis
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. V. Čyras
Studijų programa: Taikomoji matematika

Vaidotas Kanišauskas

Diplominis darbas: Geometrinio atstatymo proceso charakterizacija ir prognozė
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. prof. B. Grigelionis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Jelena Kozlova

Diplominis darbas: Chromatidinių mainų įvairių rūšių individų ląstelėse skirstinio analizė
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. J. Kruopis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Rasa Kreivytė

Diplominis darbas: Uždaros srities padengimas linijomis
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. A. Mitašiūnas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Linas Laibinis

Diplominis darbas: Kintamų grafinių elementų sintezė ir braižymas galvaninių linijų projektavimo automatizavimo sistemoje
Mokslinis vadovas: V. Povilaitis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Vygintas Leipus

Diplominis darbas: Spausdinto montažo plokščių automatizuoto projektavimo sistemų kalbų konvertoriai
Mokslinis vadovas: J. Žagūnas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Vida Lekavičiūtė

Diplominis darbas: Televizoriaus patikimumo parametrų taškiniai ir intervaliniai įverčiai
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. J. Kruopis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Arūnas Maisiejus

Diplominis darbas: Autorizacinė sistema operacinėje sistemoje MS DOS
Mokslinis vadovas: A. Bieliauskas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Marina Makovej

Diplominis darbas: Loginių formulių perdirbimas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. S. Norgėla
Studijų programa: Taikomoji matematika

Lina Markevičiūtė

Diplominis darbas: Gamybos planavimas ir aprūpinimas medžiagomis „Bangos“ susivienijimo ceche
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. V. Nekrašas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Valentina Milko

Diplominis darbas: Vilniaus akušerijos stacionarių įstaigų bakteriologinių tyrimų rezultatų rūšiavimas naudojant daug kriterijų
Mokslinis vadovas: R. Jankauskas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Vilma Misiukonienė

Diplominis darbas: Sintaksiškai orientuoto redaktoriaus sintaksinis ir semantinis analizatorius
Mokslinis vadovas: R. Dagys
Studijų programa: Taikomoji matematika

Virginija Mušauskaitė

Diplominis darbas: Ryšio tarp pavasario fenologijos ir rudgalvio kiro ekologijos bei pirmo kiaušinio sudėjimo datų nustatymas, naudojant Statgraf paketą
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. A. Juozapavičius
Studijų programa: Taikomoji matematika

Jelena Osipova

Diplominis darbas: Statistikų asimptotinių savybių tyrimas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. prof. A.-J. Bikelis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Liudmila Pacenko

Diplominis darbas: Matavimo įrenginių geometrinio tikslumo koregavimo uždavinys
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. G. Murauskas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Danutė Paketūraitė

Diplominis darbas: Aklaviečių ieškojimo pasistemė paskirstytose programinėse konfigūracijose
Mokslinis vadovas: Techn. m. kand. A. Pakštas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Gintaras Paltanavičius

Diplominis darbas: Grafinių elementų bibliotekos kūrimo priemonės
Mokslinis vadovas: V. Povilaitis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Božena Petrovskaja

Diplominis darbas: Termopjezoelektros efektyvių koeficientų savybės
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. R. Karaliūnas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Olga Ranceva

Diplominis darbas: Bakteriologinių tyrimų duomenų bazė: kūrimas ir apdorojimas (augimo dažnio skaičiavimas)
Mokslinis vadovas: R. Jankauskas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Jolanta Rapečko

Diplominis darbas: Varžos skirstinio matematinis modeliavimas rekonstrukcinės topografijos metodu
Mokslinis vadovas: J. Žilinskas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Virginija Rimkevičiūtė

Diplominis darbas: Pasiskirstymo parametrų įvertinimas patikimumo teorijoje
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. P. Vaitkus
Studijų programa: Taikomoji matematika

Rimvydas Rukšėnas

Diplominis darbas: Grafinių elementų sintezė, dėstymas ir jungimas galvaninių linijų projektavimo automatizavimo sistemoje
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. V. Čyras
Studijų programa: Taikomoji matematika

Regina Skrickaitė

Diplominis darbas: Kompiuterizuota egzaminavimno sistema PASCAL
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. V. Tumasonis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Marina Skurichina

Diplominis darbas: Standžiai klampaus produkto sukinio proceso matematinis modelis
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. B. Kvedaras
Studijų programa: Taikomoji matematika

Rima Skvireckaitė

Diplominis darbas: Ryšio struktūrų išvedimo automatizavimas tinklinio tipo duomenų bazėse
Mokslinis vadovas: V. Kučas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Edita Šaltenienė

Diplominis darbas: Spausdinto montažo plokštės padengimas iškiliais daugiakampiais (makrodiskretais)
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. A. Mitašiūnas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Vytas Šlepikas

Diplominis darbas: Grafinių operacijų realizavimo būdai mokykliniuose kompiuteriuose
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. G. Zlatkus
Studijų programa: Taikomoji matematika

Svetlana Šmidt

Diplominis darbas: Elipsinio tipo kraštinio uždavinio sprendimo metodai
Mokslinis vadovas: I. Uždavinys
Studijų programa: Taikomoji matematika

Ričardas Šuminas

Diplominis darbas: Terminalo emuliacijos ir tekstinių failų perdavimo tarp dviejų mini ESM sistema
Mokslinis vadovas: A. Kutka
Studijų programa: Taikomoji matematika

Jolanta Šutaitė

Diplominis darbas: Mokslinių publikacijų informacinė paieškos sistema personaliniams kompiuteriams
Mokslinis vadovas: R. Markevičius
Studijų programa: Taikomoji matematika

Jolanta Tijūnelytė

Diplominis darbas: Televizorių „Šilelis“ gedimo analizė, panaudojant SAS'o sistemą
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. V. Bikelienė
Studijų programa: Taikomoji matematika

Vilija Ulinskaitė

Diplominis darbas: Overlėjinės struktūros kūrimo automatizavimo sistema
Mokslinis vadovas: Techn. m. kand. A. Pakštas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Vida Valskytė

Diplominis darbas: Personalinės ESM „Iskra 1030“ programų, sukurtų įvairiomis sisteminėmis priemonėmis, palyginimas
Mokslinis vadovas: R. Kondratas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Gintas Vilius

Diplominis darbas: Nenaudingo kelio optimizacija linijų tipui
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. A. Mitašiūnas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Jūratė Vorobjova

Diplominis darbas: Personalinės ESM Robotron 1715 programų, sukurtų įvairiomis sisteminėmis priemonėmis, palyginimas
Mokslinis vadovas: R. Kondratas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Jolita Žylaitė

Diplominis darbas: Pasikliautinų intervalų konstravimas Butstrap metodu
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. V. Kazakevičius
Studijų programa: Taikomoji matematika

Teresa Žuravel

Diplominis darbas: Darbinio skysčio priemaišų dalelių parametrų nustatymas
Mokslinis vadovas: A. Matkevičius
Studijų programa: Taikomoji matematika

Programavo Vilius Stakėnas