VU MIF absolventai

Duomenis apie absolventus surinko Vita Verikaitė

VU Matematikos ir mechanikos fakulteto 1975 metų absolventai
XXIX laida

Absolventai

Nijolė Alminauskaitė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Zita Alonderytė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Rima Atabajeva

Studijų programa: Matematika

Zofija Bacevičienė

Studijų programa: Matematika

Petras Bačiauskas

Diplominis darbas: Dialoginių sistemų sudarymo principai
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. V. Tumasonis
Studijų programa: Matematika

Vida Bagdonaitė

Studijų programa: Matematika

Vidmantas Bakanas

Studijų programa: Matematika

Angelė Baltuškaitė

Studijų programa: Matematika

Paulius Banevičius

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Danutė Baravykienė

Studijų programa: Matematika

Dalia Marija Barčiauskaitė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Jelena Belkind

Diplominis darbas: Kai kurios plokštuminių grafų savybės
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. A. Matuzevičius
Studijų programa: Matematika

Ada Beniušytė

Studijų programa: Matematika

Valdonė Beriozovienė

Diplominis darbas: Vienos funkcijos skleidimas diferencialinio operatoriaus nuosavais sprendiniais
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. J. Degutis
Studijų programa: Matematika

Ella Bialik

Diplominis darbas: Operatoriaus spektro sužadinimas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. B. Kvedaras
Studijų programa: Matematika

Gemutė Birbalienė

Diplominis darbas: Kraštinių uždavinių diferencialinėms lygtims kreivalinijinėse srityse sprendimas variaciniu-skirtuminiu metodu
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. M. Sapagovas
Studijų programa: Matematika

Irina Bitiukova

Studijų programa: Matematika

Stanislava Blažienė

Studijų programa: Matematika

Zita Bogušienė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Kazė Budriūnienė

Diplominis darbas: Apie vieną statistikinį radiofizikos uždavinį
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. R. Lapinskas
Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Konstantin Bukin

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Arvydas Burneckas

Diplominis darbas: Daugiažingsnio rezursų paskirstymo proceso aproksimacija tolydžiuoju procesu
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. V. Bistrickas
Studijų programa: Matematika

Aleksandra Burneckienė

Studijų programa: Matematika

Irena Butavičiūtė

Studijų programa: Matematika

Marijona Čeponytė

Studijų programa: Matematika

Liudvika Čiž

Studijų programa: Matematika

Bronė Damašauskaitė

Studijų programa: Matematika

Vida Danieliūtė

Studijų programa: Matematika

Natalija Dobrygina

Studijų programa: Matematika

Antanas Doniela

Studijų programa: Matematika

Teresė Dudėnaitė

Studijų programa: Matematika

Angelė Duobienė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Stasė Džiaugytė

Studijų programa: Matematika

Gerutė Girdžiušienė

Studijų programa: Matematika

Stasė Glebienė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Julė Gražulevičiūtė

Studijų programa: Matematika

Liudmila Griščenko

Diplominis darbas: Dviejų argumentų funkcijų pasiskirstymas (mod 1)
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. E. Manstavičius
Studijų programa: Matematika

Janina Iškauskaitė

Studijų programa: Matematika

Svetlana Ivkina

Studijų programa: Matematika

Irina Jakovina

Studijų programa: Matematika

Bronė Jakucevičienė

Studijų programa: Matematika

Zosė Jonutytė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Petronėlė Jasilionytė

Studijų programa: Matematika

Alfonsas Jasiūnas

Studijų programa: Matematika

Antanas Jokubavičius

Studijų programa: Matematika

Danutė Jonutienė

Studijų programa: Matematika

Juozas Jonutis

Studijų programa: Matematika

Antanas Kašuba

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Dalia Kazlauskaitė

Studijų programa: Matematika

Petras Kevelkšta

Studijų programa: Matematika

Marijona Kizytė

Studijų programa: Matematika

Leonid Kovarskij

Diplominis darbas: Aproksimacija visiškai reguliarioje erdvėje
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. A. Jonušauskas
Studijų programa: Matematika

Ramutė Kristutytė

Diplominis darbas: Diferencialinės lygtys su ypatingumu
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. B. Kvedaras
Studijų programa: Matematika

Kazys Krivka

Studijų programa: Matematika

Natalija Kumeiko

Diplominis darbas: Adityviųjų aritmetinių funkcijų reikšmių pasiskirstymo (mod 1) klausimu
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. E. Manstavičius
Studijų programa: Matematika

Daliutė Lemenauskaitė

Studijų programa: Matematika

Anatolij Maksimov

Studijų programa: Matematika

Kazimiera Malcevičiūtė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Audra Markevičiūtė

Studijų programa: Matematika

Juozas Masilionis

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Zita Mašinskaitė

Studijų programa: Matematika

Dana Meškauskaitė

Studijų programa: Matematika

Kristina Miškinienė

Studijų programa: Matematika

Petras Miškinis

Studijų programa: Matematika

Liudmila Morozova

Diplominis darbas: Multiplikatyviųjų funkcijų su pastumtais argumentais sandaugos pasiskirstymo dėsnis
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. E. Manstavičius
Studijų programa: Matematika

Juozas Nakčeris

Diplominis darbas: Daugiažingsnio „aukso kasyklų“ proceso aproksimacija tolydžiuoju procesu
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. V. Bistrickas
Studijų programa: Matematika

Vytautas Narkauskas

Studijų programa: Matematika

Aleksandra Nečiporenko

Studijų programa: Matematika

Tereza Pačiobut

Studijų programa: Matematika

Vaclovas Palubinskas

Studijų programa: Matematika

Livija Palubinskienė

Studijų programa: Matematika

Virginija Paukštytė

Studijų programa: Matematika

Genė Pažakaitytė

Studijų programa: Matematika

Lilija Petraitytė

Studijų programa: Matematika

Aloyzas Petrauskas

Diplominis darbas: Kreivių ekviafininė diferencialinė geometrija
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. P. Vaškas
Studijų programa: Matematika

Julius Rimantas Petrikonis

Studijų programa: Matematika

Jelena Petrova

Diplominis darbas: Kai kurių tikimybinės skaičių teorijos didžiųjų skaičių dėsnio analogų klausimu
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. R. Uždavinys
Studijų programa: Matematika

Irena Pocevičiūtė

Studijų programa: Matematika

Jelena Potrochova

Studijų programa: Matematika

Aldona Pranaitytė

Studijų programa: Matematika

Rimtautas Pūstelninkas

Diplominis darbas: Keletas lemų apibendrintiems stabiliems pasiskirstymo dėsniams
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. F. Mišeikis
Studijų programa: Matematika

Vitalij Pustovoitov

Diplominis darbas: Vienos klasės silpnai surištų matricų ekstremalinių tikrinių reikšmių radimas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. R. Uždavinys
Studijų programa: Matematika

Alfredas Račkauskas

Diplominis darbas: Konvergavimo teoremos atsitiktinio skaičiaus atsitiktinių vektorių sumoms
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. Vyg. Paulauskas
Studijų programa: Matematika

Violeta Račkauskienė

Diplominis darbas: Ribinės teoremos priklausomų atsitiktinių dydžių sumoms
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. prof. V. Statulevičius
Studijų programa: Matematika

Lilijana Ragauskaitė

Diplominis darbas: Vienos dvimatės diferencialinių lygčių sistemos integralinė matrica ir jos normos kitimas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. P. Golokvosčius
Studijų programa: Matematika

Piotr Rainfeld

Studijų programa: Matematika

Elvyra Riaubaitė

Studijų programa: Matematika

Laimutė Riebdžienė

Studijų programa: Matematika

Danguolė Remezaitė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Elena Rupulevičiūtė

Studijų programa: Matematika

Vaidilutė Ona Samsonaitė

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Sofija Segalytė

Diplominis darbas: Apie interpoliaciją klasėse A˜1 ir A1
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. V. Kabaila
Studijų programa: Matematika

Liudmila Sizova

Studijų programa: Matematika

Vidmantas Spaičys

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Marija Adelė Stepšytė

Studijų programa: Matematika

Ramūnė Strimaitytė

Studijų programa: Matematika

Margarita Surinina

Studijų programa: Matematika

Antanas Suslavičius

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Danutė Šeikytė

Studijų programa: Matematika

Antanina Šeputienė

Studijų programa: Matematika

Algirdas Šeputis

Studijų programa: Matematika

Zigmas Šimanauskas

Studijų programa: Matematika

Genovaitė Šlapikaitė

Studijų programa: Matematika

Ziama Šuster

Studijų programa: Matematika

Raisa Tamarina

Diplominis darbas: Daugdarų represiniai ir vektoriniai laukai
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. A. Matuzevičius
Studijų programa: Matematika

Zita Tamošaitytė

Studijų programa: Matematika

Teodoras Tamošiūnas

Studijų programa: Matematika

Pranas Kęstutis Tiknevičius

Studijų programa: Matematika (neakivaizdinės studijos)

Nijolė Urbaitytė

Studijų programa: Matematika

Janina Vareikytė

Diplominis darbas: Kai kurios dvejetų kategorijų savybės
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. A. Matuzevičius
Studijų programa: Matematika

Regina Vasiliauskienė

Studijų programa: Matematika

Regina Vilčinskaitė

Studijų programa: Matematika

Vidmantas Vyšniauskas

Studijų programa: Matematika

Nijolė Vitkutė

Studijų programa: Matematika

Marija Zalieckaitė

Diplominis darbas: Kai kurios apibendrintų mikroišsluoksniavimų dvejetų savybės
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. A. Matuzevičius
Studijų programa: Matematika

Elmundas Žalys

Diplominis darbas: Apie parametrų pasikeitimo momentą vienai procesų klasei
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. prof. V. Statulevičius
Studijų programa: Matematika

Pranas Žilinskas

Studijų programa: Matematika

Birutė Žilytė

Studijų programa: Matematika

Regina Badaitytė

Diplominis darbas: H. Kramerio tipo ribinė teorema retiniams atsitiktiniams dydžiams
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. P. Vaitkus
Studijų programa: Taikomoji matematika

Algirdas Beržanskis

Diplominis darbas: Apie vieną stochastinio programavimo uždavinį
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. prof. A. Bikelis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Bronislavas Birbalas

Diplominis darbas: Nepriklausomų atsitiktinių dydžių sekos su perkainojimu optimalus stabdymas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. V. Mackevičius
Studijų programa: Taikomoji matematika

Danutė Buteikytė

Diplominis darbas: Pusiau stabilių difuzinių procesų optimalus stabdymas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. R. Kudžma
Studijų programa: Taikomoji matematika

Natalija Čirkova

Diplominis darbas: Magnetinio lauko netiesinių diferencialinių lygčių sprendimas variaciniu skirtuminiu metodu
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. M. Sapagovas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Vygantas Dubauskas

Diplominis darbas: Momentų metodo konvergavimas integralinėms lygtims
Mokslinis vadovas: I. Uždavinys
Studijų programa: Taikomoji matematika

Danutė Dudavičiūtė

Diplominis darbas: Kineskopo uždarančiosios įtampos priklausomybė nuo optikos geometrinių parametrų
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. J. Kruopis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Valentina Grigoravičiūtė

Diplominis darbas: Loginių formulių unifikatoriaus skaičiavimas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. A. Pliuškevičienė
Studijų programa: Taikomoji matematika

Dalia Gurčinaitė

Diplominis darbas: Autoregresijos parametrų įvertinimo tikslumas ir jų staigaus pasikeitimo uždavinys
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. N. Kligienė
Studijų programa: Taikomoji matematika

Rasuolė Jankauskaitė

Diplominis darbas: Loginio įrodymo ieškojimas Posto skaičiavimų pagalba
Mokslinis vadovas: S. Norgėla
Studijų programa: Taikomoji matematika

Valerija Janina Kaminskaitė

Diplominis darbas: Algoritminių kalbų PL/1 ir Fortran palyginimas, sprendžiant tinklinio planavimo ir valdymo uždavinius
Mokslinis vadovas: Techn. m. kand. G. Grigas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Rimantas Kanopa

Diplominis darbas: Vienu resursų skirstymo tinklinių modelių sistemoje klausimu
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. V. Matulis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Romualdas Keršys

Diplominis darbas: Homogeniškumo kriterijus Veibulo dėsnio atveju
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. J. Jusas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Jonas Kiminius

Diplominis darbas: Kai kurie didelių sistemų vystymosi matematinio modelio tyrimai
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. prof. A. Bikelis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Algirdas Krupovnickas

Diplominis darbas: Būtinos ir pakankamos liekamojo nario sąlygos centrinėje ribinėje integralinėje teoremoje
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. prof. J. Kubilius
Studijų programa: Taikomoji matematika

Algirdas Lelys

Diplominis darbas: Statistikų tikimybių pasiskirstymų asimptotiniai skleidiniai
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. prof. A. Bikelis
Studijų programa: Taikomoji matematika

David Lempertas

Diplominis darbas: Specialaus tipo Markovo grandinių jautrumo analizė ir parametrų nustatymas
Mokslinis vadovas: Techn. m. kand. V. German
Studijų programa: Taikomoji matematika

Teresė Macijauskaitė

Diplominis darbas: Maksimumo principas dinaminio programavimo uždaviniuose
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. V. Bistrickas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Remigijus Mikulevičius

Diplominis darbas: Apie stochastinių diferencialinių lygčių silpnų sprendinių egzistavimą
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. prof. B. Grigelionis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Edvardas Miliauskas

Diplominis darbas: Optimalusis tolydinis valdymo procesas
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. V. Bistrickas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Laimutė Misevičiūtė

Diplominis darbas: Šenfildo teoremos apibendrinimo klausimu
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. A. Pliuškevičienė
Studijų programa: Taikomoji matematika

Genė Naglytė

Diplominis darbas: Pasikliautinų sričių panaudojimas, tikrinant hipotezes
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. P. Vaitkus
Studijų programa: Taikomoji matematika

Antanas Petrauskas

Diplominis darbas: Daugiamačių statistikų tikimybinių pasiskirstymų asimptotiniai skleidiniai
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. prof. A. Bikelis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Ona Pliaugaitė

Diplominis darbas: Algol-60 poaibis, atitinkantis Fortran-IV
Mokslinis vadovas: Techn. m. kand. G. Grigas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Dalė Puodėnaitė

Diplominis darbas: Kalbos signalų transformavimo būdas
Mokslinis vadovas: Techn. m. kand. V. Undzėnas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Liubov Raskina

Diplominis darbas: Kai kurių bendrosios artutinių metodų teorijos teoremų taikymas, tiriant kolokacijų metodą
Mokslinis vadovas: I. Uždavinys
Studijų programa: Taikomoji matematika

Virginija Razmutė

Diplominis darbas: Skirtingų tipų tinkliniai modeliai ir perėjimai tarp jų
Mokslinis vadovas: B. Vaičiulis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Rimantas Rumbinas

Diplominis darbas: Lokalinės ribinės teoremos stabilaus ribinio dėsnio atveju
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. prof. V. Statulevičius
Studijų programa: Taikomoji matematika

Petras Rupšys

Diplominis darbas: Optimalaus pagrindinio miško naudojimo išdėstymo modelis
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. F. Mišeikis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Violeta Sutkutė

Diplominis darbas: Pasiskirstymo dėsnių identifikacija mažų prabų atveju
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. L. Vilkauskas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Saulius Svetikas

Diplominis darbas: Failo sąvokos aksiomatizavimas programavimo kalboje Paskalis
Mokslinis vadovas: A. Čaplinskas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Stasys Ulkė

Diplominis darbas: Gaminių kontrolės optimizavimo klausimu
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. doc. J. Kruopis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Valdas Vaitukaitis

Diplominis darbas: Eksponentinių įvertinimų klausimu
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. prof. B. Grigelionis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Gintaras Valiukevičius

Diplominis darbas: Apie pasiskirstymų algebras
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. dr. prof. J. Kubilius, fiz.-mat. m. kand. R. Kudžma
Studijų programa: Taikomoji matematika

Kristina Virbalaitė

Diplominis darbas: Automatizuotos kadrų apskaitos sistema
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. V. Tumasonis
Studijų programa: Taikomoji matematika

Vita Žukaitė

Diplominis darbas: Kai kurie kontrolės efektyvumo rodikliai binominio pasiskirstymo atveju
Mokslinis vadovas: Fiz.-mat. m. kand. J. Jusas
Studijų programa: Taikomoji matematika

Programavo Vilius Stakėnas