VU MIF absolventai

Duomenis apie absolventus surinko Vita Verikaitė

VU Matematikos ir informatikos fakulteto 2006 metų absolventai
LX laida

Magistrai

Julius Andrikonis

Magistro darbas: Atvirkštinis metodas modalumo logikose K, T ir S4
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Norgėla
Studijų programa: Informatika

Pavel Blaževič

Magistro darbas: Elektroninio parašo taikymo mokesčių administravimo srityje tyrimas
Mokslinis vadovas: M. Plukas
Studijų programa: Informatika

Jolanta Buivydaitė

Magistro darbas: Duomenų slaptumo užtikrinimas reliacinėse duomenų bazėse
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. R. Baronas
Studijų programa: Informatika

Jurgita Burakaitė

Magistro darbas: Modeliais grįstas programų sistemų kūrimo procesas
Mokslinis vadovas: D. Čiukšys
Studijų programa: Informatika

Vaiva Devėnaitė

Magistro darbas: Genetinių algoritmų mokymo strategijų tyrimas
Mokslinis vadovas: Dr. V. Dičiūnas
Studijų programa: Informatika

Nerijus Devyžius

Magistro darbas: Apimties valdymas tipiškame programų sistemų projekte Lietuvoje
Mokslinis vadovas: A. Dienys
Studijų programa: Informatika

Vytautas Drakšas

Magistro darbas: Komunikacijos valdymas tipiškame programų sistemų kūrimo projekte Lietuvoje
Mokslinis vadovas: A. Dienys
Studijų programa: Informatika

Gediminas Eglinskas

Magistro darbas: TSP gebėjimo lygio vertinimas remiantis ISO/IEC 15504
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mitašiūnas
Studijų programa: Informatika

Evelina Gaidamauskaitė

Magistro darbas: Biojutiklių kompiuterinių modelių sudarymas pagal veiksmo schemas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. R. Baronas
Studijų programa: Informatika

Pavel Golovač

Magistro darbas: Neuroninio tinklo mokymo mechanizmo tyrimas
Mokslinis vadovas: Dr. V. Dičiūnas
Studijų programa: Informatika

Paulius Janonis

Magistro darbas: JAVA aplinka MPI pranešimų perdavimui
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Vaicekauskas
Studijų programa: Informatika

Valdas Jasaitis

Magistro darbas: Subalansuotos veiklos rodiklių sistemų automatizavimas
Mokslinis vadovas: B. Šulmanas
Studijų programa: Informatika

Svetlana Krasnik

Magistro darbas: Autentifikavimo schemos, naudojančios klaidas taisančius kodus
Mokslinis vadovas: Dr. G. Skersys
Studijų programa: Informatika

Asta Krupavičiūtė

Magistro darbas: Inžinerinės kategorijos procesų gerinimo metodika
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mitašiūnas
Studijų programa: Informatika

Julius Kubeckas

Magistro darbas: Lygiagrečiosios loginio programavimo sistemos
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Vaicekauskas
Studijų programa: Informatika

Viktorija Laučiškaitė

Magistro darbas: Modalumo logikos S4 kai kurios išsprendžiamos klasės
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Norgėla
Studijų programa: Informatika

Rokas Masiulis

Magistro darbas: Kai kurie laiko logikos taikymai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Norgėla
Studijų programa: Informatika

Jonas Mitašiūnas

Magistro darbas: Programinės įrangos įsigijimo vertinimo modelis, suderinamas su ISO/IEC 15504
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Ragaišis
Studijų programa: Informatika

Jurgita Mockevičiūtė

Magistro darbas: Elektroninės parduotuvės interfeiso projektavimo metodika
Mokslinis vadovas: Dr. K. Lapin
Studijų programa: Informatika

Dmitrij Orlov

Magistro darbas: Identifikavimo schemos, naudojančios klaidas taisančius kodus
Mokslinis vadovas: Dr. G. Skersys
Studijų programa: Informatika

Karolis Petrauskas

Magistro darbas: Daugiasluoksnių biojutiklių kompiuterinių modelių sudarymas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. R. Baronas
Studijų programa: Informatika

Vaidas Pilkauskas

Magistro darbas: Testavimo proceso modeliavimas
Mokslinis vadovas: I. Naujikas
Studijų programa: Informatika

Agneta Podgaiska

Magistro darbas: Elektroninio parašo taikymo viešųjų e-pirkimų sistemose tyrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mitašiūnas
Studijų programa: Informatika

Olga Rakovskaja

Magistro darbas: Sudėtinės informacijos pateikimo stilių taikymas kreditų draudimo sistemose
Mokslinis vadovas: Dr. K. Lapin
Studijų programa: Informatika

Ričardas Sabaliauskas

Magistro darbas: Tinklinės autentikacijos metodai Unix tipo operacinėse sistemose
Mokslinis vadovas: A. Agejevas
Studijų programa: Informatika

Aidas Stončius

Magistro darbas: Daugiagijiškumas ir lygiagretūs skaičiavimai Microsoft.Net platformoje
Mokslinis vadovas: V. Golubevas
Studijų programa: Informatika

Juozas Šalna

Magistro darbas: Transformacijų tyrimas modeliais grįstame programų sistemų kūrime
Mokslinis vadovas: D. Čiukšys
Studijų programa: Informatika

Aidas Šemežys

Magistro darbas: Garsinių signalų atskyrimas ir atpažinimas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. Š. Raudys
Studijų programa: Informatika

Kristijonas Šiaulys

Magistro darbas: Mobilusis elektroninis parašas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mitašiūnas
Studijų programa: Informatika

Dainius Šimelevičius

Magistro darbas: Sertifikatų centrų sąveikos modeliai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Undzėnas
Studijų programa: Informatika

Paulius Zabelskas

Magistro darbas: Kompiuterinis testavimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Dapkūnas
Studijų programa: Informatika

Indrė Žliobaitė

Magistro darbas: Finansinių laiko eilučių prognozavimas besikeičiančioje aplinkoje naudojant dirbtinius neuroninius tinklus
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. Š. Raudys
Studijų programa: Informatika

Dmitrij Abolichin

Magistro darbas: Transporto numerio atpažinimas video vaizduose
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Bastys
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Vitalijus Agejevas

Magistro darbas: Balso tono valdymas lietuvių kalbos sintezėje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Bastys
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Valentinas Bagdonavičius

Magistro darbas: Dokumentų klasifikavimas semantinių struktūrų pagrindu
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Andrius Chaževskas

Magistro darbas: Nestacionarios paviršių padalinimo schemos
Mokslinis vadovas: S. Narkevičius
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Tautvydas Dagys

Magistro darbas: NURBS paviršiai mobiliuosiuose įrenginiuose
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Krasauskas
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Tomas Džiovalas

Magistro darbas: Nestacionarios paviršių padalinimo schemos
Mokslinis vadovas: S. Narkevičius
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Andrius Girjotas

Magistro darbas: Transporto priemonių numerių atpažinimo algoritmų analizė bei universalios atpažinimo sistemos teorija
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Tatjana Kalinka

Magistro darbas: Spindulių trasavimas ir padalijimo paviršiai
Mokslinis vadovas: S. Narkevičius
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Simonas Kareiva

Magistro darbas: Naftos išsiliejimų atpažinimo algoritmai ir jų taikymas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Silvestras Kavaliauskas

Magistro darbas: Duomenų bazės mobiliuose įrenginiuose
Mokslinis vadovas: D. Kelevičius
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Tomas Kazlauskas

Magistro darbas: Transporto priemonių numerių atpažinimo algoritmų analizė bei universalios atpažinimo sistemos teorija
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Aurimas Lacitis

Magistro darbas: Viešosios informacijos ir transporto portalų kūrimo ir testavimo metodika
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Eduard Liudkevič

Magistro darbas: Piršto antspaudo modelis minimaliais žiedais
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Bastys
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Vaida Masiulionytė

Magistro darbas: NURBS paviršiai mobiliuosiuose įrenginiuose
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Krasauskas
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Laurynas Pacenka

Magistro darbas: Informacinių technologijų prieinamumas žmonėms su negalia
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Marius Penikas

Magistro darbas: Duomenų grupavimo taikymai transporto sistemose
Mokslinis vadovas: A. Čivilis
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Aleksandr Perveinis

Magistro darbas: Netiesinės optikos reiškinių kompiuterinis modeliavimas
Mokslinis vadovas: Dr. T. Meškauskas
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Rita Pitlikaitė

Magistro darbas: E-paslaugų koncepcinis modelis bei viešosios paslaugos „Gyvenamosios vietos deklaravimas“ realizacijos elektroniniu būdu galimybės ir sprendimas
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Vaidotas Ramonas

Magistro darbas: Naftos dėmių atpažinimo metodai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Ramūnas Romančikas

Magistro darbas: Verslo valdymo sistemų lyginamoji analizė
Mokslinis vadovas: S. Narkevičius
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Ieva Romančikė

Magistro darbas: Verslo valdymo sistemų lyginamoji analizė
Mokslinis vadovas: S. Narkevičius
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Tomas Sakalauskas

Magistro darbas: E-paslaugų koncepcinis modelis bei viešosios paslaugos „Gyvenamosios vietos deklaravimas“ realizacijos elektroniniu būdu galimybės ir sprendimas
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Tomas Stulpinas

Magistro darbas: Spindulių trasavimas ir padalijimo paviršiai
Mokslinis vadovas: S. Narkevičius
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Saulius Tamošiūnas

Magistro darbas: Mobilių objektų indeksavimas duomenų bazėse
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Vitalij Tučkovskij

Magistro darbas: Interaktyvus transporto numerio atpažinimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Bastys
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Vincentas Vienožinskis

Magistro darbas: Akselerometro tipo jutiklių modelis ir taikymai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Kompiuterinis modeliavimas

Milda Aleknavičiūtė

Magistro darbas: Savirankos taikymas baigtinės populiacijos dispersijai vertinti
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A.-E. Plikusas
Studijų programa: Matematika

Rasa Asanavičiūtė

Magistro darbas: Gerber-Shiu diskontuota baudos funkcija žaloms pasiskirsčiusioms pagal Pareto dėsnį
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Matematika

Jūratė Bagackaitė

Magistro darbas: Ilgaamžiškumas Baltijos valstybėse: tendencijos ir pokyčiai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Bakštys
Studijų programa: Matematika

Rasa Balčiūnaitė

Magistro darbas: Jungčių taikymas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo žalų modeliavimui
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Paulauskas
Studijų programa: Matematika

Povilas Banys

Magistro darbas: Difuzijų, turinčių stacionarųjį tankį, parametrų vertinimas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Mackevičius
Studijų programa: Matematika

Andrius Čiginas

Magistro darbas: Dispersijos minimizavimas renkant nelygių tikimybių imtį
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. M. Bloznelis
Studijų programa: Matematika

Mindaugas Dailyda

Magistro darbas: Tiesinės dinaminės sistemos su valdomomis pradinėmis sąlygomis optimizavimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Daukšas
Studijų programa: Matematika

Justas Gadeikis

Magistro darbas: Ribinės teoremos Rymano dzeta funkcijos Laplaso transformacijai
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Laurinčikas
Studijų programa: Matematika

Andrius Gimbickas

Magistro darbas: Žalų atėjimo momentų ir žalų dydžių statistinė analizė ne gyvybės draudime
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. R. Leipus
Studijų programa: Matematika

Agnė Goberytė

Magistro darbas: Lietuvos gyventojų išgyvenamumo analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Matematika

Giedrė Grušienė

Magistro darbas: Gerber-Shiu baudos funkcija Veibulo žaloms
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Matematika

Viktorija Iščiukaitė

Magistro darbas: Atstumai tarp aritmetinių skirstinių
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Matematika

Alina Jakubėnaitė

Magistro darbas: Pirmieji žingsniai į aktuarinę matematiką
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Matematika

Jaroslav Jusel

Magistro darbas: Stochastinio genetinio modelio ir CKLS lygties parametrų vertinimas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Mackevičius
Studijų programa: Matematika

Julija Karaliūnaitė

Magistro darbas: Ribinės teoremos dzeta funkcijai kompleksinėje plokštumoje
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Laurinčikas
Studijų programa: Matematika

Tatjana Kargina

Magistro darbas: Adityviųjų funkcijų skirstiniai simetrinėje grupėje Evenso tikimybės atžvilgiu
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. E. Manstavičius
Studijų programa: Matematika

Jelena Kočetova

Magistro darbas: Gerber-Shiu baudos funkcija sumaišytoms eksponentinėms žaloms
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Matematika

Viktorija Korsakienė

Magistro darbas: Pajamų nelygybės indeksų ir jų įverčių paklaidų vertinimas baigtinėje populiacijoje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A.-E. Plikusas
Studijų programa: Matematika

Agnė Kulikauskaitė

Magistro darbas: Būsto paskolų palyginimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Katauskis
Studijų programa: Matematika

Laura Kunigonytė

Magistro darbas: Lietuvos gyventojų išgyvenamumo analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Matematika

Miglė Macijauskaitė

Magistro darbas: Populiacijų dinamikos modelis, įskaitant difuziją, advekciją, migraciją ir Ali efektą
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. V. Skakauskas
Studijų programa: Matematika

Tomas Paulauskas

Magistro darbas: Diskreti ribinė teorema Matsumoto dzeta funkcijai analizinių funkcijų erdvėje
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Laurinčikas
Studijų programa: Matematika

Evelina Paunksnytė

Magistro darbas: Atstumai tarp aritmetinių skirstinių
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Matematika

Milda Pranckevičiūtė

Magistro darbas: Apibendrintų Gini indeksų taikymas reitingavimo modeliuose
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Račkauskas
Studijų programa: Matematika

Raminta Pralgauskaitė

Magistro darbas: Apie vieną, vaikus globojančios populiacijos modelį
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. V. Skakauskas
Studijų programa: Matematika

Inga Rutkauskaitė

Magistro darbas: Markovo grandinių Monte Karlo metodas žemėlapio spalvoms parinkti
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Stepanauskas
Studijų programa: Matematika

Donalda Sinkutė

Magistro darbas: Pirmieji žingsniai į aktuarinę matematiką
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Matematika

Mindaugas Stundža

Magistro darbas: Išsilavinimo įtaka Lietuvos ekonomikos augimui
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Račkauskas
Studijų programa: Matematika

Eglė Trimailovaitė

Magistro darbas: Markovo grandinių Monte Karlo metodas žemėlapio ir keliaujančio pirklio uždavinys
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Stepanauskas
Studijų programa: Matematika

Laura Vasiliauskaitė

Magistro darbas: Apie skaičių didžiausią bendrą daliklį
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Stepanauskas
Studijų programa: Matematika

Gintaras Venskus

Magistro darbas: Skolų grąžinimo planų sudarymas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. K. Navickis
Studijų programa: Matematika

Aurelija Barčaitė

Magistro darbas: Aritmetinių funkcijų sumos
Mokslinis vadovas: Dr. doc. E. Stankus
Studijų programa: Matematikos ir informatikos dėstymas

Jelena Izmer

Magistro darbas: Tinklinio planavimo uždaviniai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Apynis
Studijų programa: Matematikos ir informatikos dėstymas

Mindaugas Liogys

Magistro darbas: Lukaso skaičiai optimizavimo uždaviniuose
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Apynis
Studijų programa: Matematikos ir informatikos dėstymas

Eglė Rėčkutė

Magistro darbas: Matematika muzikoje
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. V. Dagienė
Studijų programa: Matematikos ir informatikos dėstymas

Modestas Rimkus

Magistro darbas: Logo galimybės fraktalams kurti
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. V. Dagienė
Studijų programa: Matematikos ir informatikos dėstymas

Jolita Skerniškytė

Magistro darbas: Matematikos žinių vaizdavimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. E. Stankus
Studijų programa: Matematikos ir informatikos dėstymas

Laura Šlenderytė

Magistro darbas: Socialinės gerovės matematiniai modeliai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Apynis
Studijų programa: Matematikos ir informatikos dėstymas

Inga Šolytė

Magistro darbas: Funkcijų mokymas matematikoje taikant informacines technologijas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. V. Dagienė
Studijų programa: Matematikos ir informatikos dėstymas

Jurgita Trečiokienė

Magistro darbas: Matematiniai žaidimai
Mokslinis vadovas: Dr. R. Kašuba
Studijų programa: Matematikos ir informatikos dėstymas

Vaida Vasiliauskaitė

Magistro darbas: Farėjaus sekos
Mokslinis vadovas: Dr. doc. E. Stankus
Studijų programa: Matematikos ir informatikos dėstymas

Vaida Alejūnaitė

Magistro darbas: B. von Bahr asimptotiniai skleidiniai
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A.-J. Bikelis
Studijų programa: statistika

Paulius Bakaitis

Magistro darbas: Sergančiųjų lėtiniu virusiniu C hepatitu demografinių rizikos faktorių bei biocheminių ir histologinių ligos charakteristikų statistinė analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Kazakevičius
Studijų programa: Statistika

Nadežda Fursova

Magistro darbas: J. Hajeko lokalinė teorema
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A.-J. Bikelis
Studijų programa: Statistika

Jurgita Gilytė

Magistro darbas: Akcijų portfelio modeliavimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Vaitkus
Studijų programa: Statistika

Agnė Ikvildaitė

Magistro darbas: Muitinės importo procedūrų taikymo analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Kazakevičius
Studijų programa: Statistika

Jūratė Kinderytė

Magistro darbas: B. von Bahr asimptotiniai skleidiniai
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A.-J. Bikelis
Studijų programa: Statistika

Beata Nagorskaja

Magistro darbas: Osteoporozės ir periodonto patologijos statistinis tyrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Kazakevičius
Studijų programa: Statistika

Anastasija Pereskokova

Magistro darbas: Išsiskiriančių reikšmių nustatymas duomenyse apie Lietuvos užsienio prekybą
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Kazakevičius
Studijų programa: Statistika

Inga Pileckaja

Magistro darbas: Kontrolės procedūrų parinkimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Vaitkus
Studijų programa: Statistika

Ina Sinkevičiūtė

Magistro darbas: J. Hajeko lokalinė teorema
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A.-J. Bikelis
Studijų programa: Statistika

Viktor Skorniakov

Magistro darbas: HARCH sekų stacionarumo tyrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Kazakevičius
Studijų programa: Statistika

Marina Suslova

Magistro darbas: H. Dinges transformacijų taikymai statistikoje
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A.-J. Bikelis
Studijų programa: Statistika

Olga Škliar

Magistro darbas: Pagreitintųjų gedimų parametrinis modelis ir jo taikymai
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Bagdonavičius
Studijų programa: Statistika

Jurgita Utovkaitė

Magistro darbas: Praleistų duomenų įrašymo metodai baigtinių populiacijų statistikoje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A.-E. Plikusas
Studijų programa: Statistika

Irina Verbel

Magistro darbas: Neuroninių tinklų architektūros parinkimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Vaitkus
Studijų programa: Statistika


Bakalaurai

Dalia Arnatkevičiūtė

Bakalauro darbas: Automobilių, motociklų ir kitų transporto priemonių sektoriuje veikiančių įmonių neatsiskaitymo rizikos nustatymas
Mokslinis vadovas: D. Zuokas
Studijų programa: Ekonometrija

Laimonas Bazys

Bakalauro darbas: Klientų aptarnavimo kokybės tyrimai ir eilių valdymas banke
Mokslinis vadovas: Dr. doc. F. Mišeikis
Studijų programa: Ekonometrija

Reda Bubėnaitė

Bakalauro darbas: Intrastato duomenų muitinės vykdomų procedūrų ekonometrinė analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Čekanavičius
Studijų programa: Ekonometrija

Daiva Buckonytė

Bakalauro darbas: Lietuvos infliacijos ekonometrinė analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Lapinskas
Studijų programa: Ekonometrija

Aurelijus Burda

Bakalauro darbas: Norvegijos finansų rinkos ekonometriniai modeliai
Mokslinis vadovas: V. Maniušis
Studijų programa: Ekonometrija

Jurgita Butanavičiūtė

Bakalauro darbas: Vyriausybės vertybinių popierių rizikos priedo ekonometrinė analizė
Mokslinis vadovas: D. Celov
Studijų programa: Ekonometrija

Agnė Cibulskytė

Bakalauro darbas: Gamybos valdymo organizavimo programos „Monitor“ duomenų analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Čekanavičius
Studijų programa: Ekonometrija

Aušra Česnakauskaitė

Bakalauro darbas: Kainų burbulo galimybė Lietuvos akcijų rinkoje
Mokslinis vadovas: Dr. A. Maldeikienė
Studijų programa: Ekonometrija

Karolis Indrulėnas

Bakalauro darbas: Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo ekonometrinė analizė
Mokslinis vadovas: V. Maniušis
Studijų programa: Ekonometrija

Ieva Jeglinskaitė

Bakalauro darbas: Valiutų kursų ekonometrinis prognozavimas taikant pinigų modelį
Mokslinis vadovas: Dr. V. Kvedaras
Studijų programa: Ekonometrija

Liudas Jonušas

Bakalauro darbas: Lietuvos ekonomikos raidos įžvalga, MTEP apžvalga, regioninės bei globalinės tendencijos
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Račkauskas
Studijų programa: Ekonometrija

Justina Juknevičiūtė

Bakalauro darbas: Lietuvos ekonomikos raidos įžvalga, MTEP apžvalga, regioninės bei globalinės tendencijos
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Račkauskas
Studijų programa: Ekonometrija

Julija Kačkina

Bakalauro darbas: Fiksuoto valiutos kurso režimai: atitikimas tarp fundamentalaus pusiausvyrinio ir fiksuoto valiutos kurso
Mokslinis vadovas: Dr. V. Kvedaras
Studijų programa: Ekonometrija

Aistė Kalinauskaitė

Bakalauro darbas: Prekių paklausos prognozė ir jų paskirstymo optimizavimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. M. Radavičius
Studijų programa: Ekonometrija

Justė Krasauskaitė

Bakalauro darbas: Paskolų privatiems asmenims rinkos analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Lapinskas
Studijų programa: Ekonometrija

Remigijus Kuodys

Bakalauro darbas: Ryšio tarp nedarbo lygio ir kitų darbo rinkos rodiklių regioninis tyrimas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Čekanavičius
Studijų programa: Ekonometrija

Julius Lazauskas

Bakalauro darbas: Valiutų kursų ekonometrinis prognozavimas tiesiniais ir netiesiniais laiko eilučių modeliais
Mokslinis vadovas: Dr. V. Kvedaras
Studijų programa: Ekonometrija

Kristina Lengvinaitė

Bakalauro darbas: Žinių ekonomikos ekonometrinė analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Račkauskas
Studijų programa: Ekonometrija

Valdas Maksvytis

Bakalauro darbas: Viešųjų pirkimų ekonometrinė analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Murauskas
Studijų programa: Ekonometrija

Eglė Mickūnaitė

Bakalauro darbas: AB VST grynųjų pinigų srautų ekonometrinis tyrimas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Račkauskas
Studijų programa: Ekonometrija

Irena Mikolajun

Bakalauro darbas: Banko bankroto tikimybės modeliavimas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. R. Leipus
Studijų programa: Ekonometrija

Justinas Milašauskas

Bakalauro darbas: Investavimo perspektyvos Baltijos VP biržose: laivininkystės sektoriaus analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. R. Leipus
Studijų programa: Ekonometrija

Sandra Miškauskaitė

Bakalauro darbas: Automobilių lizingo ekonometrinis tyrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. F. Mišeikis
Studijų programa: Ekonometrija

Gabrielė Mockutė

Bakalauro darbas: Žinių ekonomikos ekonometrinė analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Račkauskas
Studijų programa: Ekonometrija

Romanas Narušis

Bakalauro darbas: Paskolų privatiems asmenims rinkos analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Lapinskas
Studijų programa: Ekonometrija

Simonas Narvydas

Bakalauro darbas: Statybų sektoriuje veikiančių įmonių neatsiskaitymo rizikos nustatymas
Mokslinis vadovas: D. Zuokas
Studijų programa: Ekonometrija

Arvydas Noreika

Bakalauro darbas: Gamybos valdymo organizavimo programos „Monitor“ duomenų analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Čekanavičius
Studijų programa: Ekonometrija

Aušra Osipavičiūtė

Bakalauro darbas: Kapitalo aktyvų įkainojimo modelis
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. R. Leipus
Studijų programa: Ekonometrija

Eglė Paplauskaitė

Bakalauro darbas: AB „Achema“ rizikos veiksnių vertinimas
Mokslinis vadovas: D. Celov
Studijų programa: Ekonometrija

Paulius Peseckas

Bakalauro darbas: Investicinio portfelio gražų ir rizikos analizė
Mokslinis vadovas: V. Maniušis
Studijų programa: Ekonometrija

Šarūnas Pliska

Bakalauro darbas: Informacinių technologijų, mobilaus ryšio ir interneto rinkos analizė Lietuvos įmonėse
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. R. Leipus
Studijų programa: Ekonometrija

Ieva Pociūtė

Bakalauro darbas: Investicinių fondų rizikos vertinimas (pagal Liuksemburgo fondus)
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Lapinskas
Studijų programa: Ekonometrija

Valrodas Povilauskas

Bakalauro darbas: Prekybos įmonės veiklos imitacinis modeliavimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. M. Radavičius
Studijų programa: Ekonometrija

Tomas Radlinskas

Bakalauro darbas: Perkamosios galios pariteto ekonometrinis tikrinimas ir nuokrypių modeliavimas
Mokslinis vadovas: Dr. V. Kvedaras
Studijų programa: Ekonometrija

Lina Ragauskaitė

Bakalauro darbas: Viešųjų pirkimų ekonometrinė analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Murauskas
Studijų programa: Ekonometrija

Justina Raslanaitė

Bakalauro darbas: Viešųjų pirkimų ekonometrinė analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Murauskas
Studijų programa: Ekonometrija

Inga Saldžiūnaitė

Bakalauro darbas: Koregavimo pagal sezoniškumą įtaka modeliavimui
Mokslinis vadovas: D. Zuokas
Studijų programa: Ekonometrija

Gediminas Srogė

Bakalauro darbas: Investicinio portfelio gražų ir rizikos analizė
Mokslinis vadovas: V. Maniušis
Studijų programa: Ekonometrija

Paulius Stakėnas

Bakalauro darbas: Aukšto dažnio finansinių duomenų ekonometrinė analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. R. Norvaiša
Studijų programa: Ekonometrija

Eva Ščerba

Bakalauro darbas: Skurstančių namų ūkių socialinė padėtis visuomenėje, atsižvelgiant į pajamas bei vartojimą
Mokslinis vadovas: Dr. doc. M. Radavičius
Studijų programa: Ekonometrija

Jovita Šerėnaitė

Bakalauro darbas: Draudimo išmokų modeliavimas ir analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. R. Leipus
Studijų programa: Ekonometrija

Marija Trofimova

Bakalauro darbas: Atsargų valdymas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. F. Mišeikis
Studijų programa: Ekonometrija

Nijolė Valinskytė

Bakalauro darbas: Kredito plėtros poveikio ūkio augimui kiekybinis įvertinimas
Mokslinis vadovas: Dr. A. Maldeikienė
Studijų programa: Ekonometrija

Giedrė Vilčinskaitė

Bakalauro darbas: Žinių ekonomikos ekonometrinė analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Račkauskas
Studijų programa: Ekonometrija

Jūratė Vyštartaitė

Bakalauro darbas: Skurstančių namų ūkių socialinė padėtis visuomenėje, atsižvelgiant į pajamas bei vartojimą
Mokslinis vadovas: Dr. doc. M. Radavičius
Studijų programa: Ekonometrija

Stanislav Volček

Bakalauro darbas: Nekilnojamojo turto verčių lyginamoji analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Lapinskas
Studijų programa: Ekonometrija

Jūratė Žirgulevičiūtė

Bakalauro darbas: Palūkanų normų termino struktūros informatyvumo ekonometrinė analizė
Mokslinis vadovas: Dr. V. Kvedaras
Studijų programa: Ekonometrija

Paulius Antonovas

Bakalauro darbas: Lietuvos gyventojų analizė pagal Lee-Cater metodą
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Rasa Aranauskaitė

Bakalauro darbas: Finansinių duomenų fraktalumo tikrinimas naudojant IS statistiką
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. D. Surgailis
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Vytautė Astrauskaitė

Bakalauro darbas: Rizikos teorijos uždaviniai draudime
Mokslinis vadovas: Dr. K. Liubinskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Ailinga Aukštuolytė

Bakalauro darbas: Lietuvos dinaminiai demografiniai tyrimai
Mokslinis vadovas: M.-J. Mikalauskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Mindaugas Balvočius

Bakalauro darbas: Metodų įvykusioms, bet dar nepraneštoms žaloms įvertinti analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. Vyg. Paulauskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Anita Banionytė

Bakalauro darbas: Finansinių duomenų fraktalumo tikrinimas naudojant IS statistiką
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. D. Surgailis
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Aivaras Bareika

Bakalauro darbas: Rizikos vertinimas KASKO draudime
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A.-E. Plikusas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Rūta Bartkutė

Bakalauro darbas: Finansinių duomenų fraktalumo tikrinimas naudojant IS statistiką
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. D. Surgailis
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Milda Bendikaitė

Bakalauro darbas: Bankroto tikimybės analizė Sparre-Anderson modelyje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Valentina Chaleckaja

Bakalauro darbas: Bendros žalų sumos pasiskirstymo skaičiavimas ir vertinimas
Mokslinis vadovas: Dr. K. Liubinskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Vidmantas Dijokas

Bakalauro darbas: Stochastinių diferencialinių lygčių su dviem koreliuotais triukšmais stacionariųjų tankių tyrimas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Mackevičius
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Marius Dobilas

Bakalauro darbas: Mokumas II: apžvalga ir paprasčiausi modeliai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Bakštys
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Gintarė Gailiuvienė

Bakalauro darbas: Bendros žalų sumos pasiskirstymo skaičiavimas ir vertinimas
Mokslinis vadovas: Dr.K. Liubinskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Vaida Janušytė

Bakalauro darbas: Finansinių duomenų fraktalumo tikrinimas naudojant IS statistiką
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. D. Surgailis
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Violeta Jaskūnaitė

Bakalauro darbas: Stochastinių diferencialinių lygčių su dviem koreliuotais triukšmais stacionariųjų tankių tyrimas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Mackevičius
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Asta Jazbutytė

Bakalauro darbas: Lietuvos dinaminiai demografiniai tyrimai
Mokslinis vadovas: M.-J. Mikalauskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Vaida Juozapėnaitė

Bakalauro darbas: Bendros žalų sumos pasiskirstymo skaičiavimas ir vertinimas
Mokslinis vadovas: Dr. K. Liubinskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Eglė Jurčytė

Bakalauro darbas: Finansinių duomenų fraktalumo tikrinimas naudojant IS statistiką
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. D. Surgailis
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Sonata Kondrotaitė

Bakalauro darbas: Baigtinės populiacijos sluoksnių ribų nustatymas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A.-E. Plikusas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Žydrūnė Kramarauskaitė

Bakalauro darbas: Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Įmokų ir išmokų tyrimas
Mokslinis vadovas: Dr. A. Juozulynas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Gediminas Kuodis

Bakalauro darbas: Žalų modeliavimas naudojant sudėtinį lognormalųjį - Pareto skirstinį
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. Vyg. Paulauskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Gytenis Lileika

Bakalauro darbas: Stochastinių diferencialinių lygčių su dviem koreliuotais triukšmais stacionariųjų tankių tyrimas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Mackevičius
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Agnė Liutkevičiūtė

Bakalauro darbas: Stochastinių diferencialinių lygčių su dviem koreliuotais triukšmais stacionariųjų tankių tyrimas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Mackevičius
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Rūta Margelytė

Bakalauro darbas: Draudimo pretenzijų vertinimo metodai
Mokslinis vadovas: Dr. A. Skučaitė
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Urtė Markeliūnaitė

Bakalauro darbas: Smith ir Beverton-Holt populiacinio modelio stochastinės diferencialinės lygties stacionariojo tankio tyrimas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Mackevičius
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Eglė Melianytė

Bakalauro darbas: Bankroto tikimybės analizė Sparre-Anderson modelyje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Agnė Mikalauskaitė

Bakalauro darbas: Draudimo pretenzijų vertinimo metodai
Mokslinis vadovas: Dr. A. Skučaitė
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Vitalija Norvilaitė

Bakalauro darbas: Draudimo nuo darbingumo praradimo modelių apžvalga
Mokslinis vadovas: Dr. A. Skučaitė
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Simona Nosova

Bakalauro darbas: Lietuvos dinaminiai demografiniai tyrimai
Mokslinis vadovas: M.-J. Mikalauskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Ina Podkorytova

Bakalauro darbas: Draudimo nuo darbingumo praradimo modelių apžvalga
Mokslinis vadovas: Dr. A. Skučaitė
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Artūras Polikša

Bakalauro darbas: Baigtinės populiacijos sluoksnių ribų nustatymas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A.-E. Plikusas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Giedrė Poznekovaitė

Bakalauro darbas: Draudimo pretenzijų vertinimo metodai
Mokslinis vadovas: Dr. A. Skučaitė
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Giedrė Ramanauskaitė

Bakalauro darbas: Lietuvos gyventojų mirtingumo tyrimas naudojant Gompertz ir Heligman-Pollard dėsnius
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Laima Raugalaitė

Bakalauro darbas: Finansinių duomenų fraktalumo tikrinimas naudojant IR statistiką
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. D. Surgailis
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Laura Rukšėnaitė

Bakalauro darbas: Finansinių duomenų fraktalumo tikrinimas naudojant IS statistiką
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. D. Surgailis
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Rūta Sabaliauskaitė

Bakalauro darbas: Bankroto tikimybės analizė Sparre-Anderson modelyje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Paulius Serafinas

Bakalauro darbas: Lietuvos išgyvenamumo funkcijos aproksimavimas Čebyševo polinomais
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Tomas Skeivys

Bakalauro darbas: Mokumas II: apžvalga ir paprasčiausi modeliai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Bakštys
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Austėja Stankūnaitė

Bakalauro darbas: Metodų įvykusioms, bet dar nepraneštoms žaloms įvertinti analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. Vyg. Paulauskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Gita Stonkienė

Bakalauro darbas: Mokumas II: apžvalga ir paprasčiausi modeliai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Bakštys
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Dovilė Šeškutė

Bakalauro darbas: Lietuvos dinaminiai demografiniai tyrimai
Mokslinis vadovas: M.-J. Mikalauskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Indrė Šiškevičiūtė

Bakalauro darbas: Bendros žalų sumos pasiskirstymo skaičiavimas ir vertinimas
Mokslinis vadovas: Dr. K. Liubinskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Ilma Šlėvytė

Bakalauro darbas: Mokumas II: apžvalga ir paprasčiausi modeliai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Bakštys
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Inga Šlėvytė

Bakalauro darbas: Mokumas II: apžvalga ir paprasčiausi modeliai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Bakštys
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Šarūnas Šuipis

Bakalauro darbas: Baigtinės populiacijos sluoksnių ribų nustatymas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A.-E. Plikusas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Giedrė Tamulytė

Bakalauro darbas: Žalų modeliavimas naudojant sudėtinį lognormalųjį - Pareto skirstinį
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. Vyg. Paulauskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Vilija Vaicekavičienė

Bakalauro darbas: Bendros žalų sumos pasiskirstymo skaičiavimas ir vertinimas
Mokslinis vadovas: Dr. K. Liubinskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Natalija Vanagėlytė

Bakalauro darbas: Lietuvos dinaminiai demografiniai tyrimai
Mokslinis vadovas: M.-J. Mikalauskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Vaida Žukaitė

Bakalauro darbas: Lietuvos dinaminiai demografiniai tyrimai
Mokslinis vadovas: M.-J. Mikalauskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Viktorija Žuklijaitė

Bakalauro darbas: Žalų modeliavimas naudojant sudėtinį lognormalųjį - Pareto skirstinį
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. Vyg. Paulauskas
Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika

Andrejus Abrosimovas

Bakalauro darbas: Kalboas sintezės realizavimas internete
Mokslinis vadovas: Dr. P. Kasparaitis
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Kazimieras Aliulis

Bakalauro darbas: Informacijos apie IP srautus pateikimas SNMP protokolu
Mokslinis vadovas: E. Kutka
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Tautvydas Andrikys

Bakalauro darbas: Dirbtinių tobulėjančių organizmų grupių apmokymas ir panaudojimas vaizdo apdorojime: paprasti filtrai
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. Š. Raudys
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Vilmantas Augutis

Bakalauro darbas: Daugiaagentės sistemos bendroje Java ir Prolog aplinkoje
Mokslinis vadovas: Dr. R.Vaicekauskas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Kęstutis Bagdonas

Bakalauro darbas: Išeities kodo dokumento objektinio modelio generavimas iš UML
Mokslinis vadovas: B. Šulmanas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Gediminas Balkys

Bakalauro darbas: Biologinių sekų analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. M. Bloznelis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Raimundas Banevičius

Bakalauro darbas: Algoritmų tinkamumo testai Flash aplinkoje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Dapkūnas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Aušra Baranauskaitė

Bakalauro darbas: Internetinės sistemos duomenų vizualizavimo analizė
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Račardas Barkauskas

Bakalauro darbas: Duomenų bazių operacijų optimizavimas grafiniam procesoriui Direct3D API priemonėmis
Mokslinis vadovas: J. Sadovski
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Vytautas Bartulis

Bakalauro darbas: Supaprastintas programų kūrimo proceso gebėjimo vertinimas
Mokslinis vadovas: A. Adamonis
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Vitalijus Baublys

Bakalauro darbas: Dinaminis klasių panaudojimas .net
Mokslinis vadovas: B. Šulmanas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Justinas Bedžinskas

Bakalauro darbas: Dinamiškai parenkamų verslo paslaugų komponentų naudojimas, saugumas ir valdymas žiniatinklio paslaugų choreografijose
Mokslinis vadovas: A. Svirskas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Šarūnas Belickas

Bakalauro darbas: Muitinės informacinių sistemų centro informacinių technologijų projektų valdymo metodikos analizė
Mokslinis vadovas: V. Rapševičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Živilė Bingelytė

Bakalauro darbas: Modifikuotas Lorenco kodas duomenų kompresijai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mačiulis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Simonas Birmontas

Bakalauro darbas: Prekių muitinio įvertinimo sistemos specifikavimas ir prototipo sukūrimas
Mokslinis vadovas: A. Risovas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Marius Bobinas

Bakalauro darbas: IP telefonijos naudojimas ir vystymas Lietuvoje
Mokslinis vadovas: E. Kutka
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Karolis Brazys

Bakalauro darbas: Fizikinių procesų modeliavimas 3D aplinkoje realiu laiku
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Krasauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Ugnius Bubėnas

Bakalauro darbas: Transporto srautų simuliacija
Mokslinis vadovas: V. Rapševičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Rūta Bumblauskytė

Bakalauro darbas: Virtualių trimačių funkcionaliųjų erdvių realaus laiko valdymo sistema
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Krasauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Andrius Burokas

Bakalauro darbas: Mikrokontrolerių PICmicro panaudojimas laiko žymų, susietų su Lietuvos suderintuoju laiku UTC(LT), generavimui
Mokslinis vadovas: Dr. T. Meškauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Vytautas Burokas

Bakalauro darbas: Paviršių tinklelių vektorinis vaizdavimas
Mokslinis vadovas: S. Narkevičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Andrius Butkus

Bakalauro darbas: Aritmetinio kodo analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mačiulis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Karolis Butkus

Bakalauro darbas: Internetinės sprendimo palaikymo sistemos kūrimas
Mokslinis vadovas: T.G. Lipnevičius
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Marius Butkus

Bakalauro darbas: Unikodo kodavimas: unikodo ir Posix rikiavimo algoritmų apžvalga
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Tumasonis
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Jurijus Butrimas

Bakalauro darbas: Paieškinių sistemų integracija su Google sistema
Mokslinis vadovas: Dr. R. Vaicekauskas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Edvard Chitro

Bakalauro darbas: Tinklo srautų filtravimo, klasifikavimo ir prioritetų skirstymo galimybių LINUX sistemoje analizė ir taikymas
Mokslinis vadovas: E. Kutka
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Dmitrijus Chocenka

Bakalauro darbas: Interfeiso generavimas tarp Unix ir Windows platformų
Mokslinis vadovas: A. Risovas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Sergej Christoforov

Bakalauro darbas: Trimatės grafikos apdorojimo algoritmų optimizavimas naudojant SIMD išplestines instrukcijas
Mokslinis vadovas: J. Sadovski
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Martynas Danys

Bakalauro darbas: Naujienų pateikimo sistema mobiliesiems įrenginiams
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Vaidotas Danius

Bakalauro darbas: Logistinės sistemos kūrimas
Mokslinis vadovas: I. Naujikas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Žygimantas Daraška

Bakalauro darbas: Komercinės EasyWeb ir nemokamų TVS analizė ir palyginimas
Mokslinis vadovas: Dr. T. Meškauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Anastasija Diomina

Bakalauro darbas: Ryšių su klientais valdymo sistemos modelio kūrimas
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Liudmila Dmitriščiuk

Bakalauro darbas: DNR sekų priesaginiai medžiai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Stakėnas
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Martynas Dobilinskas

Bakalauro darbas: Paieškinių sistemų integracija su Google sistema
Mokslinis vadovas: Dr. R. Vaicekauskas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Vygintas Domarkas

Bakalauro darbas: Trumpųjų žinučių paslaugos gerinimas ir optimizavimas
Mokslinis vadovas: E. Kutka
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Karolis Domarkas

Bakalauro darbas: BWT+MTF+Huffman duomenų kompresija
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mačiulis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Simonas Drungilas

Bakalauro darbas: Judrusis programinių produktų kūrimas
Mokslinis vadovas: R. Kybartas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Miroslav Dunec

Bakalauro darbas: Helix šrifto statistinės savybės
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Stakėnas
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Vytautas Dženkauskas

Bakalauro darbas: Programinė įranga lietuviško sakinio sintaksinei struktūrai atvaizduoti grafu
Mokslinis vadovas: D. Šveikauskienė
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Monika Galdikaitė

Bakalauro darbas: Elektroninė komercija, prekyba Lietuvoje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Dapkūnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Donatas Gedgaudas

Bakalauro darbas: Elektroninės rinkimų sistemos
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mitašiūnas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Algirdas Gedminas

Bakalauro darbas: Kliento priskyrimo banko padaliniams automatizavimas
Mokslinis vadovas: Dr. P. Kasparaitis
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Markas Gedminas

Bakalauro darbas: Diagnostinės laboratorijos informacijos valdymo sistema
Mokslinis vadovas: A. Čivilis
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Tautvydas Genaitis

Bakalauro darbas: Elektroninio mokymo standartai ir problemos
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Dapkūnas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Vykintas Gervė

Bakalauro darbas: OpenType šriftų savybių tyrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Tumasonis
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Ignas Glemža

Bakalauro darbas: Geografinių duomenų pateikimas įvairiais saugumo lygiais
Mokslinis vadovas: A. Čivilis
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Algirdas Gridziuška

Bakalauro darbas: Realaus laiko „odos deformavimas“
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Krasauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Gintautas Gruodis

Bakalauro darbas: Kompiuterinės technikos kasečių sunaudojimo, išmokų ir paslaugų suteikimo dinamikos statistinis tyrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Stepanauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Gražvydas Ignotas

Bakalauro darbas: Programų migravimas į Symbian OS
Mokslinis vadovas: G. Noreikis
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Laura Imšaitė

Bakalauro darbas: Burrows-Wheeler ir MTF2 transformacijų taikymas duomenų kompresijos algoritmuose
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mačiulis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Jelena Isačenkova

Bakalauro darbas: Skaitmeninius signalus apdorojantys algoritmai bei jų optimizavimas
Mokslinis vadovas: J. Sadovski
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Tomas Jakubauskas

Bakalauro darbas: McEliece ir Niederreiter viešojo rakto kriptografinių sistemų palyginimas
Mokslinis vadovas: Dr. G. Skersys
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Andrius Jakumas

Bakalauro darbas: Multimedinių aplikacijų kūrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. O. Štikonienė
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Justas Janauskas

Bakalauro darbas: Matematinių reiškinių atpažinimas. Struktūrinė analizė
Mokslinis vadovas: Dr. V. Dičiūnas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Karina Janilionytė

Bakalauro darbas: Turizmo informacinės sistemos svetainės analizė ir kūrimas
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Mindaugas Janulis

Bakalauro darbas: Interaktyvi betono mazgų projektavimo sistema
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Krasauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Tadas Januševičius

Bakalauro darbas: Informacinės sistemos įmonėje naudojimo tikslingumas ir analizė
Mokslinis vadovas: K. Mickus
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Vilmantas Jurgelionis

Bakalauro darbas: Dinamiškai parenkamų verslo paslaugų komponentų naudojimas, saugumas ir valdymas žiniatinklio paslaugų choreografijose
Mokslinis vadovas: A. Svirskas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Ieva Jurgilaitė

Bakalauro darbas: Kompiuterizuotų informacinių sistemų kūrimo proceso tobulinimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. bareikis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Vytautas Jurkus

Bakalauro darbas: Vilniaus universiteto studijų proceso finansų valdymo kompiuterinis modeliavimas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. F. Ivanauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Julija Kameneckaitė

Bakalauro darbas: Internetinių svetainių testavimo procesų analizė ir modelio projektavimas
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Donatas Kaminskas

Bakalauro darbas: Linux operacinės sistemos tinklo duomenų srautų valdymo tyrimas
Mokslinis vadovas: V. Rapševičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Aleksej Kaminskij

Bakalauro darbas: Maršrutų optimizavimo sistema
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Mindaugas Kapčinskas

Bakalauro darbas: Srautinis šifras Helix
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Stakėnas
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Justė Karaliūtė

Bakalauro darbas: Geografinių duomenų pateikimas įvairiais saugumo lygiais
Mokslinis vadovas: A. Čivilis
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Arūnas Kareckas

Bakalauro darbas: Poliedrinių paviršių optimizavimas ir kompresija
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Krasauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Vaidas Karosas

Bakalauro darbas: Turinio valdymas organizacijose
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Aurimas Kašelionis

Bakalauro darbas: Dinaminių interneto technologijų Ajax, Java, Applet ir Macromedia Flash palyginimas
Mokslinis vadovas: Dr. M. Kazakevičiūtė
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Darius Kavaliūnas

Bakalauro darbas: Sertifikatų statuso duomenų teikimo modelis
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Undzėnas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Arminas Kazlauskas

Bakalauro darbas: Servisais paremta architektūra verslo procesuose
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Andrius Každailevičius

Bakalauro darbas: Kraštovaizdžio modeliavimas ir pavaizdavimas
Mokslinis vadovas: T. Sakalauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Evaldas Kiela

Bakalauro darbas: Dirbtinės biosferos sukūrimas ir eksperimentų vykdymas joje
Mokslinis vadovas: V. Rapševičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Remigijus Kilas

Bakalauro darbas: Gijų baseino kūrimas .net platformoje
Mokslinis vadovas: B. Šulmanas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Mindaugas Kilius

Bakalauro darbas: Balsavimo internetu sistema
Mokslinis vadovas: T. Anbinderis
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Šarūnas Kiselis

Bakalauro darbas: Failo rūšiavimas
Mokslinis vadovas: Dr. R. Grigutis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Donatas Klupšas

Bakalauro darbas: Įrankių projektų matavimo duomenų kaupimui ir analizavimui palyginimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Dapkūnas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Olga Kozič

Bakalauro darbas: Hafmano kodo išsiplėtimo eksperimentinis tyrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mačiulis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Algimantas Krasauskas

Bakalauro darbas: Duomenų prieigos sluoksnis .net aplinkoje
Mokslinis vadovas: S. Narkevičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Povilas Krilius

Bakalauro darbas: Interaktyvių žemėlapių pateikimas internete
Mokslinis vadovas: A. Čivilis
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Martynas Kriščiūnas

Bakalauro darbas: Virtualių trimačių funkcionaliųjų erdvių realaus laiko valdymo sistema
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Krasauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Gita Kurklietytė

Bakalauro darbas: Internetinio įmonių žinių katalogo analizė, kūrimas ir vizualizacija
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Jūratė Kuzminskaitė

Bakalauro darbas: Burrows-Wheeler ir WFC transformacijų taikyųmas duomenų kompresijos algoritmuose
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mačiulis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Tadas Kvedaras

Bakalauro darbas: Semantinio interneto svetainių analizatorius bei jo pritaikymas praktikoje
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Simonas Leleiva

Bakalauro darbas: Vaizdinis lietuviškų raidžių atpažinimas naudojant dirbtinius neuroninius tinklus
Mokslinis vadovas: M. Eglinskas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Rytis Liaudanskas

Bakalauro darbas: Migravimo nuo PHP prie ASP.net tyrimas
Mokslinis vadovas: V. Kiško
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Tomas Liaudanskis

Bakalauro darbas: Turinio valdymo sistemų kūrimas ir analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. O. Štikonienė
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Roman Lysenko

Bakalauro darbas: Kompiuteriniai mokymo sistemų modeliai
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. E. Garška
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Justinas Liubinskas

Bakalauro darbas: PHP saugumo trūkumų analizė ir sprendimai
Mokslinis vadovas: T. Anbinderis
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Tadas Makčinskas

Bakalauro darbas: Automatinis formų generavimas ir apdorojimas Zope 3
Mokslinis vadovas: A. Agejevas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Andrius Marcinkevičius

Bakalauro darbas: Turinio valdymo sistemos kūrimas, remiantis išanalizuotais atviro kodo bei komercinio TVS produktais
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Dalia Martišiūtė

Bakalauro darbas: Vaizdų klasterizavimas savaime susitvarkančiais tinklais
Mokslinis vadovas: A. Kisel
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Audrius Mašidlauskas

Bakalauro darbas: Transporto važtaraaščių (CMR) valdymo ir apsikeitimo sistema XML pagrindu
Mokslinis vadovas: E. Kutka
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Domas Mašidlauskas

Bakalauro darbas: FTP valdymo sistema Linux operacinėje sistemoje
Mokslinis vadovas: Dr. M. Kazakevičiūtė
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Erikas Matijošius

Bakalauro darbas: Turinio valdymo sistemos kūrimas naudojant ASP.NET technologiją ir Oracle duomenų bazę
Mokslinis vadovas: Dr. M. Kazakevičiūtė
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Vaidas Matonis

Bakalauro darbas: Prekybos sistemos optimizacija panaudojant šiuolaikines interneto technologijas
Mokslinis vadovas: E. Kutka
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Adomas Mažeikis

Bakalauro darbas: Automatinis užduočių paskirstymas vertintojams tikrinimui
Mokslinis vadovas: A. Čivilis
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Mantas Mažutis

Bakalauro darbas: Dinaminė įmonės internetinė svetainė, flash technologijų integracija ir vizualizacija joje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. O. Štikonienė
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Rimantė Merkevičiūtė

Bakalauro darbas: Žiniatinklio paieškos sistemų palyginimas
Mokslinis vadovas: R. Tamoševičius
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Daina Mieliauskaitė

Bakalauro darbas: Vartotojo sąsajos modelio analizė ir kūrimas e-komercijos svetainei
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Tomas Mikėnas

Bakalauro darbas: Analitinis ir transakcinis duomenų apdorojimas: analizė ir taikymai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Milda Miklaševičiūtė

Bakalauro darbas: Trimatė grafika mobiliuosiuose telefonuose
Mokslinis vadovas: Dr. M. Kazakevičiūtė
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Ernestas Miknevičius

Bakalauro darbas: Kriptografiniai algoritmai Microsoft.net Framework platformoje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Stakėnas
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Paulius Mikšys

Bakalauro darbas: ORACLE, MYSQL ir MS SQL duomenų bazių analizė, palyginimas ir testavimas transporto judėjimo informacinėje sistemoje
Mokslinis vadovas: E. Kutka
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Egidijus Milierius

Bakalauro darbas: Grafinhjės vartotojo sąsajos apibrėžimas XML kalba
Mokslinis vadovas: Dr. R. Vaicekauskas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Mindaugas Mineikis

Bakalauro darbas: Verslo resursų planavimo (ERP) sistemos įgyvendinimo organizacijoje sėkmės faktorių analizė
Mokslinis vadovas: V. Rapševičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Kristina Misiukevičiūtė

Bakalauro darbas: Operatyvus gamybos planavimas: grafikų sudarymas ir pavaizdavimas
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Saulius Morkūnas

Bakalauro darbas: Nestacionarūs padalijimo paviršiai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Zubė
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Arminas Morkvėnas

Bakalauro darbas: Markovo grandinių Monte Karlo metodas: Izingo modelis
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Stepanauskas
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Tomas Narbutaitis

Bakalauro darbas: Lygiagrečių paskirstytų skaičiavimų tinklo (GRID) projektavimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Mantas Narbutas

Bakalauro darbas: Reliacinės duomenų bazės aprašas XML kalba
Mokslinis vadovas: Dr. R. Vaicekauskas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Andrius Navickas

Bakalauro darbas: Duomenų bazių praktiškumas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Undzėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Donatas Navickas

Bakalauro darbas: Internetinių svetainių testavimo metodai
Mokslinis vadovas: R. Kybartas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Ilja Nazvanov

Bakalauro darbas: Objektinių programų darbas su reliacinėmis duomenų bazėmis
Mokslinis vadovas: M. Plukas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Dainius Neverbickas

Bakalauro darbas: Virtualių trimačių funkcionaliųjų erdvių realaus laiko valdymo sistema
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Krasauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Eimantas Norkūnas

Bakalauro darbas: Tinklapio įvertinimas
Mokslinis vadovas: V. Rapševičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Eduard Novičenko

Bakalauro darbas: Automatizuotos internetinės prekių valdymo sistemos kūrimas
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Žydrūnas Pakačiauskas

Bakalauro darbas: ORACLE, MYSQL ir MS SQL duomenų bazių analizė, palyginimas ir testavimas transporto judėjimo informacinėje sistemoje
Mokslinis vadovas: E. Kutka
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Tadas Paleliūnas

Bakalauro darbas: Komercinės ir nemokamos TVS analizė bei naujienų portalui TVS kūrimas pasinaudojant analizės rezultatais
Mokslinis vadovas: Dr. T. Meškauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Gintas Palionis

Bakalauro darbas: Virtualių trimačių funkcionaliųjų erdvių realaus laiko valdymo sistema
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Krasauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Andrius Parnavas

Bakalauro darbas: Internetinių atsiskaitymų sistemų standartizavimas Lietuvoje
Mokslinis vadovas: T. Kaulakys
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Romas Patapas

Bakalauro darbas: Prekybos sistemos optimizacija panaudojant šiuolaikines interneto technologijas
Mokslinis vadovas: E. Kutka
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Eugenijus Paulauskas

Bakalauro darbas: Programinės įrangos autorinių teisių apsauga
Mokslinis vadovas: E. Kutka
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Aleksandr Pavlov

Bakalauro darbas: Vilniaus universiteto „Karjeros centro“ vieningos informacinės sistemos kūrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Laimis Pečiulis

Bakalauro darbas: Vandens paviršiaus geografinė informacinė sistema
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Martynas Petkevičius

Bakalauro darbas: XML dokumentų transformavimas naudojant XSL
Mokslinis vadovas: Dr. K. Lapin
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Rimvydas Petkus

Bakalauro darbas: Operacinių sistemų tam tikrų sudėtinių dalių analizė remiantis hipotetine HiperiX OS
Mokslinis vadovas: J. Sadovski
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Pavel Petrov

Bakalauro darbas: Paskirstytų kompiuterinių sistemų tarpusavio bendravimas (MOM, RPC)
Mokslinis vadovas: T. Savičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Danila Piatov

Bakalauro darbas: Naftos dėmių atpažinimas tikimybiniais metodais
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Arvydas Plėta

Bakalauro darbas: CV duomenų bazėse naudojamos paieškos sistemos ir jų palyginimas
Mokslinis vadovas: E. Kutka
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Julija Pragarauskaitė

Bakalauro darbas: M3G standartas 3D grafikai mobiliuosiuose telefonuose
Mokslinis vadovas: Dr. M. Kazakevičiūtė
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Vytautas Pranckėnas

Bakalauro darbas: Programinių produktų priežiūros ir palaikymo procesas
Mokslinis vadovas: R. Kybartas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Gediminas Pukėnas

Bakalauro darbas: Atsiskaitymų sistemos modeliavimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Undzėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Eligijus Račkauskas

Bakalauro darbas: LDAP duomenų struktūros
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Irmantas Radavičius

Bakalauro darbas: SAT ir klaidžiojimas grafuose. Minimalūs jungiamieji medžiai
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. M. Bloznelis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Elena Raginytė

Bakalauro darbas: Duomenų saugyklos reliacinis ir XML modeliai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Andrius Rakauskas

Bakalauro darbas: Kvantorinė teiginių modalumo logika
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Norgėla
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Aurelijus Ramelis

Bakalauro darbas: Skirtumų tarp XML dokumentų radimas
Mokslinis vadovas: Dr. R. Vaicekauskas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Gytenis Rasickas

Bakalauro darbas: OpenType šriftai ir jų aprašymo kalba
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Tumasonis
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Ignas Raulinaitis

Bakalauro darbas: Aplikacijos mobiliosiose komunikacijose
Mokslinis vadovas: A. Čivilis
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Justina Reingardtaitė

Bakalauro darbas: Transformacijų taikymai 2D animacijoje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Bareikis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Andrius Rekerta

Bakalauro darbas: Bevielių tinklų saugumas
Mokslinis vadovas: E. Kutka
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Laimonas Reklaitis

Bakalauro darbas: Fazės rekonstrukcija
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Bastys
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Andrius Repševičius

Bakalauro darbas: Elektroninės dokumentų valdymo sistemos
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Jevgenija Rudkovskaja

Bakalauro darbas: Testavimo valdymo proceso modeliavimas smulkesnio lygio programiniams projektams
Mokslinis vadovas: I. Naujikas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Marius Rupšys

Bakalauro darbas: Portalo www.cvmarket.lt analizė vartotojų atžvilgiu ir jo tobulinimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. O. Štikonienė
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Evaldas Ruseckas

Bakalauro darbas: Žurnalo „Lietuvos matematikos rinkinys“ duomenų bazės sukūrimas ir realizavimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. O. Štikonienė
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Dalius Rušinas

Bakalauro darbas: Kompiuterinių tinklų apsauga bei jos modeliavimas
Mokslinis vadovas: E. Kutka
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Eimantas Sabaliauskas

Bakalauro darbas: Mokymosi seminarų valdymo sistema
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Mažvydas Satkus

Bakalauro darbas: Interneto svetainių kūrimas naudojant ASP.net šablonus
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Dominyka Selskytė

Bakalauro darbas: Dokumentų klasifikavimas panaudojant įvairius klasifikavimo modelius
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Kiril Sidun

Bakalauro darbas: Elektroninės maisto prekių parduotuvės kūrimas
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Mangirdas Skripka

Bakalauro darbas: Testų pateikimo bei vertinimo internete galimybės
Mokslinis vadovas: V. Rapševičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Irma Slavinskaitė

Bakalauro darbas: Reliacinės duomenų bazės konvertavimas į XML formatą
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Andrius Sokolnikas

Bakalauro darbas: Failo rūšiavimas
Mokslinis vadovas: Dr. R. Grigutis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Egidijus Staražinskas

Bakalauro darbas: Turinio valdymo sistemos realizavimo ypatumai
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. E. Garška
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Lina Staškutė

Bakalauro darbas: Lorenco algoritmas duomenų kompresijai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mačiulis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Inga Svilaitė

Bakalauro darbas: Testavimas iteraciniame programinės įrangos kūrimo procese
Mokslinis vadovas: T. Sakalauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Juliana Šabovič

Bakalauro darbas: Gardeliškai taisyklingų gardelinių iškiliųjų politopų pavaizdavimas ir gardelinės trigonometrijos bazinės sąvokos
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Krasauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Gediminas Šaltenis

Bakalauro darbas: Keleto biometrinių šablonų panaudojimo žmogaus identifikavime tyrimas
Mokslinis vadovas: I. Naujikas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Rimas Šaltis

Bakalauro darbas: Žiniatinklio taikomųjų programų kūrimas naudojant ASP.NET technologiją
Mokslinis vadovas: Dr. M. Kazakevičiūtė
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Jūratė Šilinskytė

Bakalauro darbas: Skaičių dalumo grafo asimptotinis modeliavimas ir analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. M. Bloznelis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Justinas Šimėnas

Bakalauro darbas: Ekonominių reiškinių prognozavimas dirbtiniais neuroniniais tinklais
Mokslinis vadovas: M. Eglinskas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Virginija Šimkevičiūtė

Bakalauro darbas: Grafinio vartotojo interfeiso projektavimo šablonų panaudojimo mobiliems įrenginiams tyrimas
Mokslinis vadovas: R. Kybartas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Linas Šimkus

Bakalauro darbas: Virtualių trimačių funkcionaliųjų erdvių realaus laiko valdymo sistema
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Krasauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Mindaugas Šimkus

Bakalauro darbas: Naujienų pateikimo sistema mobiliesiems įrenginiams
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Gerda Šipelytė

Bakalauro darbas: Vizualizacijos ir optimizavimo galimybės buhalterinės apskaitos programose
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Vadim Šitel

Bakalauro darbas: Muzikinių instrumentų atpažinimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Bastys
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Dovilė Šiurkutė

Bakalauro darbas: Mokėjimo planų analizė ir valdymas telekomunikacijos srityje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Andrejus Škulis

Bakalauro darbas: Aplikacijos mobiliose komunikacijose
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Linas Šlepetys

Bakalauro darbas: Nepageidaujamų elektroninių pašto laiškų filtravimas Bajeso filtrais
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Bastys
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Inga Tadarauskaitė

Bakalauro darbas: Švietimo ir kultūros paslaugų centro svetainės analizė, automatizavimas ir kompiuterizavimas
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Andrius Talalas

Bakalauro darbas: Praktikos organizavimo tvarkos informacinė sistema
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Miglė Tamašauskaitė

Bakalauro darbas: Nepageidaujamų elektroninio pašto laiškų (SPAM) tyrimas, efektyvių metodų paieška bei įgyvendinimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Bastys
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Tadas Taučikas

Bakalauro darbas: Skaitmeninio parašo schema, naudojanti klaidas taisančius kodus
Mokslinis vadovas: Dr. G. Skersys
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Modestas Tursa

Bakalauro darbas: ITIL paslaugų valdymo procesų modelis pagal ISO/IEC 15504
Mokslinis vadovas: V. Leipus
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Andrius Ulenskas

Bakalauro darbas: Skaičių dalumo grafo asimptotinis modeliavimas ir analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. M. Bloznelis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Valerij Urban

Bakalauro darbas: Peer-to-Peer ir Web servisų apjungimas
Mokslinis vadovas: A. Svirskas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Rasa Urbanavičiūtė

Bakalauro darbas: Taikomosios programos atžvilgiu nesusijusių duomenų aptikimas reliacinėje duomenų bazėje ir jų šalinimas
Mokslinis vadovas: K. Mickus
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Deividas Urbonavičius

Bakalauro darbas: CMMI antro brandos lygio procesų gebėjimo profiliai pagal ISO/IEC 15504
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mitašiūnas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Gintaras Vaira

Bakalauro darbas: Miško modeliavimo sistema
Mokslinis vadovas: V. Rapševičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Rasa Vaitiekūnienė

Bakalauro darbas: HTML, XHTML, CSS ir naršyklių suderinamumas. Kodo optimizavimas
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Paulius Vaitkevičius

Bakalauro darbas: Reikalavimų modeliavimas, naudojant „ORACLE? CDM Fast Track“ metodą. Palyginimas su kitais metodais. Metodo taikymas praktiniam uždaviniui
Mokslinis vadovas: A. Čivilis
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Laimis Vaitkus

Bakalauro darbas: MFC vartotojo sąsajos perkėlimas į Qt
Mokslinis vadovas: A. Agejevas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Kęstutis Valavičius

Bakalauro darbas: Nuotolinis mokymas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Dapkūnas
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Tadas Valiukas

Bakalauro darbas: Duomenų perėmimas ir apdorojimas ISDN tinkluose
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Sigitas Valiukas

Bakalauro darbas: Biologinių sekų analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. M. Bloznelis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Roman Valiušenko

Bakalauro darbas: Genetinių algoritmų taikymas neuroninių tinklų apmokymui
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Stakėnas
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Andrius Varanavičius

Bakalauro darbas: Paieška ir atvaizdavimas XML priemonėmis
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Vaidotas Varaška

Bakalauro darbas: Microsoft CRM 3.0 adaptacija Lietuvos rinkai programavimo aspektais
Mokslinis vadovas: Dr. doc. O. Štikonienė
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Tomas Vasiliūnas

Bakalauro darbas: Natūralios kalbos užklausos duomenų bazėms
Mokslinis vadovas: G. Noreikis
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Aleksandr Vasiljev

Bakalauro darbas: Hierarchinių struktūrų vizualizacija ant paviršių
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Arūnas Vasmanas

Bakalauro darbas: Nestacionarūs padalijimo paviršiai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Zubė
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Jonas Veršelis

Bakalauro darbas: Draudimo kompanijose naudojamos duomenų bazių valdymo sistemos optimizavimas
Mokslinis vadovas: A. Risovas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Antanas Vipartas

Bakalauro darbas: Nuotolinė kompiuterių valdymo sistema
Mokslinis vadovas: V. Rapševičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Linas Virbalas

Bakalauro darbas: Veidų detektavimas spalvotose fotografijose
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Aivaras Vizgirdas

Bakalauro darbas: Euristiniai Hamiltono ciklo algoritmai
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. M. Bloznelis
Studijų programa: Informatika (matematinės informatikos šaka)

Ana Voilo

Bakalauro darbas: Kompiuterinių tinklų apsauga bei jos modeliavimas
Mokslinis vadovas: E. Kutka
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Mindaugas Zaremba

Bakalauro darbas: Mokymo įstaigos valdymo sistemos kūrimas kontaktų ir resursų valdymo sistemų pagrindu
Mokslinis vadovas: Dr. A. Laukaitis
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Vitalija Zarembaitė

Bakalauro darbas: Projektų valdymo metodikų ir sistemų analizė
Mokslinis vadovas: V. Rapševičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Gediminas Zelenkauskas

Bakalauro darbas: Žemėlapiai mobiliuose įrenginiuose
Mokslinis vadovas: V. Rapševičius
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Robert Ziminski

Bakalauro darbas: Arnoldi algoritmas su perturbacijomis didelių išretintų matricų tikriniams uždaviniams spręsti
Mokslinis vadovas: Dr. T. Meškauskas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Tomas Zulgis

Bakalauro darbas: Ketvirtosios kartos programavimo kalbų analizė
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Rimantė Želvytė

Bakalauro darbas: Baigtinė tiesinio laiko logika
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Norgėla
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Andrius Ženčius

Bakalauro darbas: ORACLE, MYSQL ir MS SQL duomenų bazių analizė, palyginimas ir testavimas transporto judėjimo informacinėje sistemoje
Mokslinis vadovas: E. Kutka
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Marius Žilėnas

Bakalauro darbas: Ajax tinklapių kūrimo metodika
Mokslinis vadovas: L. Būtėnas
Studijų programa: Informatika (informatikos šaka)

Martynas Žirnovas

Bakalauro darbas: Žaidimų serverio projektavimas
Mokslinis vadovas: G. Noreikis
Studijų programa: Informatika (kompiuterių mokslo šaka)

Vita Andrulytė

Bakalauro darbas: Vieno skirtuminio uždavinio konvergavimo tyrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Katauskis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Modestas Anusauskas

Bakalauro darbas: Diskreti ribinė teorema Dirichlė polinomui
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Laurinčikas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Marius Astrauskas

Bakalauro darbas: Vertybinių popierių statistika
Mokslinis vadovas: Dr. doc. K. Navickis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Sandra Bagdonavičienė

Bakalauro darbas: Paskolos grąžinimas vienodais įnašais
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Katauskis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Edita Baronaitė

Bakalauro darbas: Stacionarieji auglio modelio taškai
Mokslinis vadovas: Dr. A. Kavaliauskas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Jevgenija Birulina

Bakalauro darbas: Apie viensektorinės firmos Solou modelį
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. V. Skakauskas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Lina Bložytė

Bakalauro darbas: Erdvinių kreivių diferencialinė geometrija su MAPLE
Mokslinis vadovas: Dr. doc. K. Navickis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Darius Bondzinskas

Bakalauro darbas: Dvejeto laipsnių išraiškos sveikųjų skaičių sumomis
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Dubickas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Ruslan Bryliov

Bakalauro darbas: Draudimo bendrovės techninių rodiklių ir techninių adidėjinių skaičiavimas ir planavimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. K. Navickis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Vaida Cijūnaitytė

Bakalauro darbas: Kai kurie diferencialinių lygčių taikymai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Degutis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Donata Dambrauskaitė

Bakalauro darbas: Pagrindinių matematinės ekonomikos modelių apžvalga
Mokslinis vadovas: Dr. doc. D. Sudžiūtė
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Andželika Filimonova

Bakalauro darbas: Dirichlė eilutės aproksimavimas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Laurinčikas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Andrius Grigutis

Bakalauro darbas: Paslinktosios Dirichlė eilutės
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. R. Garunkštis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Arūnas Gurevičius

Bakalauro darbas: Trijų eilučių teorema atsitiktiniams keitiniams
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. E. Manstavičius
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Jurgita Jančienė

Bakalauro darbas: Ribinė teorema bendrosioms Dirichlė eilutėms meromorfinių funkcijų erdvėje
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Laurinčikas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Gintaras Jasiulionis

Bakalauro darbas: Pirminių skaičių testai ir jų grafinis vaizdavimas
Mokslinis vadovas: Dr. R. Grigutis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Ineta Judickaitė

Bakalauro darbas: Vieno plėšrūno-aukos modelio kokybinė analizė
Mokslinis vadovas: Dr. A. Kavaliauskas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Justas Kalpokas

Bakalauro darbas: Periodinės dzeta funkcijos suma pagal netrivialius Rymano dzeta funkcijos nulius
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. R. Garunkštis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Kristina Kaulakytė

Bakalauro darbas: Apie skirtingų religijų sąveiką
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. V. Skakauskas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Aistė Kavaliauskaitė

Bakalauro darbas: Draudimo nuostolių visumos skirstinių aproksimavimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Misevičius
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Viktorija Kazakovaitė

Bakalauro darbas: Skirtuminio uždavinio konvergavimo tyrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Katauskis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Saulius Kiškis

Bakalauro darbas: Diferencialinių lygčių taikymas ekonomikoje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Degutis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Mindaugas Kniukšta

Bakalauro darbas: Bankomatų aptarnavimo išlaidų optimizavimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. D. Sudžiūtė
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Olga Kostina

Bakalauro darbas: Diskreti ribinė teorema Rymano dzeta funkcijai analizinių funkcijų erdvėje
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Laurinčikas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Gintaras Krencius

Bakalauro darbas: Skolos grąžinimo planų sudarymas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. K. Navickis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Almantas Kubilius

Bakalauro darbas: Karo veiksmų matematiniai modeliai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Misevičius
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Erika Kumpytė

Bakalauro darbas: Vertybinių popierių portfelis
Mokslinis vadovas: Dr. doc. K. Navickis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Andrius Kurklietis

Bakalauro darbas: ARIMA modelių taikymas infliacijos prognozei
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Šiaulys
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Dmitrij Kuznecov

Bakalauro darbas: Bankomatų aptarnavimo išlaidų optimizavimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. D. Sudžiūtė
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Inga Kvedaraitė

Bakalauro darbas: Lindeliofo hipotezės ekvivalentas Lercho dzeta funkcijai
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Laurinčikas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Martynas Ladas

Bakalauro darbas: Tiesinio programavimo uždavinių sprendimas adaptyviniu metodu
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Daukšas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Laura Lukšaitė

Bakalauro darbas: Vieno vaikus globojančios populiacijos dinamikos modelio separabilieji sprendiniai
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. V. Skakauskas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Mažvydas Mackevičius

Bakalauro darbas: Markovo grandinių Monte Karlo metodas. Jo taikymas nulių-vienetų modelyje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Stepanauskas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Romas Mackevičius

Bakalauro darbas: Konkurencinės ekonomikos diskretus modelis
Mokslinis vadovas: Dr. doc. D. Sudžiūtė
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Ignė Mališauskaitė

Bakalauro darbas: Paskolos grąžinamos linijiniu ir linijiniu su kaupimu būdais
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Katauskis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Živilė Mineikytė

Bakalauro darbas: Rizikos problemos draudime
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Misevičius
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Pavel Mucha

Bakalauro darbas: Konkurencinės ekonomikos tolydus modelis
Mokslinis vadovas: Dr. doc. D. Sudžiūtė
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Rasa Nenartavičiūtė

Bakalauro darbas: Atskiro Volterra modelio atvejo stacionariųjų taškų kokybinė analizė
Mokslinis vadovas: Dr. A. Kavaliauskas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Aivaras Novikas

Bakalauro darbas: Sekoje [(5/4)n], n=1,2,..., yra be galo daug sudėtinių skaičių
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Dubickas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Eglė Oniūnaitė

Bakalauro darbas: Aproksimacinių splainų taikymas kompiuterinės tomografijos vaizdų suglodinimui
Mokslinis vadovas: Dr. doc. M. Meilūnas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Irina Osipovič

Bakalauro darbas: Markovo grandinių Monte Karlo metodas. Jo taikymas nulių-vienetų modelyje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Stepanauskas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Kristina Petrauskaitė

Bakalauro darbas: Matematinės fizikos uždavinių sprendimas Furjė metodu
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Degutis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Kornelija Plienaitė

Bakalauro darbas: Nemigruojančios populiacijos dinaminis modelis
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. V. Skakauskas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Viktoras Prokofjovas

Bakalauro darbas: Diferencialinių lygčių su nelokaliomis kraštinėmis sąlygomis tyrimas ir sprendimo metodai
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. F. Ivanauskas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Aistė Simonaitytė

Bakalauro darbas: Ribinė teorema periodinei Hurvico dzeta funkcijai
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Laurinčikas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Vaida Špokaitė

Bakalauro darbas: Iškilos funkcijos ir klasikinės nelygybės
Mokslinis vadovas: Dr. doc. D. Sudžiūtė
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Marius Vaitiekūnas

Bakalauro darbas: Sveikųjų skaičių sumos, kurios yra lygios trejeto laipsniams
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A. Dubickas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Jolanta Zmitrovič

Bakalauro darbas: Lenaro diferencialinės lygties periodiniai sprendiniai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Ambrazevičius
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Kristina Zulonienė

Bakalauro darbas: Pakaitomis - trikampis metodas
Mokslinis vadovas: Dr. B. Vadeikis
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Renata Židžiūnaitė

Bakalauro darbas: Stacionarieji auglio modelio taškai
Mokslinis vadovas: Dr. A. Kavaliauskas
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Žydrūnas Žilinskas

Bakalauro darbas: Dispersijos įverčiai atsitiktinių keitinių teorijoje
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. E. Manstavičius
Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai

Justas Alekna

Bakalauro darbas: Žaismingesni paprastų matematinių uždavinių sprendimo momentai
Mokslinis vadovas: Dr. R. Kašuba
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Renata Balčiūnaitė

Bakalauro darbas: SOLO taksonomija ir funkcijos portreto sąvokų žemėlapis
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R.-J. Kudžma
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Eglė Dabulskytė

Bakalauro darbas: SOLO taksonomija ir apskritimo liestinės sąvokų žemėlapis
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R.-J. Kudžma
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Viačeslavas Denisovas

Bakalauro darbas: Diofantinės lygtys
Mokslinis vadovas: Dr. doc. E. Stankus
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Vilma Gavėnaitė

Bakalauro darbas: Minimumo ir maksimumo uždaviniai geometrijoje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Apynis
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Giedrius Lenktys

Bakalauro darbas: Geometrinių uždavinių bei įrodymų vizualizavimas su „Dinamine geometrija“
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. V. Dagienė
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Ingrida Maciulevičiūtė

Bakalauro darbas: p-adžiai skaičiai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. E. Gaigalas
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Milda Majauskaitė

Bakalauro darbas: SOLO taksonomija ir parametrinių kreivių sąvokų žemėlapis
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R.-J. Kudžma
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Elvyra Mankauskaitė

Bakalauro darbas: Matematinė indukcija
Mokslinis vadovas: Dr. doc. E. Stankus
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Dovilė Mikelinskaitė

Bakalauro darbas: Tekstiniai uždaviniai ir jų analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Apynis
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Ana Milto

Bakalauro darbas: Ekstremumai algebros uždaviniuose
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Apynis
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Vaiva Motėjūnaitė

Bakalauro darbas: Kardano formulės ir kompleksiniai skaičiai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Apynis
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Janina Norbutaitė

Bakalauro darbas: Matematinių teiginių ir metodų pagrindimo problema vidurinės mokyklos matematikoje
Mokslinis vadovas: Dr.doc. A. Apynis
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Erika Pavliukovičiūtė

Bakalauro darbas: Sudėtinės funkcijos ribos uždavinio analizė, braižant sąvokų žemėlapius ir taikant SOLO taksonomiją
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R.-J. Kudžma
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Regina Petniūnaitė

Bakalauro darbas: Tiesioginiai tiesinių lygčių sistemų sprendimo metodai
Mokslinis vadovas: Š. Repšys
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Aleksej Pozniakov

Bakalauro darbas: Rekursinių algoritmų vizualizavimas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. V. Dagienė
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Olga Rodevič

Bakalauro darbas: SOLO taksonomija ir realiųjų skaičių pilnumo sąvokų žemėlapiai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R.-J. Kudžma
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Jelena Suruda

Bakalauro darbas: Matematikos mokymo Lietuvos ir Rusijos Kaliningrado srities mokyklose lyginamoji analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Apynis
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Laura Šalnaitė

Bakalauro darbas: Lyginamoji matematikos mokymo Lietuvoje ir Vokietijoje analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Apynis
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Tatjana Šeršniova

Bakalauro darbas: SOLO taksonomija ir Barou (Barrow) teoremos sąvokų žemėlapiai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R.-J. Kudžma
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Alma Varanavičiūtė

Bakalauro darbas: Funkcijų vizualizavimas naudojant „Dinaminę geometriją“
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. V. Dagienė
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Irena Varanytė

Bakalauro darbas: SOLO taksonomija ir atvirkštinės bei sudėtinės funkcijų sąvokų žemėlapiai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R.-J. Kudžma
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Inga Zablockytė

Bakalauro darbas: Polinomų šaknų skaičiavimo metodai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. E. Stankus
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Elena Žalalytė

Bakalauro darbas: Matematinis raštingumas: ko ir kaip mokyti
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. V. Dagienė
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Mindaugas Žemaitis

Bakalauro darbas: Atsitiktinių dydžių generavimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. E. Stankus
Studijų programa: Matematikos ir informatikos mokymas

Vaidas Adomauskas

Bakalauro darbas: IT veiklos planavimo ir organizavimo procesų diegimas organizacijose pagal Cobit metodiką
Mokslinis vadovas: Dr. A. Glemža
Studijų programa: Programų sistemos

Linas Adomavičius

Bakalauro darbas: Komponentiškai orientuotų interneto sistemų karkasų architektūros tyrimas
Mokslinis vadovas: D. Čiukšys
Studijų programa: Programų sistemos

Remigijus Ališauskas

Bakalauro darbas: Užklausų tėkmės valdymo sakinių naudojimas duomenų bazių sistemose
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. R. Baronas
Studijų programa: Programų sistemos

Justas Arasimavičius

Bakalauro darbas: Žinių valdymo modeliavimas besimokančioje organizacijoje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mitašiūnas
Studijų programa: Programų sistemos

Marius Ašmonas

Bakalauro darbas: Intervencinės realaus laiko skaitmeninio signalų apdorojimo sistemos struktūrinio adaptyvumo analizė
Mokslinis vadovas: E. Povilonis
Studijų programa: Programų sistemos

Tadas Bakutis

Bakalauro darbas: XML dokumentų išsaugojimas reliacinėse duomenų bazėse
Mokslinis vadovas: T. Savičius
Studijų programa: Programų sistemos

Domantas Balaišis

Bakalauro darbas: Aspektiškai suprogramuoto serviso kokybė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. A. Čaplinskas
Studijų programa: Programų sistemos

Justas Banelis

Bakalauro darbas: Modeliais grįstas programų sistemų kūrimas
Mokslinis vadovas: D. Čiukšys
Studijų programa: Programų sistemos

Darius Baniūnas

Bakalauro darbas: Duomenų bazių užklausų kalbų lyginamoji analizė
Mokslinis vadovas: D. Čiukšys
Studijų programa: Programų sistemos

Tomas Bukėnas

Bakalauro darbas: Sinchronizacijos primityvų taikymas kritinių sekcijų apsaugai tarp konkuruojančių procesų
Mokslinis vadovas: A. Turonis
Studijų programa: Programų sistemos

Lukas Černiauskas

Bakalauro darbas: Programų sistemų programavimo proceso valdymas: proceso rodiklių nustatymas
Mokslinis vadovas: A. Dienys
Studijų programa: Programų sistemos

Viktoras Čiumanovas

Bakalauro darbas: Projekto apimties vertinimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Ragaišis
Studijų programa: Programų sistemos

Dorota Čižik

Bakalauro darbas: Vartotojo kuriamos funkcijos ir procedūros duomenų bazių sistemose
Mokslinis vadovas: Habil. dr. (HP) doc. R. Baronas
Studijų programa: Programų sistemos

Darius Damalakas

Bakalauro darbas: Procesų gebėjimo atributų atvaizdavimas į procesų dimensiją
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mitašiūnas
Studijų programa: Programų sistemos

Tadas Danielius

Bakalauro darbas: Proceso gebėjimo antro lygio atributų ir procesų dimensijos sąryšis
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Mitašiūnas
Studijų programa: Programų sistemos

Sigitas Daukėlas

Bakalauro darbas: Objektinės duomenų bazės
Mokslinis vadovas: T. Savičius
Studijų programa: Programų sistemos

Mindaugas Diržys

Bakalauro darbas: Elektroninio parašo kūrimo įrangos parengimo klausimų analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Undzėnas
Studijų programa: Programų sistemos

Gvidas Dominauskas

Bakalauro darbas: Objektų atpažinimas vizualios trimatės duomenų analizės metodais
Mokslinis vadovas: Dr. doc. A. Juozapavičius
Studijų programa: Programų sistemos

Miglius Gaidelis

Bakalauro darbas: Geografinių vaizdų saugojimo ir apdorojimo sistema
Mokslinis vadovas: G. Noreikis
Studijų programa: Programų sistemos

Eimantas Garbštas

Bakalauro darbas: Mobilusis IP. Tinkamiausio prisijungimo parinkimas
Mokslinis vadovas: A. Maisiejus
Studijų programa: Programų sistemos

Andrej Gavrilov

Bakalauro darbas: Komandinio programų kūrimo proceso (TSP) gebėjimo vertinimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Ragaišis
Studijų programa: Programų sistemos

Rolandas Geložinis

Bakalauro darbas: Šiuolaikinės tinklo ryšio priemonės bevieliuose įrenginiuose
Mokslinis vadovas: G. Daugiala
Studijų programa: Programų sistemos

Mindaugas Guobys

Bakalauro darbas: IT finansinis valdymas
Mokslinis vadovas: V. Leipus
Studijų programa: Programų sistemos

Ginas Ivanauskas

Bakalauro darbas: Kompiuterinis jūros paviršiaus užterštumo modeliavimas
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. E. Garška
Studijų programa: Programų sistemos

Ričardas Jaksebaga

Bakalauro darbas: Saugaus ASP.NET web serviso modelis
Mokslinis vadovas: B. Šulmonas
Studijų programa: Programų sistemos

Aleksandras Jonkus

Bakalauro darbas: Skaitmeninio parašo schema, naudojanti klaidas taisančius kodus
Mokslinis vadovas: Dr. doc. G. Skersys
Studijų programa: Programų sistemos

Denis Kačan

Bakalauro darbas: Elektroninių duomenų sukūrimo arba perdavimo laiko patvirtinimo funkcijų taikymo modeliavimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Undzėnas
Studijų programa: Programų sistemos

Antanas Kaziliūnas

Bakalauro darbas: Išskirtinių situacijų valdymas, kuriant patikimas programas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. R. Vaicekauskas
Studijų programa: Programų sistemos

Ričardas Kazlauskas

Bakalauro darbas: Konfigūracijų valdymo įrankių įtakos inžinerinių procesų gebėjimui tyrimas
Mokslinis vadovas: A. Adamonis
Studijų programa: Programų sistemos

Ugnius Keturka

Bakalauro darbas: Roboto kelio paieška naudojant neuroninius tinklus ir susttiprinanti mokymąsi
Mokslinis vadovas: M. Eglinskas
Studijų programa: Programų sistemos

Miroslav Kisly

Bakalauro darbas: Darbo sekų modelio pritaikymas dokumentų valdymo sistemose
Mokslinis vadovas: I. Naujikas
Studijų programa: Programų sistemos

Jelena Klimova

Bakalauro darbas: Tinklapių interfeisų, skirtų konkrečiai lyčiai, projektavimas
Mokslinis vadovas: Dr. K. Lapin
Studijų programa: Programų sistemos

Martynas Kriaučiūnas

Bakalauro darbas: Žinių valdymas programinę įrangą kuriančiose kompanijose
Mokslinis vadovas: A. Dienys
Studijų programa: Programų sistemos

Rolandas Kriugžda

Bakalauro darbas: Mokyklos tinklapio panaudojamumo rėmimas naudojant automatines vertinimo priemones
Mokslinis vadovas: Dr. K. Lapin
Studijų programa: Programų sistemos

Artiom Kučaidze

Bakalauro darbas: IIS projektavimas: problemos su sesijomis ir jų sprendimai
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Dapkūnas
Studijų programa: Programų sistemos

Donatas Kulvičius

Bakalauro darbas: Žinių valdymas programinę įrangą kuriančiose kompanijose
Mokslinis vadovas: A. Dienys
Studijų programa: Programų sistemos

Paulius Kutkaitis

Bakalauro darbas: Nutolusių programų sąveikos technologijų tyrimas .NET platformoje
Mokslinis vadovas: V. Golubevas
Studijų programa: Programų sistemos

Igor Lavrentjev

Bakalauro darbas: Komponentiškai orientuotų technologijų tyrimas JAVA platformoje
Mokslinis vadovas: V. Golubevas
Studijų programa: Programų sistemos

Mindaugas Lieponis

Bakalauro darbas: Projekto apimties vertinimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Ragaišis
Studijų programa: Programų sistemos

Darius Liubinas

Bakalauro darbas: Užsakovo dalyvavimas programinės įrangos kūrimo procese
Mokslinis vadovas: A. Adamonis
Studijų programa: Programų sistemos

Raimundas Markauskas

Bakalauro darbas: Reliacinių ir XML duomenų bazių palyginimas
Mokslinis vadovas: T. Savičius
Studijų programa: Programų sistemos

Dalius Masiliūnas

Bakalauro darbas: Konkurencinis XML dokumentų modifikavimas
Mokslinis vadovas: T. Savičius
Studijų programa: Programų sistemos

Vidmantas Maskoliūnas

Bakalauro darbas: Programų kūrimo, vizualiai modeliuojant darbų sekas, praktiniai aspektai
Mokslinis vadovas: I. Naujikas
Studijų programa: Programų sistemos

Linas Maslenikovas

Bakalauro darbas: Duomenų sinchronizacija mobiliose sistemose naudojantis SyncML protokolu
Mokslinis vadovas: A. Turonis
Studijų programa: Programų sistemos

Viktoras Medvedev

Bakalauro darbas: Lyginamoji šiukšlių surinkėjų analizė .NET ir JAVA platformose
Mokslinis vadovas: V. Golubevas
Studijų programa: Programų sistemos

Inga Mockutė

Bakalauro darbas: Logikos agentų bendravimo užtikrinimas
Mokslinis vadovas: A. Birštunas
Studijų programa: Programų sistemos

Asta Murauskaitė

Bakalauro darbas: Programinės įrangos produkto kokybės užtikrinimas
Mokslinis vadovas: R. Kybartas
Studijų programa: Programų sistemos

Aistė Narbutaitė

Bakalauro darbas: Žmogiškųjų resursų valdymo įtaka programų sistemų sukūrimo projekto charakteristikoms
Mokslinis vadovas: A. Dienys
Studijų programa: Programų sistemos

Agnė Pašilytė

Bakalauro darbas: Ž turizmo informacijos centro sąsajos kūrimas remiantis scenarijumi
Mokslinis vadovas: Dr. K. Lapin
Studijų programa: Programų sistemos

Audrius Peseckis

Bakalauro darbas: Portalų architektūros tyrimas
Mokslinis vadovas: D. Čiukšys
Studijų programa: Programų sistemos

Vaidrius Petrauskas

Bakalauro darbas: PMBOK ir DSDM metodikų suderinamumo tyrimas
Mokslinis vadovas: A. Dienys
Studijų programa: Programų sistemos

Marius Petravičius

Bakalauro darbas: Interneto portalo kūrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Ragaišis
Studijų programa: Programų sistemos

Karolis Pociūnas

Bakalauro darbas: Pranešimų sistema paremta sistemų integracija
Mokslinis vadovas: V. Golubevas
Studijų programa: Programų sistemos

Kazimieras Pociūnas

Bakalauro darbas: Tiesioginės rinkodaros įmonės programų sistemos koncepcija
Mokslinis vadovas: A. Turonis
Studijų programa: Programų sistemos

Audrius Polonskis

Bakalauro darbas: Grafinės vartotojo sąsajos testavimo plano sudarymas
Mokslinis vadovas: I. Naujikas
Studijų programa: Programų sistemos

Arūnas Proscevičius

Bakalauro darbas: Integracijos testavimo metodų palyginimas
Mokslinis vadovas: I. Naujikas
Studijų programa: Programų sistemos

Marius Pumputis

Bakalauro darbas: Programų sistemų projekto rizikos įvertinimas
Mokslinis vadovas: A. Dienys
Studijų programa: Programų sistemos

Piotr Raginia

Bakalauro darbas: Reikalavimų specifikacijos kokybės gerinimas
Mokslinis vadovas: R. Kybartas
Studijų programa: Programų sistemos

Valdemaras Repšys

Bakalauro darbas: Homologinių baltymų sekų ir struktūrų periodinės paieškos sistema
Mokslinis vadovas: Dr. M. Margelevičius
Studijų programa: Programų sistemos

Justas Samuolis

Bakalauro darbas: IT paslaugų valdymas pagal ITIL metodologiją
Mokslinis vadovas: V. Leipus
Studijų programa: Programų sistemos

Inesa Semionova

Bakalauro darbas: Interneto portalo kūrimas
Mokslinis vadovas: A. Turonis
Studijų programa: Programų sistemos

Vilius Šeškauskas

Bakalauro darbas: Dirbtinių neuroninių tinklų mokymas pridedant triukšmus
Mokslinis vadovas: M. Eglinskas
Studijų programa: Programų sistemos

Darius Šidlauskas

Bakalauro darbas: Analitinio duomenų apdorojimo taikymai užsakymų valdymo sistemose
Mokslinis vadovas: A. Turonis
Studijų programa: Programų sistemos

Ramūnas Šimanėlis

Bakalauro darbas: Bendrąjį lavinimą teikiančios sistemos įtaka programinei įrangai
Mokslinis vadovas: B. Skūpas
Studijų programa: Programų sistemos

Darius Treigys

Bakalauro darbas: Reikalavimų valdymo proceso vertinimas pagal brandaus programų kūrimo proceso modelį
Mokslinis vadovas: A. Adamonis
Studijų programa: Programų sistemos

Romuald Zybailo

Bakalauro darbas: XML ir objektinių duomenų bazių palyginimas
Mokslinis vadovas: T. Savičius
Studijų programa: Programų sistemos

Valdas Žemaitis

Bakalauro darbas: Programinės įrangos kūrimo įmonės projektų valdymo gerinimas
Mokslinis vadovas: A. Turonis
Studijų programa: Programų sistemos

Aistis Židanavičius

Bakalauro darbas: MoReq specifikacijos ir lietuviškų EDV taisyklių palyginimas ir analizė
Mokslinis vadovas: G. Daugiala
Studijų programa: Programų sistemos

Tadas Židonis

Bakalauro darbas: Elektroninio parašo tikslams naudotina įranga
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Undzėnas
Studijų programa: Programų sistemos

Evaldas Žilinskas

Bakalauro darbas: Daugiamačių finansų ir ekonomikos laiko eilučių generavimas naudojant dirbtinių neuroninių tinklų ir chaoso teorijų modelius
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. Š. Raudys
Studijų programa: Programų sistemos

Kazimieras Žilys

Bakalauro darbas: Modeliais grįstas programų sistemų kūrimas
Mokslinis vadovas: D. Čiukšys
Studijų programa: Programų sistemos

Diana Žverelo

Bakalauro darbas: Interneto portalo kūrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. S. Ragaišis
Studijų programa: Programų sistemos

Jūratė Abromikaitė

Bakalauro darbas: Endotelio funkcijos palyginamoji analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Kruopis
Studijų programa: Statistika

Martynas Arlauskas

Bakalauro darbas: Lietuvos LBIX R indekso skaičiavimas, prognozavimas ir indeksų panaudojimas BVP prognozavimui
Mokslinis vadovas: Dr. R. Levulienė
Studijų programa: Statistika

Eglė Ašmontaitė

Bakalauro darbas: Knygyno atsargų valdymo modelio sudarymas, jo parametrų įvertinimas ir paklausos statistinė analizė
Mokslinis vadovas: Doc. A. Šukys
Studijų programa: Statistika

Eglė Balandytė

Bakalauro darbas: Kasos nekrozės infekcijos prognozė ir optimalios operacijos parinkimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Kazakevičius
Studijų programa: Statistika

Miglė Barauskaitė

Bakalauro darbas: Išgyvenimo skirstinių lygybės kriterijai, kai alternatyvos platesnės už mastelio pokyčius
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Bagdonavičius
Studijų programa: Statistika

Akvilė Baubaitė

Bakalauro darbas: Parametrinis pagreitintųjų bandymų modelis
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Bagdonavičius
Studijų programa: Statistika

Milda Čiškauskaitė

Bakalauro darbas: Mineralinio vandens gavybos analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A.-J. Bikelis
Studijų programa: Statistika

Vitalija Dagilytė

Bakalauro darbas: Medikamentų paskirstymo sistemos neatitikčių analizė
Mokslinis vadovas: Dr. R. Levulienė
Studijų programa: Statistika

Julius Danauskas

Bakalauro darbas: Knygyno atsargų valdymo modelio sudarymas, jo parametrų įvertinimas ir paklausos statistinė analizė
Mokslinis vadovas: Doc. A. Šukys
Studijų programa: Statistika

Daiva Gajauskaitė

Bakalauro darbas: „Garnier“ produkcijos didmeninės prekybos efektyvumo analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Kruopis
Studijų programa: Statistika

Asta Geležinytė

Bakalauro darbas: Endotelio funkcijos palyginamoji analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Kruopis
Studijų programa: Statistika

Nijolė Giedrytė

Bakalauro darbas: Cukriniu diabetu sergančių asmenų statistinė duomenų analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A.-J. Bikelis
Studijų programa: Statistika

Donata Gregerytė

Bakalauro darbas: Vilniaus teritorinės ligonių kasos duomenų statistinė analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A.-J. Bikelis
Studijų programa: Statistika

Aušra Grosaitė

Bakalauro darbas: Transporto įmonės struktūros ir veiklos statistinė analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Vaitkus
Studijų programa: Statistika

Ruslanas Ischakovas

Bakalauro darbas: Vilniaus m. savivaldybės ekonominių rodiklių kitimo dinamika
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Kruopis
Studijų programa: Statistika

Vitalija Jackūnaitė

Bakalauro darbas: Išgyvenimo skirstinių lygybės kriterijai, kai alternatyvos platesnės už mastelio pokyčius
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. V. Bagdonavičius
Studijų programa: Statistika

Toma Jonkutė

Bakalauro darbas: Muitinės postų pareigūnų darbo krūvio analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Kazakevičius
Studijų programa: Statistika

Edita Kairytė

Bakalauro darbas: Kainų statistikos skyriaus sezoninis kainų išlyginimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Vaitkus
Studijų programa: Statistika

Neringa Kanoverskytė

Bakalauro darbas: Knygyno atsargų valdymo modelio sudarymas, jo parametrų įvertinimas ir paklausos statistinė analizė
Mokslinis vadovas: Doc. A. Šukys
Studijų programa: Statistika

Živilė Kazlauskaitė

Bakalauro darbas: Kineskopų parametrų priklausomybės analizė
Mokslinis vadovas: Dr. R. Levulienė
Studijų programa: Statistika

Ineta Krisiūnaitė

Bakalauro darbas: Instaliacinių laidų IS, BS 1x1,5 mm2 gaminamų AB „Lietkabelio“ gamykloje, kokybės parametrų statistinė analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Kruopis
Studijų programa: Statistika

Nerijus Kryžanauskas

Bakalauro darbas: Klasifikatorių ansamblis
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Vaitkus
Studijų programa: Statistika

Andrius Kvakšys

Bakalauro darbas: Revizijų rezultatus įtakojančių veiksnių nustatymas ir revizijų rezultatų prognozė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Kazakevičius
Studijų programa: Statistika

Aurimas Lukošiūnas

Bakalauro darbas: Kompensuojamų vaistų kainos priklausomybė nuo savivaldybės ir ligos Vilniaus apskrityje
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Kruopis
Studijų programa: Statistika

Milda Majauskaitė

Bakalauro darbas: Idiopatinės skoliozės chirurginio gydymo statistinis tyrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Vaitkus
Studijų programa: Statistika

Tomas Miliauskas

Bakalauro darbas: Įvairių „Black Jack“ lošimo strategijų analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Kazakevičius
Studijų programa: Statistika

Sandra Musiejūtė

Bakalauro darbas: Baigiamojo valstybinio egzamino pažymio priklausomybė nuo mokymosi rezultatų
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Kruopis
Studijų programa: Statistika

Renata Narkutė

Bakalauro darbas: Lietuvos didžiųjų GSM operatorių paslaugų kokybės tyrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Kruopis
Studijų programa: Statistika

Andželika Navickienė

Bakalauro darbas: Hipergeometrinio skirstinio skleidimas Kravčiuko polinomais
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A.-J. Bikelis
Studijų programa: Statistika

Aušra Pakėnaitė

Bakalauro darbas: Transporto priemonių „Kasko“ draudimo analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Vaitkus
Studijų programa: Statistika

Jūratė Pelenytė

Bakalauro darbas: Revizijų rezultatus įtakojančių veiksnių nustatymas ir revizijų rezultatų prognozė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Kazakevičius
Studijų programa: Statistika

Aidas Petkevičius

Bakalauro darbas: Klasifikatorių ansamblis
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Vaitkus
Studijų programa: Statistika

Raimondas Petniūnas

Bakalauro darbas: Kineskopų parametrų dinamikos analizė
Mokslinis vadovas: Dr. R. Levulienė
Studijų programa: Statistika

Zbignev Rakovskij

Bakalauro darbas: Pacientų po galvos smegenų kraujotakos sutrikimų pusiausvyros rodiklių analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Vaitkus
Studijų programa: Statistika

Edita Rėbždaitė

Bakalauro darbas: Lankytojų skaičiaus dinamikos tyrimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Kruopis
Studijų programa: Statistika

Paulius Stabingis

Bakalauro darbas: Nekilnojamojo turto pardavimo kainų analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Kazakevičius
Studijų programa: Statistika

Renata Stankevičiūtė

Bakalauro darbas: Cukriniu diabetu sergančių asmenų statistinė duomenų analizė
Mokslinis vadovas: Habil. dr. prof. A.-J. Bikelis
Studijų programa: Statistika

Irma Šlevaitė

Bakalauro darbas: Kasos nekrozės infekcijos prognozė ir optimalios operacijos parinkimas
Mokslinis vadovas: Dr. doc. V. Kazakevičius
Studijų programa: Statistika

Aistė Trapnauskaitė

Bakalauro darbas: Transporto įmonės struktūros ir veiklos statistinė analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. P. Vaitkus
Studijų programa: Statistika

Linas Vitkevičius

Bakalauro darbas: Krovininių transporto priemonių kuro sąnaudų analizė
Mokslinis vadovas: Dr. doc. J. Kruopis
Studijų programa: Statistika

Povilas Žemaitis

Bakalauro darbas: Lietuvos pramonės prekybos indeksų prognozavimas
Mokslinis vadovas: Dr. R. Levulienė
Studijų programa: Statistika

Programavo Vilius Stakėnas