Programų sistemų katedros siūlomos temos 2018/2019 m.m.

 

Andrius Adamonis e-mail
Automatizuotos duomenų klaidų paieškos, valymo ir transformavimo taisyklių apibrėžimas naudojant DSL (domain specific language)
Plačiau: https://www.mif.vu.lt/~adamonis/darbai/#vad_etl
Programų kūrimo proceso judrumo vertinimas
Plačiau https://www.mif.vu.lt/~adamonis/darbai/#vad_agility

Vytautas Ašeris e-mail
Stalo teniso žaidimo rezultato sekimas

Romas Baronas e-mail
Biojutikliuose ir bioreaktoriuose vykstančių reakcijos-difuzijos procesų kompiuterinis modeliavimas ir tyrimas
Detaliau: http://www.mif.vu.lt/~baronas/individ/magistr.htm
Kompiuterinis bakterijų judėjimo modeliavimas
Detaliau: http://www.mif.vu.lt/~baronas/individ/magistr.htm

Vytautas Čyras e-mail      Kiekvieną temą gali pasirinkti keletas studentų.
Pareigų, teisių ir faktų modeliavimas bei jų nesuklastojamumo programavimas išmaniųjų sutarčių kontekste. (Pasirinkti dominančią tematiką, pvz., „smart contracts“ ir technologiją, pvz., Solidity kalbą; atlikti tyrimą; aprašyti demonstracinius pavyzdžius.)
Agentinis „belief-desire-intention“ programavimas sistemoje Jason tikslu ištirti pareigų, teisių ir faktų modeliavimą išmaniųjų sutarčių kontekste. (Remtis knyga Bordini, Hübner & Wooldridge „Programming multi-agent systems in AgentSpeak using Jason“ ir atlikti tyrimą.)

Sigitas Dapkūnas e-mail
Programinės įrangos matavimas

Vaidas Jusevičius e-mail
Ontologijomis paremtas sukčiavimo elektroninėje komercijoje aptikimo metodas (Ontology-Based Method for Detecting Electronic Commerce Fraud)

Saulius Gudas e-mail
Veiklos valdymo proceso duomenų analizės ir vizualizavimo sistema
(aprašyti metodiką, apžvelgti rinkoje esamas ir parinkti tinkamas programines priemones, ir parašyti programą, kurios pagalba vizualizuojami jau sukaupti duomenys apie veiklą)

Algirdas Lančinskas e-mail
Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų lygiagretinimas
Daugiakriterio optimizavimo algoritmų lygiagretinimas
Atsitiktinės paieškos algoritmai objektų vietos parinkimui
Atsitiktinės paieškos algoritmai konteinerių pakavimo optimizavimui

Kristina Lapin e-mail
Pasirinkto tipo sistemų naudotojo patirčių projektavimo gairės
Naudotojo patirčių projektavimo procesų derinimas su programų sistemų inžinerijos procesais

Žilvinas Ledas e-mail
Kompiuterinis švytinčių bakterijų formuojamų struktūrų modeliavimas (daugiau info: http://mif.vu.lt/~zledas/)

Audronė Lupeikienė e-mail
Reikalavimų modeliavimas kiberfizinių-socialinių sistemų reikalavimų inžinerijoje (kalbų ir metodų naudojimas, analizė, lyginimas, taikymas)

Audronė Lupeikienė e-mail
Raimundas Matulevičius (Tartu universitetas) rma@ut.ee
Comparison of the Requirements Modelling Languages for the Blockchain applications
Supervisor Raimundas Matulevičius (contact: rma@ut.ee)
Nowadays blockchain has became an emerging technology to develop distributed and collaborative information systems. There exist several platforms (e.g., Ethereum, Hyperledger, etc.), which provides mean to implement these applications. However understanding and systematic definition of the requirements for the blockchain application is still underspecified. There exist different modelling languages which can be used for system requirements engineering. However the question is whether these languages can capture principles of the blockchain applications. The goal of this thesis is to perform a systematic analysis and comparison of the requirements modelling languages and propose their suitability regarding the modelling of the blockchain application. The following tasks should be performed to achieve the purpose:
1. Explain principles of the blockchain application development;
2. Select, compare, and discuss the requirements modelling languages;
3. Validate comparison results.
Enterprise Security Risk Management: Case Study (for student who is working in the company)
Supervisor Raimundas Matulevičius (contact: rma@ut.ee)
Security risk management plays an important role when developing and maintaining enterprise systems. Different domain potentially might require different approach [1] [2]. The goal of this Master thesis is to explore a selected application domain (mobility and automotive, global trade, supply chains, eHealth, Smart energy, etc) and to understand the existing processes, their security risks, and mitigation means to reduce these risks.
[1] Matulevicius R., Norta A., Samarutel S.,: Security Requirements Elicitation from Airline Turnaround Processes. BISE 60(1),3-20(2018)
[2] Abasi-Amefon Affia, Security Risk Management of E-commerce Systems, Master thesis, University of Tartu, 2018

Tomas Plankis e-mail
Bitininkystės procesų modeliavimas
Bitininkystės informacinė sistema

Linas Petkevičius e-mail
Rentgeno nuotraukų rekonstrukcija naudojant giliuosius neuroninius tinklus (angl. Reconstruction of X-ray images using deep learning)

Stasys Peldžius e-mail
Programų kūrimo proceso modeliavimas
Programų kūrimo metodikų vertinimas

Karolis Petrauskas e-mail
Formalių specifikacijų taikymas projektuojant paskirstytas sistemas

Saulius Ragaišis e-mail
Programų kūrimo proceso modeliavimas (Software Process Modeling)

Albertas Šermokas e-mail
Skirtingų informacinių sistemų OnLine integravimo būdų tyrimas ir palyginimas

Vytautas Valaitis e-mail
Kompiuterinė rega, stalo futbolo žaidimo analizė
Kursiniam arba bakalauriniam darbui reiktų surinkti duomenis nuo vienos ar kelių vaizdo kamerų, pakabintų virš futbolo stalo. Naudojantis OpenCV paketu reiktų atlikti vaizdų analizę ir pasakyti šį bei tą apie vykstantį žaidimą. Vėliau, bakalauriniam ar magistriniam darbui būtų galima sukurti algoritmus, gebančius žaisti prieš žmogų. Mechaninę įrangą sumontuotumėme su universiteto partneriais. Plačiau:  http://uosis.mif.vu.lt/~valaitis/
Gilieji neuroniniai tinklai
Reiktų pasirinkti ir apmokyti neuroninį tinklą - TensorFlow, Caffe, Torch, Darknet, savo sukurtą, ar dar kitokį. Atlikti eksperimentus su įvairių tinklo parametrų parinkimu, mažos duomenų imties problema, jau išmokyto tinklo permokymu, atliki tinklo dydžio ir mokymosi greičio tyrimus ir t.t. (užduotis sukonkretinama indvidualiai).  Plačiau:  http://uosis.mif.vu.lt/~valaitis/


 atnaujinta 2018.09.17
©
VU MIF  Programų sistemų katedra