Dalyko sando aprašas

 

Dalyko sando kodas

PSPV2114

Dalyko sando pavadinimas

Programų sistemų projektų ir kokybės valdymas

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas ir pavardė

Andrius Dienys

Katedra, centras

Programų sistemų katedra

Fakultetas, padalinys

Matematikos ir informatikos fakultetas

Dalyko sando lygis

Pirmosios pakopos

Semestras

Rudens (7)

ECTS kreditai

6

VU kreditai

4

Auditorinės valandos

Viso dalyko: 80

Paskaitų: 48

Seminarų

Pratybų

Laboratorinių darbų: 32

Konsultacijų

Reikalavimai

Programų sistemų inžinerijos pagrindai 

Dėstomoji kalba

Lietuvių

Dalyko sando tikslai ir numatomi gebėjimai

Studentus supažindinti su svarbiausiomis projektų ir kokybės valdymo sąvokomis, metodais, susieti vadybos ir programų sistemų inžinerijos elementus programų sistemų sukūrimo, įdiegimo ir priežiūros procesuose

Dalyko sando turinys

Projekto, darbo proceso sąvokos, jų tarpusavio sąsajos. Valdymo savoka. Projektų valdymo procesų grupės: Inicijavimo, Planavimo, Vykdymo, Kontrolės, Uždarymo. Projektų valdymo žinių sritys: Apimties valdymas, Kaštų valdymas, Kokybės valdymas, Rizikos valdymas, Komunikacijos valdymas, Žmogiškųjų resursų valdymas, Įsigijimo valdymas, Laiko valdymas, Integracijos valdymas. Iteraciniai ir judrieji projektų valdymo metodai.

 

Kokybės sąvoka, sąsaja tarp produkto ir jo sukūrimo proceso kokybės. Pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos programų sistemų kokybei: pareigų ir įgaliojimų paskirstymas, projekto inicijavimas, projektavimo valdymas, dokumentacija, konfigūracijos ir proceso valdymas, produktų kontrolė ir kiti. Kokybės sistemos auditas. Svarbiausi tarptautiniai standartai, taikytini programų sistemų kokybės valdymui.

Pagrindinės literatūros sąrašas

1.   ISO 9000:2000 šeimos standartai : LST EN ISO 9000 :2001, LST EN ISO 9001 :2001.

2.   Project Management Institute. Project Management Body Of Knowledge, 2003.

Papildomos literatūros sąrašas

Kokybės valdymas:

·        ISO 9000:2000 šeimos standartai : LST EN ISO 9004 : 2001

·        Allan Gillies. Software Quality. Theory and Management

 

Projektų valdymas, atskiros žinių sritys ir specifinės temos:

·        Parviz F. Rad, Project Estimating and Cost Management, Management Concepts, 2002.

·        David Hillson. Effective Opportunity Management for Projects. Marcel Dekker, 2004

·        Kenneth H. Rose. Project Quality Management. J. Ross Publishing, 2005

·        Parviz. F. Rad, Ginger Levin. Achieving Project Management Success Using Virtual Teams. J. Ross Publishing, 2003.

Mokymo metodai

Paskaitos, įskaitant dėstytojo pristatymą ir momentinių uždavinių sprendimą (jį būtų galima laikyti pratybomis). Taip pat daromas grupinis kokybės sistemos procedūros parengimas ir pristatymas. Kursas taip pat susijęs su studentų atliekamais praktiniais projektais – semestru anksčiau vykę projektai turėtų būti iškėlę klausimus, kuriuos šis kursas atsako, o vyksiantys semestru vėliau pasitarnaus kaip įgytų žinių išbandymas

Lankomumo reikalavimai

Nėra minimalaus lankomumo reikalavimo, nebent toks būtų nustatytas katedros ar aukštesniame lygyje

Atsiskaitymo reikalavimai

Egzaminas

Vertinimo būdas

Raštu

Aprobuota katedros

2007-08-31

Patvirtinta Studijų programos komiteto

2007-09-03