Dalyko sando aprašas

 

Dalyko sando kodas

PPST2114

Dalyko sando pavadinimas

Programų sistemų testavimas

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas ir pavardė

Irmantas Naujikas

Katedra, centras

Programų sistemų katedra

Fakultetas, padalinys

Matematikos ir informatikos fakultetas

Dalyko sando lygis

pirmosios pakopos

Semestras

rudens (7)

 

ECTS kreditai

4,5

VU kreditai

3

Auditorinės valandos

viso dalyko 64

Paskaitų 32

seminarų 32

Pratybų

laboratorinių darbų

 

Konsultacijų

Reikalavimai

Programų sistemų inžinerija

Programų kūrimo procesas

Programų sistemų projektų valdymas

Dėstomoji kalba

Lietuvių

Dalyko sando tikslai ir numatomi gebėjimai

Kurso tikslas supažindinti studentus su testavimo metodais, testavimo procesu, jo vertinimų, valdymu, sąryšiais su kitomis veiklomis.

Dalyko sando turinys

·  Sąvokos ir apibrėžimai. Terminai. Testavimo teoriniai pagrindai (nutraukimo problema, efektyvumas bei apribojimai, testuojamumas).

·  Testavimo apimtys. Testavimo objektas (modulis, sistemos integravimas, sistema). Testavimo tikslai (sistemos tinkamumas, efektyvumas, panaudojamumas ir t.t.).

·Testavimo metodai. Testavimo metodų klasifikavimas. Intuicija ir patirtimi, specifikacija, programos kodu, defektais, sistemos vartosena, programos tipu paremti testavimo metodai. Juodos dėžės ir baltos dėžės testavimo metodai. Mišrūs testavimo metodai. Testavimo variantų sudarymas.

· Testavimo įrankiai, testuotojo darbastalis. Testavimo komanda.

·  Matavimai. Programų sistemos vertinimas pagal testus.

·  Testavimo proceso valdymas, brandumas.

Pagrindinės literatūros sąrašas

1.   Burnstein, I., Practical software testing: a process-oriented approach, Springer, 2002.

2.   Jorgensen, P.C., Software Testing A Craftman’s Approach, CRC Press, 1995.

3.   Beizer, B. Software Testing Techniques, 2nd Edition. Van Nostrand Reihold, 1990.

4.   Kaner, C., Falk, J., and Nguyen, H. Q., Testing Computer Software, 2nd Edition, Wiley, 1999.

5.   Perry, W. Effective Methods for Software Testing, Wiley, 1995.

Papildomos literatūros sąrašas

1.      Glenford J. The Art Of Software Testing. A Wiley – Interscience Publication, 1980.

Mokymo metodai

Kursas susideda iš paskaitų bei seminarų. Paskaitų metu dėstomas kurso turinys, seminarų metu studentai ruošia pranešimus apie juos dominančias temas bei jas pristato ir apie jas diskutuoja.

Lankomumo reikalavimai

Rekomenduojama dalyvauti visose paskaitose bei seminaruose.

Atsiskaitymo reikalavimai

Egzaminas. Bent vienas pranešimas seminarų metu yra būtinas.

Vertinimo būdas

Pažymys susideda iš egzamino bei seminarų įvertinimų. Egzaminas raštu – vertinimas iki 6 balų. Seminarų vertinimas susideda iš pranešimo (iki 3 balų)  bei medžiagos paruošimo (iki 3 balų).

Aprobuota katedros

2007-08-31

Patvirtinta Studijų programos komiteto

2007-09-03