Dalyko sando aprašas

 

Dalyko sando kodas

PLOG3124

Dalyko sando pavadinimas

Loginis programavimas

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas ir pavardė

dr. Rimantas Vaicekauskas

Katedra, centras

Informatikos katedra

Fakultetas, padalinys

Matematikos ir informatikos fakultetas

Dalyko sando lygis

pirmosios pakopos

Semestras

rudens (7)

ECTS kreditai

4,5

VU kreditai

3

Auditorinės valandos

viso dalyko  64

paskaitų 32

seminarų

pratybų

laboratorinių darbų 32

konsultacijų

Reikalavimai

Informatika, duomenų struktūros ir algoritmai, matematinė logika

Dėstomoji kalba

lietuvių

Dalyko sando tikslai ir numatomi gebėjimai

Kurso paskirtis įsisavinti loginio programavimo metodologiją, naudojant Prolog programavimo kalbą: įdentifikuoti loginius sąryšius problemos formulavime, užrašytį juos logikos formulėmis, adaptuoti sprendimą vykdomajai sistemai, interpretuoti rezultatus.

Dalyko sando turinys

Loginio programavimo sąvoka, remiantis rezoliucinio tipo skaičiavimais Horno disjunktams pirmos eilės predikatų logikoje. Loginio programavimo kalbos Prolog sintaksė, loginė bei procedūrinė semantika. Loginių sistemų realizacijos.

Klasikinių "dirbtinio intelekto" uždavinių sprendimo Prologu metodai : paieška, simbolinis reiškinių apdorojimas, sintaksinė analizė, žaidimų modeliavimas, ekspertinės sistemos.

Pagrindinės literatūros sąrašas

1.  S.Norgėla, R.Vaicekauskas. Programavimo kalba Prolog.-Vilnius, 1990.

2.  E.Sterling, L. and Shapiro. The Art of Prolog.-1986.

3.  W.Clocksin, C.Mellish. Programming in Prolog (2nd). -Berlin, 1984.

Papildomos literatūros sąrašas

1.              I.Bratko. Prolog for artificial intelligence - 1990.

Mokymo metodai

Paskaitos, seminarai, kuriame pristatomi referatai išplėstinėmis kurso temomis, Laboratoriniai darbai, kuriuose, sprendžiant pirmąsias užduotis, įsisavinami pagrindiniai loginio programavimo principai bei technikos, o paskutinė užduotis – problema, reikalaujanti panaudoti visas įgytąsias žinias.

Lankomumo reikalavimai

Lab. darbų įvertis ne mažesnis negu 50%.

Atsiskaitymo reikalavimai

Egzaminas raštu, kurio sudaro klausimai - testas, mini- uždaviniai, bei klausimas-tema, reikalaujanti išsamaus atsakymo.

Vertinimo būdas

40 % - laboratorinių darbų įvertis, 60% egzamino klausimai.

Aprobuota katedros

2007-08-31

Patvirtinta Studijų programos komiteto

2007-09-03