Dalyko sando aprašas

 

Dalyko sando kodas

PKPR2114

Dalyko sando pavadinimas

Programų kūrimo procesas

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas ir pavardė

Doc. dr. Antanas Mitašiūnas,
Andrius Adamonis

Katedra, centras

Informatikos

Fakultetas, padalinys

Matematikos ir informatikos fakultetas

Dalyko sando lygis

pirmosios pakopos

Semestras

rudens (7)

ECTS kreditai

3

VU kreditai

2

Auditorinės valandos

viso dalyko 48

Paskaitų 32

Seminarų

Pratybų

laboratorinių darbų 16

Konsultacijų

Reikalavimai

PSIN2114

Dėstomoji kalba

Lietuvių

Dalyko sando tikslai ir numatomi gebėjimai

Dalyko tikslas – supažindinti studentus su disciplinuotais programinių produktų kūrimo metodais kaip pagrindine priemone, įgalinančia siekti programinių produktų ir paslaugų projektų įvykdymo planuotais terminais, resursais ir apimtimi.

Dalyko sando turinys

Paskaitose nagrinėjamas programinės įrangos kūrimo procesas ir jo modelis, išreikštas vardinių procesų rinkiniu bei tų procesų sukuriamais ir naudojamais darbo produktais. Procesai yra grupuojami į penkias kategorijas: kliento-tiekėjo, inžinerinių, valdymo, pagalbinių ir organizacinių procesų kategorijos. Savo ruožtu procesai yra išreiškiami jų sudėtinėmis dalimis – praktikomis.

Apibrėžiami penki procesų brandos lygmenys, neskaitant nulinio (pradinio) lygmens, kurie yra pritaikomi kiekvienam vardiniam procesui atskirai. Tokie lygmenys yra: neformalus, planuojamas, apibrėžtas, matuojamas ir pastoviai gerinamas.

Nagrinėjamos procesų sukuriamų bei naudojamų darbo produktų charakteristikos ir sukūrimo eiga.

Kurso temų sąrašas:
    Kas yra programų kūrimo procesas ir jo modeliavimas
    ISO 12207: pagrindiniai procesai
    ISO 12207: pagalbiniai procesai
    ISO 12207: organizaciniai procesai
    Programų kūrimo proceso gerinimas
    Tolydinės architektūros gebėjimo modeliai ISO15504, PKP Branda
    Tolydinės architektūros gebėjimo modelis: vertinimas

Įmonės veiklos modelio sudarymas ir vertinimas
    CMM: architektūra, apibrėžimas, modelis
   

Pratybų metu studentai seminarų forma pristato bei aptaria savarankiškai atliktas praktines užduotis, susijusias su skaitomo kurso temomis: nagrinėja vardinių procesų įgyvendinimo variantus, rengia įmonės veiklos modelius, atlieka proceso vertinimą.

Pagrindinės literatūros sąrašas

1. A.Mitašiūnas. Programų kūrimo proceso modeliai, Metodinė priemonė, Vilniaus universitetas, 1998.

2.   Han van Loon. Process Assessment and ISO/IEC 15504. A Reference Book. Springer, 2004.

3.   Han van Loon. Process Assessment and Improvement. A practical guide for managers, quality professionals and assessors. Springer, 2004.

4.   Khaled El Emam, Nazim H. Madhavji. Elements of Software Process Assessment and Improvement. IEEE Computer Society, 1999

5.   K. El Emam, J.-N. Drouin and W. Melo. SPICE The Theory and Practice of Software Process Improvement and Capability Determination. IEEE Computer Society, 1998.

Papildomos literatūros sąrašas

1. ISO/IEC 15504 Information technology – Software process assessment, Parts 1 - 9.

2.  ISO/IEC 12207 Information technology – Software life cycle processes.

3. W.S. Humphrey. Managing the software process. Addison Wesley. 1989.

Mokymo metodai

Paskaitos, savarankiškai atliekami laboratoriniai ir namų darbai

Lankomumo reikalavimai

Paskaitų lankymas būtinas; minimumas - 50% paskaitų

Atsiskaitymo reikalavimai

Egzaminas; 50% įvertinimo už laboratorinių bei namų darbų rezultatus

Vertinimo būdas

Atsiskaitymas raštu

Aprobuota katedros

2007-08-31

Patvirtinta Studijų programos komiteto

2007-09-03