Dalyko sando aprašas

 

Dalyko sando kodas

ISAU3124

Dalyko sando pavadinimas

Informacinių sistemų auditas

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas ir pavardė

Lekt. dr. Aldas Glemža

Katedra, centras

Programų sistemų

Fakultetas, padalinys

Matematikos ir informatikos fakultetas

Dalyko sando lygis

pirmosios pakopos

Semestras

rudens (7)

ECTS kreditai

4,5

VU kreditai

3

Auditorinės valandos

Viso dalyko 48

Paskaitų 48

seminarų

Pratybų

laboratorinių darbų

Konsultacijų

Reikalavimai

 

Dėstomoji kalba

Lietuvių

Dalyko sando tikslai ir numatomi gebėjimai

 

Dalyko sando turinys

Kursas skirtas supažindinti su informacinių sistemų ir informacinių technologijų funkcijos versle valdymo ir  šių funkcijų audito pagrindais. Kursas remiasi Informacinių sistemų audito ir kontroles asociacijos (ISACA) paruostais metmenimis ir pagrindiniais principais.

Pagrindines temos:

·        IT audito apžvalga

·        Audito procesas

·        Įmonių valdymas ir IT auditas

·        Sistemų kūrimo ciklo įvertinimas

·        Duomenų išteklių valdymas

·        Saugumo administravimas ir operacijų valdymas

·        Įvedimo ir išvedimo kontrolė

·        Telekomunikacijų ir apdorojimo kontrolės

·        Audito programinės įrangos naudojimas

Pagrindinės literatūros sąrašas

1.   Information Systems Audit and Control Foundation, CobiT, Rolling Meadows, Illinois, 1996.

2.   2.Jenkins, Cook and Quest, “An Audit Approach to Computers”, London: Accountancy Books, 1992.

3.   Weber, Ron. EDP Auditing Conceptual Foundations and Practice, New York: McGraw-Hill, Inc., 1988.

4.   HANDBOOK OF IT AUDITING J. Donald Warren Jr., Lynn W. Edelson and Xenia Ley Parker.

Papildomos literatūros sąrašas

 

Mokymo metodai

Paskaitos

Lankomumo reikalavimai

Nėra

Atsiskaitymo reikalavimai

Egzaminas – atsakymai į klausimus raštu

Vertinimo būdas

Paprastas įvertinimas

Aprobuota katedros

2007-08-31

Patvirtinta Studijų programos komiteto

2007-09-03