Dalyko sando aprašas

 

Dalyko sando kodas

INFT1116

Dalyko sando pavadinimas

Informatikos teisė

Dėstytojo (-jų) pedagoginis  vardas,

 mokslo laipsnis, vardas ir pavardė

as. dr. Darius Sauliūnas

Katedra, centras

Tarptautinės ir ES teisės katedra

Fakultetas, padalinys

Teisės fakultetas

Dalyko sando lygis

pirmosios pakopos

Semestras

Rudens (7)

ECTS kreditai

3

VU kreditai

2

Auditorinės valandos

viso dalyko 32

Paskaitų 32

seminarų

pratybų

laboratorinių darbų

Konsultacijų

Reikalavimai

 

Dėstomoji kalba

Lietuvių

Dalyko sando tikslai ir numatomi gebėjimai

Dalyko tikslas – pateikti studentams susistemintas žinias apie visuomeninių santykių, susijusių su informacinių ir ryšių technologijų naudojimo teisiniu reguliavimu Lietuvoje (šį reguliavimą lyginant ir su Europos Sąjungos, tarptautiniu bei užsienio valstybių reguliavimu). Pateikiant dalyką atsižvelgiama į tai, kad dėstoma studentams neturintiems bazinių teisės žinių, todėl bendrai pristatomi teisinio reguliavimo tikslai, sąvokos, teisės šaltiniai.

Dalyką išklausę studentai įgyja bazines žinias apie IT visuomeninius teisinius santykius ir reguliavimą bei pagrindinius gebėjimus taikyti šias žinias.

Dalyko sando turinys

Bendros teisės mokslo sampratos (teisė, teisės norma ir pan.), teisės šaltiniai, Europos Sąjungos teisės sampratos. Teisės taikymas informacinėje erdvėje. Informatikos teisės bendrieji principai. Elektroninis dokumentas. Elektroninio parašo teisinis reguliavimas. Elektroninė komercija. Elektroninė sutartis. Vartotojų teisių apsauga elektroninėje erdvėje. Elektroniniai atsiskaitymai. Intelektinės nuosavybės informacinėje visuomenėje apsauga. Asmens privatumo apsauga. Informacijos sklaidos elektroninėmis priemonėmis teisinis reguliavimas. Teisės taikymas santykiams su užsienio elementu. Nusikaltimai informatikai.

Pagrindinės literatūros sąrašas

1. Andrijauskas K., Buitkus A., Čeponytė Z., Lamanauskas T., Matulevičienė N. J., Mikalajūnienė E., Šinkūnienė D. Informacinės visuomenės teisė, Lietuvos vartotojų institutas, VU Informacinės visuomenės studijų centras, Vilnius, 2005.

2. Civilka M., Lamanauskas T. ir kt. (red. Sauliūnas D.) Informacinių technologijų teisė, NVO teisės institutas, Vilnius, 2004.

3. Jarukaitis I., Lamanauskas T., Civilka M., Makauskaitė A. Elektroninių ryšių teisė, Eugrimas, Vilnius, 2005.

4. Teisės informatika ir informatikos teisė : vadovėlis / M. Kiškis, R. Petrauskas, I. Rotomskis, D. Štitilis. Vilnius: MRU Leidybos centras, 2006.

Papildomos literatūros sąrašas

 

Mokymo metodai

Paskaitos

Lankomumo reikalavimai

Nėra

Atsiskaitymo reikalavimai

Egzaminas

Vertinimo būdas

Atsiskaitymas raštu. Organizuojami du tarpiniai atsiskaitymai (neprivalomi), kuriuose studentai gali atsiskaityti atskiras dalyko dalis.

Aprobuota katedros

2007-08-31

Patvirtinta Studijų programos komiteto

2007-09-03