Dalyko sando aprašas

 

Dalyko sando kodas

BIOI1114

Dalyko sando pavadinimas

Bioinformatika

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, vardas ir pavardė

Laurynas Riauba

Katedra, centras

UAB „Fermentas“

Fakultetas, padalinys

 

Dalyko sando lygis

Pirmosios pakopos

Semestras

Rudens  (7)

ECTS kreditai

3

VU kreditai

2

Auditorinės valandos

Viso dalyko 48

Paskaitų 32

Seminarų

Laboratorinių darbų 16

Konsultacijų

Reikalavimai

Informatika

Dėstomoji kalba

Lietuvių

Dalyko sando tikslai ir numatomi gebėjimai

Gebėjimas spręsti taikomuosius biologijos ir genetikos uždavinius.

Dalyko sando turinys

Bioinformatikos apibrėžimas, sąryšis su kitais mokslais.

Biologinės informacijos duomenų bazės, jų klasifikacija, ypatumai. Nukleorūgščių bei baltymų sekų duomenų bazės, genomų bankai.

Kompiuteriniai metodai molekulinėje biologijoje, nukleorūgščių bei baltymų struktūros kompiuterinės analizės metodų apžvalga, homologijų paieškos algoritmai.

Biomakromolekulių struktūros modeliavimas.

Pagrindinės literatūros sąrašas

1.      http://nar.oupjournals.org/cgi/content/full/28/1/1/DC1/30

2.      http://www.ebi.ac.uk

3.      http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Papildomos literatūros sąrašas

Originalūs straipsniai, susiję su kurso tema.

Mokymo metodai

Paskaitos, 8 laboratoriniai darbai, 2 namų darbai, 1 testas.

Lankomumo reikalavimai

Būtina lankyti ne mažiau 80% pratybų, pilnai atsiskaityti už individualias praktines užduotis

Atsiskaitymo reikalavimai

Įskaita

Vertinimo būdas

Teorijos testas (70%) ir laboratorinių darbų užduotys (30%).

Aprobuota katedros

2007-08-31

Patvirtinta Studijų programos komiteto

2007-09-03