2010/2011, 2011/2012 m.m

               

Vilniaus universitetas

Matematikos ir informatikos fakultetas

Pagrindinių studijų  programa

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS MOKYMAS, valstybinis kodas 612X13006

Akredituota iki 2018-07-01 , Įsak. SV6-64, 2012-12-27

 

        Studijų sritis: Socialiniai mokslai                                                                                 Studijų kryptis: Pedagogika

        Švietimo sritis: Mokytojų rengimas ir pedagogika                         Švietimo posritis: Bendrųjų dalykų mokytojų rengimas

        Kvalifikacinis laipsnis, suteikiamas įstojusiesiems nuo 2010 m.: Dalyko pedagogikos, matematikos bakalauras

        Profesinė kvalifikacija, suteikiama įstojusiesiems nuo 2010 m.: Mokytojas

PIRMAS KURSAS

I semestras

Sando kodas

Dalyko pavadinimas

Kreditų skaičius Paskaitos Pratybos Seminarai Konsulta-
cijos
Laborat. darbai Atsiskaitymo forma
 MTAN2114  Matematinė analizė 4,5 48 32  -  -  -  Egzaminas
 ALGM2114  Algebra ir geometrija 4,5  32 32  -  -  -  Egzaminas
 MDIS2114  Diskrečioji matematika 6 48 32  -  -  -  Egzaminas
 INFP2114  Praktinė informatika  3 16  - - - 32  Egzaminas
 KOII2114 Komunikacijos ir informaciniai įgūdžiai 3 16 - 32 - -  Egzaminas
 PSIV1116  Psichologijos įvadas 3  32  - -  -  -  Egzaminas

 PUKA1113

 Užsienio kalba
4,5   - 64  -  -  -  Įskaita
   Iš viso: 28,5  

II semestras

Sando kodas

Dalyko pavadinimas

Kreditų skaičius Paskaitos Pratybos Seminarai Konsulta-
cijos
Laborat. darbai Atsiskaitymo forma
 MTAN2214  Matematinė analizė 4,5 32 32  -  -  -  Egzaminas
 ALGE2114  Algebra 4,5  32 32  -  -  -  Egzaminas
 GEOM2114  Geometrija  3 32 32  -  -  -  Egzaminas
 INPA2114  Informatikos pagrindai 4,5 16  - 16 - 32  Egzaminas
 PSPE2116  Pedagoginė ir raidos psichologija 4,5 32  - 32 - -  Egzaminas

 PUKA1213

 Užsienio kalba 4,5   - 64  -  -  -  Egzaminas

 PPRA2116

 Pedagoginė praktika I 6 - - 4 - -  Įskaita
   Iš viso: 31,5  
 

 

ANTRAS  KURSAS

III semestras

Sando kodas

Dalyko pavadinimas

Kreditų skaičius Paskaitos Pratybos Seminarai Konsulta- cijos Laborat. darbai Atsiskaitymo forma
 MTAN2314  Matematinė analizė 6 48 32  -  -  -  Egzaminas
 ALGE2214  Algebra  3 32 16  -  -  -  Egzaminas
 GEVI2214  Geometrija ir vizualizavimas 4,5 32 16  -  - 16  Egzaminas
 DSTR2114  Duomenų struktūros ir algoritmai 4,5 32  - - - 32  Egzaminas
 INFP2214  Praktinė informatika 4,5 16 - - 16 32  Egzaminas
 PHIV1113  Filosofijos įvadas 4,5 32  - 32  -  -  Egzaminas
**  Laisvasis dalykas 3        

 Įskaita

   Iš viso: 30  

IV semestras

Sando kodas Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius Paskaitos Pratybos Seminarai Konsulta-
cijos
Laborat. darbai Atsiskaitymo forma
 MTAN2414  Matematinė analizė 4,5 48 32  -  -  -  Egzaminas
 TTMS2114  Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 32 48  -  -  -  Egzaminas
 SKTE2114  Skaičių teorija 3 32 16  -  -  -  Egzaminas
 KOGR2114  Kombinatorika ir grafų teorija 4,5 32 16  -  -  -  Egzaminas
 ZKSA2114  Žmogaus ir kompiuterio sąveika 4,5 32 - - - 32  Egzaminas
 FIZP1112  Fizika 4,5 32 32 -  -  -  Egzaminas

 SPKA1113

 Specialybės kalba
3  16 - 32      Egzaminas
   Iš viso: 30  

 

TREČIAS  KURSAS

V semestras

Sando kodas Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius Paskaitos Pratybos Seminarai Konsulta-
cijos
Laborat. darbai Atsiskaitymo forma
 DIFL2114  Diferencialinės lygtys 6 32  32  -  -  -  Egzaminas
 OPMT2114  Optimizavimo metodai 4,5 32 32  -  -  -  Egzaminas
 STADT2114  Statistinių duomenų tyryba 4,5 32 - - - 32  Egzaminas
 BMAD2114  Bendroji matematikos didaktika 3 32 16 - - -  Egzaminas
 BPED2116  Bendroji pedagogika 4,5 32  - 32  -  -  Egzaminas

 *

 Pasirenkamasis informatikos    dalykas 3            Egzaminas
**  Laisvasis dalykas 4,5            Įskaita
   Iš viso: 30  

Pasirenkamieji informatikos dalykai

 LPRO3124

Logo programavimas

3 32 16 - - -

 Egzaminas

 IAPK3124

Informacijos apdorojimas kompiuteriu

3 16 32 - - -

 Egzaminas

 VI semestras

Sando kodas Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius Paskaitos Pratybos Seminarai Konsulta-
cijos
Laborat. darbai Atsiskaitymo forma
 SKME2114  Skaitiniai metodai 6 32 -  -  -  48  Egzaminas
 DBVS2114  Duomenų bazių valdymo sistemos 3 32 -  -  -  32  Egzaminas
 AMAP2124  Algebros ir matematinės analizės pradmenų didaktika 4,5 32 16  -  -  -  Egzaminas
 INFD2114  Informatikos didaktika 4,5 32  - - - 32  Egzaminas

*

 Pasirenkamasis  metodikos dalykas 3            Egzaminas
*  Pasirenkamasis matematinio modeliavimo dalykas 4,5            Egzaminas
**  Laisvasis dalykas 4,5            Įskaita
   Iš viso: 30  

Pasirenkamieji metodikos dalykai

 NMUS3124  Nestandartinių matematikos uždavinių sprendimo metodika 3 16 32  - - -  Egzaminas
 VIMA3124  Virtualiosios mokymo aplinkos 3 16 -  - - 32  Egzaminas
 PVTM3124  Pedagoginės veiklos tyrimo metodologija 3 16 - 32 - -  Egzaminas

Pasirenkamieji matematinio modeliavimo dalykai

 LOTE3124

 Lošimų teorija

4,5 32 16  - - -  Egzaminas 
 VASK3124

 Variacinis skaičiavimas

4,5 32 16  - - -  Egzaminas
 STMO3124

 Statistiniai modeliai

4,5 32 16  - - -  Egzaminas

 

KETVIRTAS  KURSAS

VII semestras

Sando kodas Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius Paskaitos Pratybos Seminarai Konsulta-
cijos
Laborat. darbai Atsiskaitymo forma
 PPRA2216  Pedagoginė praktika II 9 - - - 6 -
Įskaita
 MTIS2114  Matematikos istorija 3 32 16  -  -  - Egzaminas
GEDI2114 Geometrijos didaktika 3 32 16 - - - Egzaminas
 INMT2124  Interneto ir multimedijos technologijos 3 16 -  -  - 32 Egzaminas

*

 Pasirenkamasis  metodikos dalykas 3           Egzaminas
*  Pasirenkamasis matematinio modeliavimo dalykas 4,5           Egzaminas
* Pasirenkamasis informatikos dalykas 4,5           Egzaminas
   Iš viso: 30  

Pasirenkamieji metodikos dalykai

 STMM3124 Stochastika ir skaičių teorija mokyklinėje matematikoje 3 32 16  - - -  Egzaminas
AUSK3124  Algoritminių uždavinių sprendimas 3 16 -  - - 32  Egzaminas

Pasirenkamieji matematinio modeliavimo dalykai

 STST3124

Statistika švietimo tyrimuose

4,5 32 -  - - 32  Egzaminas 
MMSP3124

Matematiniai modeliai ir jų sprendimas skaitiniais metodais

4,5 32 -  - - 32   Egzaminas
Pasirenkamieji informatikos dalykai
 VIZP3124
Vizualusis programavimas
4,5 16 - - 16 32  Egzaminas
 PILO3124

Programinės įrangos lokalizavimas

4,5 16 - - 16 32  Egzaminas

 

VIII semestras

Sando kodas

Dalyko pavadinimas

Kreditų skaičius Paskaitos Pratybos Seminarai Konsulta-
cijos
Laborat. darbai Atsiskaitymo forma
 BBDP4124 Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: dalyko pedagogika) 9 - - 10 6  -  Gynimas
BBDM4124 Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: matematika) 6 - - 6 4 -  Gynimas
 PPRA2316 Pedagoginė praktika III 15 - -  - 10  -  Gynimas
   Iš viso: 30