Matematinės informatikos katedros dėstytojų temos, siūlomos informatikos studijų programos studentų kursiniams darbamsSiūlome temų sąrašą. Prašome pasirinkti.

Pasirinkimą įrašykite ir susitarkite su dėstytoju dėl pokalbio.


   

Mano temų sąrašas

Mano temų sąrašas yra ČIA [http://bit.ly/2L4thGY]
Irus Grinis    2018 12 09

Burrows-Wheeler transformacija (BWT) ir jos taikymai

Darbo tikslas - susipažinti su kompleksine duomenų kompresijos schema, apimančia pradinę teksto transformaciją ir įvairius statistinius antrojo žingsnio kodus. Būtų nagrinėjamos ir naujos BWT modifikacijos, taikomos tekstų šifravimui.
Algirdas Mačiulis    2018 12 10

Natūraliųjų skaičių kodai

Daugelis duomenų kompresijos modelių operuoja natūraliaisiais skaičiais. Dažniausiai siekiama juos vaizduoti kuo trumpesnėmis bitų sekomis. Pasirinkusieji šią temą susipažins su įvairiomis natūraliųjų skaičių išraiškomis kintamo ilgio kodais. Labiausiai patikusius kodus reikės realizuoti ir palyginti jų charakteristikas.
Algirdas Mačiulis    2018 12 10

Tinklų tyrimai

Naršydami internetą, peržvelgdami Veidaknygės kaimynų įrašus renkame informaciją. Paieškos robotas informacijos surinks daugiau. Jo kelionė yra klaidžiojimas tinkle. Kokia yra atsitiktinio klaidžiojimo metu surinktos informacijos kokybė? Kaip pritaikyti klaidžiojimą mus dominančios specifinės informacijos rinkimui? Kiek laiko užtruks, kol aptiksime mus dominančią tinklo bendruomenę? Kokios tinklo bendruomenės būna ir kaip jų ieškoti (klaidžiojimas tik vienas iš galimų būdų)? Kokie būna realūs tinklai ir kaip jie funkcionuoja? Šie ir kiti tinklų klausimai domina mane, yra mano tyrimų sritis (https://klevas.mif.vu.lt/~bloznelis/publikacijos.htm). Informatikos studentai, susidomėję tinklais, pasirinks konkrečias temas/užduotis, aptarę jas su vadovu.
Mindaugas Bloznelis    2018 12 15

Vaizdų analizės algoritmai

Algoritmų, kurie taikomi įvairiai vaizdų analizei yra daug ir jie plačiai taikomi praktikoje. Pasirinkusiems šią temą teks nagrinėti šiuos algoritmų, lyginti juos pagal efektyvumą, pasirinkus vertinimo kriterijus.
Gintautas Bareikis    2018 12 15

Duomenų slėpimas informacijos sraute

Pasirinkęs šią temą nagrinės ir realizuos algoritmus, kuriais remiantis informacija koduojama ir dekoduojama viešai skelbiamoje infoomacijoje.
Gintautas Bareikis    2018 12 15

Klasterių paieškos algoritmai

Didelėse duomenų aibėse atliekant jų analizę, paprastai tenka duomenis grupuoti pagal pasirinktus požymius. Klasterizavimo algoritmai- tai metodai, kurių pagalba duomenų aibėje išskiriami poaibiai su pasirinktomis savybėmis. Šio darbo tikslas susipažinti su įvairiais klasterizavimo algoritmais, juos realizuoti pasirinktose duomenų aibėse, atlikti algoritmų analizę.
Gintautas Bareikis    2018 12 15

Signcryption

Naudojantis viešo rakto kriptosistemomis ir skaitmeninių parašų schemomis reikia daug skaičiuoti. Jeigu reikia ir pasirašyti, ir užšifruoti - skaičiavimo laikas padvigubėja. Yra gudrių būdų, kaip tai padaryti su mažesnėmis laiko ir skaičiavimų sąnaudomis. Vieną tokį būdą siūlau panagrinėti kursiniame ir vėliau bakalauriniame darbe. Kas yra signcryption galima sužinoti, pavyzdžiui, iš šio teksto. Taip pat gali būti naudingas lietuviškai parašytas magistro darbas. Kursiniam darbui pakaktų išsiaiškinti, kaip naudotis paprastais schemos variantais ir pateikti paprastų skaičiavimo pavyzdžių. Rengiant kursinį projektą ir bakalauro darbą reiktų įsigilinti į sudėtingesnes Signcryption schemas, jas įgyvendinti, o gal ir sugalvoti savų atvejų.
Vilius Stakėnas    2018 12 16

RSA kriptoanalizė

Nors teisingai naudojant RSA yra labai saugi kriptosistema, yra sėkmingos kriptoanalizės atvejų. Apie tai parašyta visa knyga. Gali praversti ir šis darbas. Kursiniam darbui reiktų parengti paprastų RSA atakų apžvalgą, o kursiniame projekte įsigilinti į daugiau matematinių žinių reikalaujančius kriptoanalizės metodus. Bakalaurinį darbą turėtų sudaryti RSA kriptoanalizės apžvalga ir įvairių eksperimentų duomenys.
Vilius Stakėnas    2018 12 16

Ląsteliniai automatai

Ląstelinių automatų teorija prasidėjo nuo Džono Konvėjaus sugalvoto žaidimo ,,Gyvenimas". Dabar ląsteliniai automatai naudojami įvairių reiškinių modeliavimui: socialinių, biologinių, fizinių... Net ir meninei kūrybai. Ląstelinių automatų pradmenys suprantamai ir patraukliai aprašyti šioje knygoje , bet ko gero išsamiausia ir įdomiausia yra S. Wolframo knyga A new kind of science, kuri yra autoriaus valia viešai prieinama. Galbūt geriausia skaityti šią knygą ir supratus 2-3 skyrių tekstus kursiniame darbe pateikti teorijos pagrindų apžvalgą ir, galbūt, suprogramuoti kokį nors automato atvejį. Pastaba: visi šios knygos skyriai baigiasi pastabomis, kuriose yra daug užuominų ir nurodymų bei kodo. Kodas skirtas vykdyti MATHEMATICA aplinkoje, taigi, bandant juo pasinaudoti teks kūrybiškai perrašyti. Kursiniam projektui reiktų pasirinkti reiškinį, kurio modelį taikant ląstelinius automatus, norėtume sukurti ir suprogramuoti esmines jo dalis. Šis modelis ir eksperimentų duomenys sudarytų bakalauro darbą.
Vilius Stakėnas    2018 12 16


   


   

Temų pasirinkimai


   
Tema: Ląsteliniai automatai
Enrika Čergelytė    2019 01 14
RSA kriptoanalizė
Ignas Obulaitis    2019 02 06
Kompiuterinė rega, vaizdų apdorojimas ir jų taikymai
Ernestas Kodis    2019 02 07

    2019 09 25

    2019 09 27

    2020 04 24

   

Rašyti:

Vardas, pavardė:

Renkuosi: