2016 m. tiriamojo seminaro temos III kurso Matematinės informatikos katedros studentamsSiūlome temų sąrašą. Prašome pasirinkti. Iš pasirinktos temos parengti ir seminare perskaityti du pranešimus. Studijų ir pranešimo rengimo detales aptarkite su vadovu. Seminaro tema paprastai plėtojama 7 ir 8 semestruose rengiant kursinį projektą ir bakalauro darbą.


   

Palier kriptosistema ir elektroniniai rinkimai

Temos tikslas - išsiaiškinti elektroninių rinkimų protokolus, sukurti juos vykdančias programas ir sujungti į elektroninių rinkimų sistemą. Rinkimų sistema aprašyta šiame straipsnyje. Tiriamajam seminarui užtektų išsiaiškinti Palier sistemą ir kelis netiesioginio įrodymo modelius. Projektinio darbo 7 semestre užduotis būtų sukurti rinkimuose naudojamų protokolų programas. Bakalauro darbo 8 semestre užduotis - sujungti protokolus į elektroninių rinkimų sistemą, sukurti vartotojų aplinką, tinkamai aprašyti savybes, išdėstyti privalumus ir trūkumus. Temą gali rinktis 1-2 studentai, gali būti rengiamas bendras bakalauro darbas.
Vilius Stakėnas    2016 01 10

Kinų liekanų teorema ir klaidas taisantys kodai

Kinų liekanų teorema dėstoma algebros kurse. Kriptografijos kurse matėme, kaip ji taikoma šifravimo, skaitmeninių parašų ir paslapties dalijimo schemose. Tačiau taikymų yra ir daugiau. Temos tikslas - pangrinėti šios teoremos taikymą kodavimo teorijoje. Tiriamajam seminarui užtenka išstudijuoti šios teoremos variantus, išmokti atlikti skaičiavimus. Projektinio darbo 7 semestre užduotis būtų išmokti sudaryti klaidas taisančius kodus, suprasti jų dekodavimo algoritmus, taikančius kinų liekanų teoremą, juos suprogramuoti. Bakalauro darbo užduotis - suprogramuoti atitinkamus kodus, apibūdinti jų savybes, palyginti su kitais klaidas taisančiais kodais.
Vilius Stakėnas    2016 01 10

Tinklų tyrimai

Darbo tikslas yra susipažinti su tinklų charakteristikomis, jas patyrinėti. Pvz.: tinklo centrinių viršūnių charakteristikos, atsitiktiniai klaidžiojimai ir duomenų rinkimas, agentų bedradarbiavimas ir konkurencija (kalinio dilema). Darbo turinys: patyrinėti literatūrą (išsiaiškinti sąvokas, susipažinti su algoritmais); analizuoti realius arba modeliuotus tinklus - kompiuterinė duomenų analizė.
Mindaugas Bloznelis    2016 01 12

Kuprinės kriptosistemos ir jų kriptoanalizė

Yra įvairių viešojo rakto kriptosistemų, kurios remiasi ,,kuprinės`` uždaviniu. Tiriamajam seminarui užtenka išnagrinėti keletą tokių kriptosistemų pavyzdžių, nenagrinėtų kriptografijos kurse, iliustruoti šifravimo ir dešifravimo algoritmus skriptais. 7 semestro projektiniam darbui reiktų išsiaiškinti Shamiro sugalvotą Merkle-Helmanno kuprinės kriptosistemos ataką, parašyti atitinkamas programas. Bakalauro darbo užduotis - išdėstyti kuprinės kriptosistemų ir jų kriptoanalizės teoriją, atlikti kriptoanalizės eksperimentus, aprašyti jų rezultatus. Keletas nuorodų: Handbook , Stern knapsack , Survey... , Knapsack and CRT
Vilius Stakėnas    2016 01 28

Mano siūlomos temos

Nuoroda: https://goo.gl/6QHQXR
Irus Grinis    2016 01 28

Duomenų tyrimas ir vizualizacija su R

Pasirinkę šią temą ir įsigilinę į ją turėtumėte tapti duomenų tyrimo ir vizualizavimo žinovais. Seminarui užtektų įgyti pradinių žinių apie programavimą R kalba , Įgūdžių naudotis duomenų vizualizavimo paketu googleVis , googleVis.pdf , taip pat paketu shiny , shiny gallery, R cookbook. Projektiniam darbui reiktų parengti duomenis apie 2016 m. Seimo rinkimus ir jų analizės bei vizualizavimo strategiją ir pradėti rašyti kodus. Bakalauro darbas: technologijos aprašymas, rezultatų dėstymas, analizė. Temą galėtų rinktis 1-2 studentai.
Vilius Stakėnas    2016 01 31

Burrows-Wheeler transformacija (BWT) ir jos taikymai

Darbo tikslas - susipažinti su kompleksine duomenų kompresijos schema, apimančia pradinę teksto transformaciją ir įvairius statistinius antrojo žingsnio kodus. Būtų nagrinėjamos ir naujos BWT modifikacijos, taikomos tekstų šifravimui. ( 1- 2 studentai )
A.Mačiulis    2016 02 08

Pseudoatsitiktiniai keitiniai ir kriptosistemos

Seminarui tektų susipažinti su kai kuriomis iteracinėmis funkcijų sistemomis (IFS), pseudoatsitiktinių keitininių bei jų pagalba sudarytų kriptosistemų konstrukcijomis. Ketvirtame kurse - tokios sistemos realizacija ir statistinė analizė.
A.Mačiulis    2016 02 08

Duomenų tyrimas su R paketu Rattle

Seminare reikėtų susipažinti su programavimu R kalba bei specializuotos duomenų tyrimo grafinės sąsajos Rattle galimybėmis. Vėliau šias priemones galima būtų taikyti klasifikavimo, asociacijų konstravimo ar tekstų analizės uždaviniams spręsti realiose duomenų aibėse. (1-2 studentai)
A.Mačiulis    2016 02 08

Imformacijos slėpimas vaizduose

Nagrinėsime, kaip informacijos sraute galima "slapstyti" duomenis. Pagrindinė problema- kaip paslėpti informaciją ir ją apsaugoti nuo iššifravimo. Kita problema, kaip perdavus informaciją kanalu vienareikšmiškai nuskaityti. Pasirinkusiam šią temą bus siūloma studijuoti algoritmus bei juos realizuoti, kuriais būtų galima vaizdą padaryti koduotos informacijos nešėju.
Gintautas Bareikis    2016 02 09

Veido atpažinimo algoritmų analizė

Veido atpažinimo algoritmų yra daug ir jie plačiai taikomi praktikoje. Pasirinkusiam šią temą siūloma panagrinėti kai kuriuos iš šių algoritmų, palyginti juos pagal efektyvumą, pasirinkus vertinimo kriterijus.
Gintautas Bareikis    2016 02 09