Vilius Stakėnas
Matematinės informatikos
katedra
Paskaitos
Tikimybių teorija informatikams
Kriptografija ir informacijos sauga
Kriptografijos metodai
Kodavimo teorija
Matematikos istorija
Java
...etc...
Mokslo darbai
Knygos ir straipsniai
Žurnalas ,,Alfa + omega"