Apie projektą

Vilniaus universitetas skatina studijų programų tarptautiškumą

Studijų tarptautiškumo skatinimas – vienas iš esminių Lietuvos bei viso pasaulio aukštojo mokslo plėtros prioritetų, todėl Vilniaus universitetas (VU) įvairiomis priemonėmis skatina studijų programų tarptautiškumą bei siekia jų pripažinimo tarptautiniu mastu. Savaitraščio „Veidas“ universitetų reitingo duomenimis, VU jau penkiolikti metai neužleidžia lyderio pozicijų ir yra itin vertinamas dėl to, kad rengia konkurencingas ir kvalifikuotas studijų programas, įtakojančias universiteto tarptautiškumo lygį.

Nors Vilniaus universitetas deda dideles pastangas tarptautiškumo plėtrai, tačiau išlieka probleminių studijų programų, kurių konkurencingumo ir kokybės gerinimui nepakanka lėšų. Todėl be Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos, negalėtų būti pagerinta studijų kokybė bei padidintas studijų tarptautinis konkurencingumas.

2011 metų rugsėjo mėnesį VU Matematikos ir informatikos fakultetas pradėjo įgyvendinti Europos Socialinio fondo agentūros remiamą projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-008 „Ekonometrijos bei finansų ir draudimo matematikos studijų programų atnaujinimas pritaikant tarptautinės rinkos poreikiams (EFDRA)”, kuris iš esmės pakels Ekonometrijos bei Finansų ir draudimo matemetikos bakalauro bei magistro studijų kokybę, konkurencingumą į naują tarptautinį lygmenį. Projektas orientuotas į VU Matematikos ir Informatikos dėstytojus bei esamus ir būsimus studentus, o projektui įgyvendinti skirta 985 253.20 Lt.tarptautinės

Tarptautinių studijų mainų programų (pvz. Erasmus) sutarčių skaičius kasmet auga, tačiau į Lietuvą norinčių atvykti studentų, dėstytojų, mokslininkų iš užsienio skaičius dar nėra didelis. Studentai atvykę iš užsienio šalių neturi galimybės rinktis nuolatinių studijų kartu su vietiniais studentais, vien dėl dėstymo kalbos ar labiau pritaikytų vietinei rinkai studijų programų, kadangi kursai parengti dėstyti anglų kalba tik fragmentiškai. Be to, vietiniai studentai taip pat praranda galimybę kokybiškai pasiruošti studijoms užsienio šalyse, kas mažina studijų konkurencingumą. Todėl vykdant projektą bus atnaujinamas I bei II pakopos studijų programų turinys, dėstymo metodika, jos bus pritaikytos dėstyti anglų kalba, taip pat, bus diegiami inovatyvūs dėstymo metodai bei didinami dėstytojų specialieji gebėjimai ir kvalifikacija. Tarptautinės, tarpkultūrinės kompetencijos, užsienio kalbos žinios – didžiulis privalumas planuojant tarptautinę karjerą, nes daugelio absolventų darbdaviai yra tarptautinės įmonės tokios kaip „IBM“ ar „Barclays“. Be to, dabartiniam darbuotojui privaloma turėti ne tik specialiųjų profesinių žinių, bet ir kitų gebėjimų: laisvai kalbėti užsienio kalba, mokėti dirbti tarptautinėje aplinkoje. Tuo tarpu dėstytojai prieš atnaujindami studijų programas ugdys ir savo specialiuosius gebėjimus. Vėliau, atnaujinant studijų programas, dėstytojai dalinsis patirtimi su užsienio kolegomis, kurie projekto vykdymo metu atvyks į Lietuvą ir konsultuos vietos dėstytojus. Taip pat yra numatyti vizitai į užsienio universitetus, turinčius didelę tartautinių studijų programų vystymo patirtį, pasisemti gerosios patirties.

Šiuo metu jau suteiktos mokymo paslaugos, vyksta tarpinis ir galutinis studijų vertinimas. 2013 metų pradžioje sukurta projekto interneto svetainė, o tų pačių metų vasario mėnesį planuojamas projekto viešinimo renginys.

Studentai ir dėstytojai dar projekto pabaigoje, 2013 metų rugsėjo mėnesį, mokysis pagal atnaujintas studijų programas. Taip pat studentams bus suteikta galimybė studijuoti anglų kalba kartu su iš užsienio atvykusiais studentais.