Ekonometrinės analizės katedra

Mindaugas Juodis

Doktorantas

Mokslinis vadovas

Alfredas Račkauskas

Darbo tema

Ribinės teoremos silpnai priklausomiems dydžiams