Ekonometrinės analizės katedra

Aistė Elijio

Doktorantė

Mokslinis vadovas

Vydas Čekanavičius

Darbo tema

Imties klasterizacijos efektai statistiniuose švietimo tyrimuose