Ekonometrinės analizės katedra

Sandra Dranickaitė

Doktorantė

Mokslinis vadovas

Remigijus Leipus

Darbo tema