Ekonometrinės analizės katedra

Jūratė Petrauskienė

Doktorantė

Mokslinis vadovas

Vydas Čekanavičius,

Darbo tema

Priklausomų atsitiktinių dydžių sumų aproksimavimas Puasono tipo matais