Ekonometrinės analizės katedra

Vydas Čekanavičius

Profesorius, habilituotas mokslų daktaras

Moksliniai interesai

  • tikimybių teorijos ribinės teoremos ir jų taikymai statistikoje ir ekonometrijoje.

Skaitomos paskaitos

  • aukštoji matematika
  • matematinė ekonomika
  • operacijų tyrimas
  • statistika

Paskaitų tvarkaraštis

Asmeninis puslapis