Informatikos katedros siūlomos temos 2012/2013 m.m.
I kurso informatikos magistrantams

 

Andrius Adamonis e-mail 

Sistemos priežiūros veiksmų bei programinės įrangos defektų registravimo sistemų įtakos įmonės programų kūrimo proceso gebėjimui tyrimas

Automatizuotos duomenų klaidų paieškos, valymo ir transformavimo taisyklių apibrėžimas naudojant DSL (domain specific language)

 

 

Julius Andrikonis e-mail 

Išvedimų paieška multimodalinėse logikose su sąveikos aksiomomis

 

 

Adomas Birštunas e-mail 

Patobulintieji elektroninio parašo formatai (Advanced elektronic signature formats)

Elektroninis parašas tai duomenys susiejami su pasirašomais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui identifikuoti. Elektroniniai parašai yra neatsiejama elektroninių dokumentų dalis. Norint nustatyti elektroninio parašo (tuo pačiu ir elektroninio dokumento) galiojimą neužtenka turėti vien tik viešojo rakto. Tam reikalingi ir kiti duomenys (tokie kaip laiko žymos, duomenys apie sertifikatų atšaukimą, patys sertifikatai ir kt.). Dirbant su ilgalaikio saugojimo dokumentais svarbu užtikrinti kad reikiami duomenys ne tik būtų surinkti, bet ir laikui bėgant nebūtų prarasti. Tokiems parašo galiojimą įrodantiems duomenims saugoti ir yra apibrėžti patobulintieji elektroniniai parašai (AdES - Advanced Electronic signatures). Tokie standartai kaip XAdES, CAdES ir PAdES nusako kaip tokie (parašo galiojimą įrodantys) duomenys gali būti išsaugomi skirtingais formatais. Siūloma tematika ir yra susijusi su šių formatų nagrinėjimu.

 

 

Valdas Dičiūnas e-mail 

Neuroninio tinklo mokymo mechanizmo tyrimas

Matematinių formulių segmentavimas

Matematinių formulių lokalizavimas skenuotame dokumente

Fišerio tipo klasifikatorių tyrimas mažų imčių atveju

Kvadratinių klasifikatorių tyrimas mažų imčių atveju

 

Mindaugas Eglinskas e-mail 

Autonominio sraigtasparnio lokalizacija ir navigacija

Autonominio sraigtasparnio valdiklis

Judesiais valdomi informaciniai terminalai naudojantys Kinect įrenginį

Daugiaplatforminis programavimas iPhone ir Android mobiliems įrenginiams

 

 

Arūnas Janeliūnas e-mail 

Tiesinis neuroninių tinklų kombinavimas

Klasifikatorių parametrų vertinimas, kombinavimo taisyklės, geriausio kolektyvo kombinavimui parinkimo taisyklės, parinkimo taisyklių teorinis tyrimas ir praktiniai bandymai.

 

 

Rimantas Kybartas e-mail 

Klasifikavimo klaidų kainas įvertinantys algoritmai

Debesų kompiuterijos ir skaičiavimo tinklų sąsaja

 

Antanas Lenkevičius e-mail 

Paviršių dengimo tekstūromis (texture mapping) metodų sudarymas ir tyrimas

Dažnai vaizduojamieji paviršiai nėra vienspalviai, o turi savo raštą, nelygumų ar kitokių aplinkos vaizdavimo smulkmenų ar detalių. Pavyzdžiui, siena iš plytų, šachmatų lenta, žolė pievoje, apelsino ar citrinos paviršius, žvyruotas kelias, medžio rievių raštas baldų paviršiuose, aplinkos atspindžiai ant vaizduojamų paviršių. Čia jie suprantami kaip paviršių dangos. Paviršių dangose vaizduojamos paviršiams būdingos detalės.

Šešėliavimo (shading) metodų sudarymas ir tyrimas

Šešėliai vaizde leidžia geriau suvokti objektų tarpusavio išsidėstymą ir dydžius, šešėlį priimančio objekto paviršių. Jau įmanoma vaizduoti sudėtingos geometrijos modelius, paviršiaus mikronelygumus bei modeliuoti tikrų medžiagų atspindžio funkcijas, tačiau šviesos transporto ir šešėlių problema vis dar lieka svarbi.

Dengiamų paviršių nustatymo (visible-surface, hidden-surface-removal) metodų sudarymas ir tyrimas

Vizualizuojamų scenų apimtis ir sudėtingumas pranoksta šiuolaikinių kompiuterių galimybes. Tačiau didžioji scenos dalis matoma tik iš atitinkamų stebėjimo taško padėčių ir nematoma iš kitų taškų. Tuo būdu, iš stebėjimo taško matoma dalis sudaro tik nežymią visos scenos dalį. Todėl dengiamų scenos elementų  nustatymas ir šalinimas arba slėpimas tampa bene sudėtingiausiu ir svarbiausiu vizualizacijos uždaviniu. Šio uždavinio tikslas – nustatyti ir atmesti arba pašalinti dengiamas scenos dalis darbinės stebėjimo taško ar kameros atžvilgiu ir taip sumažinti laiko sąnaudas, reikalingas scenos vizualizacijai grafikos konvejeryje.

Atkirtimo (clipping) plokštumoje ir trimatėje erdvėje metodų sudarymas ir tyrimas

Operacija, kuri nustato scenos vaizdo dalį, esančią apibrėžtos srities viduje ar išorėje, vadinama atkirtimu. Grafinėse sistemose  dažniausiai realizuojamas atkarpų ir daugiakampių atkirtimas. Atkirtimas yra viena pirmųjų vizualizacijos proceso operacijų. Ankstyvasis nematomų scenos elementų eliminavimas iš tolimesnės analizės įgalina žymiai sumažinti skaičiavimų apimtis.

Vokselių taikymo metodų ir galimybių tyrimas

Vokselis yra pikselio analogas, kuriais galima vaizduoti 3D objektus.

Vaizdo glodinimo (angl. anti-aliassing) algoritmų sudarymas ir tyrimas

Glodinimas – skaitmeninių vaizdų apdorojimo technologija, kai, vaizduojant didesne raiška, grafinis vaizdas koreguojamas, siekiant paslėpti atsiradusius netolydumus.

Kadangi šiuolaikiniai kompiuterių monitoriai turi santykinai mažą skiriamąją gebą, vaizduojant paveikslėlį ar tekstą, kuris yra atskirtas nuo kitų vaizduojamų objektų, susiduriama su pašaliniu efektu, dėl kurio nukenčia vaizduojamo teksto kokybė – įstrižos linijos yra atkuriamos „laiptuotai“. Šis pašalinis efektas vadinamas netolydumu (aliasing). Būdas, skirtas šiam efektui pašalinti, vadinamas glodinimu, arba kraštų išlyginimu (anti - aliasing).

Trianguliacijos algoritmų sudarymas ir tyrimas

Matematinis paviršiaus suskirstymas į trikampius.

Dokumentų fotografijų geometrinės korekcijos metodų tyrimas

Fotografuojant pvz., mobiliuoju telefonu knygas gaunam išgaubtų lapų fotografavimą, t. y. ne plokštumą. Reikia koreguoti kad padidinti atpažinimo tikslumą.

Panoraminių vaizdų sudarymo metodų tyrimas

Panoraminė nuotrauka - tai virtuali 360° aukštos raiškos nuotrauka, kurią galime sukti aplink savo ašį įvairiomis kryptimis. Panoramiškai apjungiamų nuotraukų sudarymo metodai yra naudojami įvairiuose moksliniuose tyrimuose, tokiuose kaip nuotoliniai apjungimai, medicininiai vaizdavimai, kompiuterinė rega ir t.t. Moksliniuose tyrimuose yra labai svarbu skaičiavimo sparta arba gautų rezultatų tikslumas. Priklausomai nuo esamų sąlygų daromas tam tikras skaičius nuotraukų, kurios vėliau, panaudojant programinę įrangą, retušuojamos ir apjungiamos į panoraminę 360° nuotrauką.

Rastrinių vaizdų pasukimo metodų sudarymas ir tyrimas

Pasukimas – viena iš geometrinių transformacijų. Pasukimo metu iškyla problemų tiksliai ir sparčiai atvaizduoti pasuktus objektus išvedimo įrenginiuose sveikaskaitinėmis koordinatėmis.

Darbas studento pasiūlyta kompiuterinės grafikos tematika

 

 

Antanas Mitašiūnas e-mail 

Procesų gebėjimo vertinimo ir gerinimo modeliai

Elektroninio parašo taikymų tyrimas

Skaičiavimai internete (Cloud computing)

Inovacijų ir technologijų perdavimo proceso modeliai

Paslaugų sistemos

Daiktų internetas

Algoritmai kvantiniems kompiuteriams

 

 

Stanislovas Norgėla e-mail 

 

 

 

Mindaugas Plukas e-mail 

Objektiškai orientuoto projektavimo šablonai

 

 

Aistis Raudys e-mail 

Slenkančių vidurkių analizė pagal uždelsimą ir glotnumą

Finansinių laiko eilučių analizei dažnai pasitelkiami slenkantys vidurkiai. Įdomu būtų panagrinėti jų gerąsias savybes pagal glotnumą ir uždelsimą. (Hull moving average, exponential moving average, ir kt.)

Kainos amplitudės svyravimo prognozavimas.

Yra keletas algoritmų naudojamų rinkos kintamumui nustatyti, reikėtų juos pasinagrinėti palyginti ir galbūt pasiūlyti koki naują metodą paremtą Neuroniais tinklais.

Automatizuotų prekybos sistemų optimizavimas naudojant GRID technologijas

Biržose vis plačiau naudojamos automatizuotos prekybos sistemos. Darbo tikslas būtų pabandyti panaudoti vu mif superkompiuteri prekybos sistemų optimizavimui. Atlikti tyrimą kokia architektūra geriausiai tinka tam reikalui, gal galima panaudoti matlab ir matlab koda paskirstyti per GRID

„In sample“ ir „out of sample“ prekybos sistemose analizė, walk forward optimizacijos

Kaip žinia per stipriai optimizuojant algoritmas prisitaiko prie optimizuojamų duomenų. Ne išimtis ir automatizuotos prekybos sistemos. Čia būtų tiriamias darbas, tektų analizuoti itaka optimizavimo ir peroptimizavimo, kaip tai ivertinti ir kaip su tuo kovoti.

Optimizavimo rezultatų klasterizavimas ir vizualizavimas

Optimizuojant automatizuotos prekybos sistemas dažnai gaunami labai panšūs ir geri rezultatai. Kuo daugiau yra gretimų ir gerų rezultatų tuo sistema yra laikoma geresne. Tyrimo tikslas būtų surasti esamas ir sukurti naujas klasterizavimo technologijas skirtas sugrupuoti panšius optimizavimo rezultatus.

Algoritminė prekyba ir finansinių duomenų analizė

Man idomios bet kokios temos susijusios su rinkos duomenų analize ir automatizuotų prekybos sistemų kūrimu bei panaudojimu, dirbtinio intelekto sistemų naudojimo prekyboje. Jeigu studentas turi idėjų – tegul kreipiasi – apsvarstysim.

Ultra greitas įvykių apdorojimas programinėje įrangoje

Gilus tyrimas įvairų programinės įrangos mechanizmų skirtų kuo greičiau apdoroti rinkos duomenis ir kuo maksimaliau išnaudoti procesoriaus branduolius. Spinlockai, ir pan. greitam įvykių apsikeitimui.

GPU panaudojimas ultra greitam įvykių apdorojimui

Gilus tyrimas kaip panaudoti NVIDIA CUDA kuo greičiau apdoroti rinkos duomenis ir kuo maksimaliau išnaudoti procesoriaus branduolius.

 

 

Šarūnas Raudys e-mail 

Investicijų portfelio optimizavimas ir rizikos valdymas evoliucionuojančių daugiaagenčių sistemų pagalba

Nagrinejama šiuolaikinė, intelektualiais robotais paremta, algoritminė investicijų sitema, kreipiant dėmesį į tai, kad pasaulis stochastiskai visą laiką kinta. Bus tiriami atvejai, kai prekybinių robotų daug (tūkstančiai), o patikimų duomenų, reikalingų prekybos taisyklėms atnaujinti, kiekis – mažas. Darbas bus atliekamas su naujausiais, pastoviai atnaujinamais, investicijų duomenimis.

Gamtos procesus imituojančių evoliucionuojančių sistemų tyrimas

Bus tiriamos daugiaagentės sistemos, kurios agentų emocijos, grupiniai interesai, altruizmą ir egoizmą apibūdinantys parametrai evoliucionuos priklausomai nuo besikečiančių aplinkos sąlygų. Darbas atliekamas tikslu padėti suprasti šiuolaikinės visuomenės vystymosi tendencijas.

 

 

Liutauras Ričkus e-mail 

Mobiliosios technologijos

 

 

Gintaras Skersys  e-mail 

Identifikavimo schemos, naudojančios klaidas taisančius kodus (Identification schemes based on error-correcting codes)

GPT viešojo rakto kriptografinės sistemos tyrimas (Study of GPT public-key cryptosystem)

Slapto rakto kriptografinės sistemos, naudojančios klaidas taisančius kodus (Private-key cryptosystems based on error-correcting codes)

Autentifikavimo schemos, naudojančios klaidas taisančius kodus (Authentication schemes based on error-correcting codes)

Courtois-Finiasz-Sendrier skaitmeninio parašo schemos ir jos variantų tyrimas (Courtois-Finiasz-Sendrier digital signature scheme)

Xinmei skaitmeninio parašo schema (Xinmei digital signature scheme)

McEliece viešojo rakto kriptografinės sistemos saugumo tyrimas (Study of the security of McEliece public-key cryptosystem)

McEliece viešojo rakto kriptografinės sistemos bei jos realizacijos aspektų tyrimas (Study of McEliece public-key cryptosystem and its implementation aspects)

Turbo kodų tyrimas (Study of turbo codes)

 

 

Vladas Tumasonis e-mail 

Simbolinio programavimo kalbos

UNICODE kodavimo tyrimas

Lokalės ir jų tyrimas

Lietuviškų kirčiuotų raidžių kodavimas ir vaizdavimas

 

 

Rimantas Vaicekauskas e-mail 

Apšvietimo šaltinių spalvinės atgavos modeliavimas, valdymas, ir vizualizacija (Color rendering of light sources: modelling, control and visualization)

"Išmanaus" apšvietimo sistemos gali būti kuriamos apjungiant įvairiaspalves dalines apšvietimo komponentes ir jas individualiai valdant. Tuo būdu gautas šaltinis gali sukurti įvairius spalvinės atgavos "efektus", naudingus konkrečioms taikymo sritims. Tema apima tokių šaltinių modeliavimą, konkrečių apšvietimo įrenginių patogaus valdymo bei kompiuterinės simuliacijos (vizualizacijos) programinių instrumentų tyrimą ir kūrimą. Reikalingos pradinės žinios:skaitiniai metodai (integravimas, interpoliacija, aproksimacija), kompiuterinė grafika, spalvinės erdves.

Lygiagretūs skaičiavimai naudojant daugelio branduolių sistemas (Parallel computations using many core systems)

Tematika apima šiuolaikinių lygiagrečių skaičiavimų metodų tyrimą ir praktinį pritaikymą konkrečioms sritims (derinama su studento patirtimi). Reikalingos lygiagrečių algoritmų/skaičiavimų kurso pradinės žinios.

 

 

Jonas Žagūnas e-mail 

Elektroninė knyga (eBook)

plačiau: http://www.mif.vu.lt/~zagunas/eBooks.htm

 

 

Antanas Žilinskas e-mail 

Grafų, naudojamų verslo procesams modeliuoti, optimizavimas (Optimization of graphs used for modeling of business processes)

Verslo procesų valdymui plačiai naudojamos verslo procesų diagramos, kurios yra specialios struktūros grafai. Tokiems grafams keliami įvairus reikalavimai, ir jų patenkinimui tenka spręsti daugelio kriterijų optimizavimo uždavinius. Siūloma išnagrinėti metaeuristinio algoritmo (pvz. genetinio, tabu search ir pan.) efektyvumą grafu, atitinkančiu mažos įmonės verslo valdymo modelį, optimizavimo uždaviniams.

 

 

Parengė Rita, atnaujinta 2012 09 14

© VU MIF Informatikos katedra, Programų sistemų katedra