I KURSO INFORMATIKOS MAGISTRANTAMS SIŪLOMOS TEMOS
INFORMATIKOS KATEDRA 
PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA
MII TYRĖJAI
 
III KURSO KOMPIUTERIŲ MOKSLO ATŠAKOS STUDENTAMS
SIŪLOMOS KURSINIŲ DARBŲ TEMOS
INFORMATIKOS KATEDRA 
PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA
 

PRAŠYMAS DĖL DARBO TEMOS

 

KURSINIŲ DARBŲ METODINIAI NURODYMAI
Studentų rašto darbų duomenų bazės kaupimo ir naudojimo tvarka

 

KURSINIŲ PROJEKTŲ METODINIAI NURODYMAI

 
BAKALAURINIŲ DARBŲ METODINIAI NURODYMAI
Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir saugojimo tvarka
 

MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO NUOSTATOS
MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO STRUKTŪRA

Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir saugojimo tvarka
Studentų rašto darbų duomenų bazės kaupimo ir naudojimo tvarka

 
Pageidaujantys darbą rašyti LaTeX priemonėmis reikalingus stilių failus gali atsisiųsti iš 
http://ims.mii.lt/~lauras/latexlt/
 

PROFESINĖ PRAKTIKA

PRAKTIKOS ATASKAITOS STRUKTŪRA  (Informatikos katedros studentams)

VU MIF PRAKTIKOS NUOSTATAI

 

PRIĖMIMO Į INFORMATIKOS MAGISTRANTŪRĄ TVARKA

 

STOJAMOJO Į INFORMATIKOS MAGISTRANTŪRĄ EGZAMINO PROGRAMA

 

REGISTRAVIMOSI Į PASIRENKAMŲJŲ IR LAISVŲJŲ DALYKŲ KURSUS TVARKA
 

 

Parengė Rita, atnaujinta
©
VU MIF Informatikos katedra, Programų sistemų katedra