CERN - Europos branduolinių tyrimų centras – yra vienas didžiausių ir gerbiamų pasaulyje mokslo tyrimų centrų. Jo veikla skirta fundamentaliems fizikos dėsniams tirti: iš ko susideda Visata ir kaip ji veikia. Tuo tikslu CERN turi sudėtingiausius ir didžiausius tyrimų įrengimus, kurių pagalba tiria elementarias daleles ir jų sąveiką. Įkurtas 1954 metais, CERN yra išsidėstęs Šveicarijos – Prancūzijos pasienyje, Ženevos mieste. Jo veiklą koordinuoja ir valdo valstybės-narės, kurių yra 20, o dalis kitų yra asocijuotos ir bendradarbiauja su CERN, dažniausiai pagal sutartis, prie tokių priklauso ir Lietuva. Bendradarbiavimą koordinuoja Lietuvos mokslų akademija, aktyviai šioje veikloje dalyvauja Vilniaus universitetas, ypač IT srityje, kur pagrindinė rolė priklauso Matematikos ir informatikos fakultetui. Nuo 2006 metų, kai prasidėjo bendradarbiavimas “Lietuva – CERN”, mūsų fakultetas yra pasiuntęs apie 70 studentų į CERN, praktikai ar poros mėnesių komandiruotėms. Be to, pastoviai CERN’e yra keli mūsų Fakulteto auklėtiniai, užimti ilgalaikiuose (2-3 metų trukmės) projektuose, dabartiniu metu Ženevoje yra 8 MIF auklėtiniai. Trys darbuotojai (du iš MIF ir vienas iš VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto) yra įrašyti tarp autorių, atradusių Higgs dalelę.
Kontaktinis asmuo: profesorius Algimantas Juozapavičius: algimantas.juozapavicius@mif.vu.lt.